Hans Maat wil dat kerken meer van zich laten horen in coronatijd

Spread the love

“Waar is de profetische stem?” Die stem was er, maar waar was Hans Maat toen?

Veel kan ik van het artikel niet lezen. OP CIP mag je alleen meespelen als je betaald. Eerst offeren aan de mammon, dan ben je welkom? Ook reageren is alleen voorbehouden aan de betalende elite van het clubje, dus helaas wordt dit een korte reactie op een klein stukje openbare tekst:

Wie geeft richting aan het kerk-zijn in deze coronacrisis? Volgens Hans Maat, voorganger en directeur van het Evangelisch Werkverband, zijn dat nu vooral de media en verscheidene christelijke politici. Maar waar is de visie van de kerk? Ligt de focus niet te veel op de maatregelen? “We hebben het als kerk blijkbaar uitbesteed. Waar is de profetische stem?”

“Het lijkt wel of kerken niet actief bezig zijn met de vraag waar hun focus ligt”, stelt Maat. De theoloog kan het hoorbaar niet begrijpen dat er intern, binnen de kerk, geen discussie wordt gevoerd over de koers die gevolgd moet worden. Over de afnemende vrijheid, over de transitie en de wereldwijde bewegingen die gepaard gaan met de pandemie. “Als kerken schieten wij vanzelfsprekend in de diaconale houding en daar zijn we ook goed in. Verder blijft het heel erg stil. Maar waarom hebben we geen platform waarop we antwoorden proberen te vinden op de vragen die leven?”

https://cip.nl/cip+/82710-hans-maat-ziet-dat-kerken-geen-richting-geven-in-de-crisis-we-hebben-het-uitbesteed

De “profeten” hebben gesproken. Namen die hem ongetwijfeld niet onbekend zijn en die uit dezelfde hoek komen als Hans Maat. Deze “profeten” voorspelden dat de coronacrisis met Pasen 2020 voorbij zou zijn. Ik geloof niet dat ik daar nog verder op in hoef te gaan…

Er zou een wonderbaarlijk ingrijpen van God zou op spectaculaire wijze een einde maken aan de pandemie. Anderen bestraften het virus en proclameerden genezing over hun land en/of de wereld. Ik heb werkelijk van alles voorbij zien komen, en van over de hele wereld. Uiteraard de VS, maar ook India, Indonesië en andere landen waar de “profeten” mateloos populair zijn. En dan vraag ik me af:”Waar is die echte profetische stem? Hoe lang laat God nog toe dat de kerk gegijzeld wordt door charlatans en valse profeten?”

Het lijkt me dus verstandiger dat deze “profeten” nu even zwijgen. De polarisatie die ze veroorzaakt hebben, als sinds de opkomst van de “Toronto Blessing” en “New Wine”, is schokkend. Bij kritische vragen werd ik door meer van hen eenvoudig geblokkeerd. Er is geen ruimte voor de vraag wat er fout ging. En ze “liken” massaal degenen die hen bijvallen. Dan is de werkelijke geest er achter toch wel duidelijk?

Christelijke politici? Hebben we die dan nog? Op het SGP na hoor ik weinig tot niets christelijks van de zogenaamd christelijke politici. Het meest schrijnende recente voorbeeld is dat de ChristenUnie nu linkse propaganda wil subsidiëren door subsidies te gaan verstrekken voor het verspreiden van kranten!

Media

Deze kranten zijn bijna volledig bezit van een Belgische miljardair, dus enerzijds wil de ChristenUnie nivellering, maar anderzijds wil ze een miljardair subsidiëren. Is dat niet tegenstrijdig? En waarom alleen die links georiënteerde kranten? Waarom niet het echte vrije, onafhankelijke geluid?

Gelooft u nog in onafhankelijke media? Misschien moet u dit filmpje even bekijken:

Sorry, maar ik geloof dus niet meer in “onafhankelijke media”. Laten we niet vergeten dat we leven in de tijd waarin krom gepraat wordt wat recht is en andersom. Dat kan niet gebeuren zonder een massale inzet van de media.

Zowel in de VS als in Nederland zijn bijna alle “main stream media” in handen van een te klein clubje. In Nederland zie ik hetzelfde verschijnsel als in de VS en ik noem het “copy-paste-journalistiek”. Er is bijna geen onderzoeksjournalistiek meer, en degenen die er nog zijn, werken onafhankelijk en moeten zien hun salaris bij elkaar te scharrelen met eigen producties.

De kerk

Moet de kerk een leidende rol spelen? Wat mij betreft wel, maar ik signaleer een aantal problemen.

 1. Rom. 13:1
  De kerk is onderworpen aan de overheid zolang deze niet ingaat tegen Gods Woord. Mondkapjesplicht gaat mijns inziens niet tegen Gods Woord in (afgezien van het nut en het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing), dus wat moet de kerk daar “profetisch” gezien tegen inbrengen?
 2. Verzuim de onderlinge samenkomst niet
  Dit lijkt me een geldig punt. Mag de overheid beperkingen opleggen aan het aantal bezoekers? Is online samenkomen een geldig alternatief? Zijn televisiediensten een alternatief?

  Indien ja, gaan we dan niet tegen punt 1 in?
 3. De politiek correcte kerk
  De kerk doet er de laatste jaren alles aan om “cultureel relevant” te zijn. Om aansluiting te vinden bij de samenleving, bij de wereld. Dan is het wat apart om er nu opeens lijnrecht tegen in te gaan.

  Dat besef leeft ook niet meer binnen de kerk, en vaak juist ook binnen de kerken die “profetisch” claimen te zijn. Wereldgelijkvormigheid is vaak belangrijker gebleken dan het volgen van Gods Woord. Christenen roepen met de wereld mee dat we bovenal “lief” moeten zijn. Hoe kun je dan nu nog met een andere boodschap komen, en tegen de algemene volgzame tendens in gaan?
 4. Invloed
  De kerk kan zeker een wegwijzende functie vervullen, mits zij maar oog houdt voor het werkelijk profetische wat in de Bijbel zelf geschreven staat. Dat is wat anders dan “profeten” van tegenwoordig die elkaar tegenspreken.
  Bijkomend probleem is dat nog slechts 15% van de Nederlanders aangeeft “iets” met het christendom te hebben, dus wat voor invloed wil je nu eigenlijk uitoefenen als slechts 15% naar je zou luisteren?

  Ik denk dat de kerk er verstandig aan doet om mensen we Weg naar hun persoonlijk heil te wijzen. In tegenstelling tot de Kingdom Now theologie, die momenteel ook in Nederland aan populariteit wint, leert de Bijbel niet dat het in de laatste dagen beter wordt, integendeel.

  Mensen met een nuchter verstand zien dat ook en zij signaleren dat de diverse theologiën iets anders zeggen dan wat zij met hun eigen ogen zien. Dan is het toch logisch dat mensen in verwarring worden gebracht? Vooral als het ook nog eens totaal niet onderbouwd kan worden.

  Jezus beriep Zich doorlopend op de Schrift en de overlevering die de mensen kenden. Kunnen kerken dat ook? Of komen ze dan zelf in de knoop met hun theologie?
 5. Verdeeldheid
  Sommige atheïsten zeggen weleens dat er zoveel stromingen in het christendom zijn, dus we weten zelf niet eens wat we geloven. Gedeeltelijk hebben ze misschien een punt, maar er staat geschreven dat in de laatste dagen er een overvloed aan valse leraren en valse profeten op zal komen. En daardoor krijg je ook steeds weer nieuwe stromingen.

  Ik moet altijd een beetje lachen als ik mensen als Hans Maat hoor zeggen dat we eenheid moeten vormen binnen de kerk. En dan lach ik, omdat juist zij met hun “nieuwe bewegingen” zo vaak degenen zijn geweest die voor deze verdeeldheid hebben gezorgd. Hoe kun je dan nu serieus roepen om eenheid?

  Aan de andere kant houdt ik mensen altijd voor dat ze dus geen excuus hebben en straks niet tegen God kunnen zeggen dat ze geen kerk konden vinden waar ze zich thuis voelden. Er is zoveel variatie dat er vast wel een kerk is waar jij je thuis voelt.

  En het maakt niet uit welk label er boven het filiaal hangt. Op details mag men best afwijken, maar de belangrijke rode draad uit de Bijbel mag niet afwijken. Als een kerk die leert dan is er mogelijkheid tot eenheid en samenwerking. Maar als er sprake is van afwijking op de basisprincipes van het christendom, dan is die mogelijkheid er niet.

  En helaas zien we in de praktijk dat elke prediker van mening is dat hij of zij gelijk heeft en dat de meeste kerkleden vinden dat hun kerk de enige ware is. Persoonlijk denk ik dat het nogal wat genuanceerder ligt en dat de perfecte kerk hier op aarde niet gevonden gaat worden.

  We moeten terug naar de Bijbel en alle leringen toetsen aan Gods Woord. Alleen zo kunnen we het kaf van het koren scheiden en kan de kerk weer van invloed worden in de samenleving.

Of dat gaat gebeuren? Ik vermoed dat we moeten wachten tot de vestiging van het Duizendjarig Vrederijk, een Theocratie van vrede. Tot die tijd zien we de wereld gekker en gekker worden, en als je dat als christen niet beseft is het risico om te worden meegesleurd in die gekte levensgroot.

2 antwoorden op “Hans Maat wil dat kerken meer van zich laten horen in coronatijd”

 1. Citaat uit dit artikel: “Laten we niet vergeten dat we leven in de tijd waarin krom gepraat wordt wat recht is en andersom.”

  Er zijn 2 Bijbelteksten die hier mooi op aansluiten.

  Romeinen 1:25 HSV
  Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.
  https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/romeinen/1#25

  Jesaja 5:20 HSV
  Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad;
  die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis;
  die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter.
  https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/jesaja/5#20

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *