Is Obama christen?

Spread the love

Na al die tijd werd ik onlangs weer met die vraag geconfronteerd. Op zich een prestatie om na al die tijd nog steeds vragen op te roepen, of komt het gewoon omdat mensen niet verder kijken dan hun neus lang is?

De religieuze achtergrond van Obama is diverser dan van de meeste politici. Dat is waarschijnlijk een beeld wat we in de toekomst vaker gaan zien, nu we steeds meer mensen opgroeien in een “diverse” wereld.

Maar laten we het spreekwoord

Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen

niet vergeten.

Obama’s religieuze achtergrond

Zijn moeder groeide op in een niet-praktiserend christelijk gezin, zijn vader werd opgevoed door moslims, maar was atheïst tegen de tijd dat hij Obama’s moeder trouwde. Obama’s stiefvader was ook moslim, maar hij stond ook open voor hindoe invloeden. Obama’s moeder sleepte hem zowel mee naar kerk, als naar boeddhistische tempels, Hawaïaanse begraafplaatsen, en andere ‘plaatsen van verering’.

Als kind groeide Obama op in Indonesië en zat twee jaar op een islamitische school, en twee jaar op een katholieke. Als volwassene koos hij er voor om zich te laten dopen in de Trinity United Church of Christ.

Leerstellingen van de “United Church of Christ”

In 2001 heeft het Hartford Institute for Religion Research geconcludeerd dat de denominaties gelijkelijk verdeeld zijn tussen conservatieve en liberaal/progressieve overtuigingen. Officiële uitlatingen van de kerkleiders neigen er naar om meer liberaal dan conservatief te zijn, maar de denominatie is zo georganiseerd dat verschillende standpunten tussen individuele kerken toegestaan zijn.

Zo is de “United Church of Christ” de grootste christelijke denominatie die zich openlijk uitspreekt voor “gelijke huwelijksrechten voor iedereen”, wat betekent dat zij voorstander zijn van het homohuwelijk, terwijl veel individuele kerken binnen de denominatie dit niet steunen.

Mijns inziens is de Bijbel duidelijk over homoseksuele relaties en het huwelijk.

Ophef

In 2019 kwam Trump in opspraak omdat hij een journalist die stelde dat Obama moslim zou zijn niet corrigeerde. Afgezien van het feit dat dat niet de taak van Trump is, is het opmerkelijk dat er in 2019 nog steeds geen duidelijkheid was voor veel mensen over deze vraag.

Maar een onderzoek van CNN wees uit dat slechts 39% van de Amerikanen op de hoogte is van de denominatie die een president aanhangt. 29% dacht dat Obama moslim is, 4% denkt dat hij katholiek is, 2% denkt dat hij mormoon is en 1% denkt dat hij joods is.

Traditionele definities

Wie is Jood?
Een Jood is iemand wiens moeder Jood was of iedere persoon die het formele proces van bekering tot het Judaïsme heeft doorlopen.

Wie is moslim?
Iedere persoon wiens vader moslim was of iedere persoon die het formele proces van bekering tot de islam heeft doorlopen, is moslim.

Wie is Christen?
Er is geen formele familiegerelateerde definitie wie Christen is. De meest gangbare definitie is dat een persoon die de leer van Christus volgt en verdedigt, Christen is.

Hoe verhouden die definities zich tot Obama?

Het is duidelijk dat hij geen Jood is omdat zijn moeder geen Jodin was en hij nooit het formele proces van bekering tot het Judaïsme heeft doorlopen.

Het is ook duidelijk dat hij formeel moslim is, omdat zijn vader moslim was. Om te stoppen met moslim zijn, had Obama zich officieel tot een andere religie moeten bekeren. Maar, er is geen informatie bekend dat hij zich tot het Christendom bekeert heeft.

Het is hem ook niet kwalijk te nemen, want de bekering tot een andere religie betekent in de islam de doodstraf volgens islamitische wet.

United Church of Christ

De enige christelijke kerk die Obama ooit bezocht is de Trinity United Church of Christ in Chicago. Voorganger is Jeremiah Wright. Hij is de belichaming van de zwarte nativist, anti-Judeo-Christelijk en anti-Amerikaan, en slechts naamchristen.

Er is geen speech bekend van Obama waarin hij zijn waardering uitspreekt voor de Judeo-christelijke religie en traditie in het algemeen en hoe het zich heeft ontwikkeld in Amerika. Daartegenover staan veel speeches van Obama waarin hij zijn waardering uitspreekt voor de islam en moslimtraditie, en over de “schadelijke acties” die het Judeo-Christelijke Amerika tegenover moslimlanden heeft ondernomen.

In 2019 verklaarde de Iraanse president, Hassan Rouhani, dat de islamitische kreet “Death to America” niet betekent dat iedere individuele Amerikaan dood moet, maar dat het de collectieve dood van de Amerikaanse Judeo-christelijke traditie, die gezien wordt als inspiratie van de Amerikaanse acties tegen de moslimwereld.

Ziet u de overeenkomsten? Dezelfde anti-Judeo-Christelijke, pro-moslim logica in de speeches van Obama?

Het is uitermate belangrijk om deze logica van Obama te begrijpen. Deze logica is de basis van de meeste van zijn binnenlandse en buitenlandse beslissingen, die de levens van mensen wereldwijd beïnvloeden.

Trump en Biden

Onder Trump hebben we een rustpauze gezien in de spanningen die internationaal optraden door het optreden van Obama. Obama’s regeerperiode werd gekenmerkt door oorlogen en onrust. Trump’s regeerperiode werd gekenmerkt door internationale rust en vredesakkoorden. Geen enkele president uit de geschiedenis heeft zoveel vredesakkoorden gesloten dan Trump.

Hij was zelfs de eerste Amerikaanse President die welkom was in Noord-Korea. Maar toch bleven de media hem aanvallen.

Momenteel lijkt het er op dat Biden de volgende President van de VS wordt. Daarmee gaat Amerika een stap terug in de tijd. Hij wil onder meer de “Irandeal” (die in de VS helemaal geen deal was omdat Obama nooit langs de Senaat is geweest, dus feitelijk was het niet meer dan een interne memo die door de media is opgeblazen tot “deal” of “akkoord”), herstellen.

Iran, het enige land wat openlijk een “countdown to extinction”-klok heeft waarop afgeteld wordt naar de vernietiging van de staat Israël.

Biden is al 47 jaar actief in het politieke speelveld in de VS. In die 47 jaar is de polarisatie in het land geëxplodeerd. Hij heeft openlijk verklaard dat zwarten van de straat gehaald moeten worden omdat ze alleen maar problemen veroorzaken.

Waarom is de vraag belangrijk?

Zoals gezien heeft de levensovertuiging van een President direct invloed op zijn beslissingen. Zo zagen we dat onder Obama christelijke vluchtelingen actief werden geweerd uit de VS.

Daarnaast is hij zo ongeveer geen enkele verkiezingsbelofte nagekomen. Veel media blazen nog steeds de loftrompet over “Obamacare”, maar voor veel middenklasse Amerikanen had dit dramatische gevolgen en miljoenen konden hun premie niet meer betalen.

Eén voorbeeld was een gezin wat van een maandpremie van $ 300,= naar $ 1500,= ging. In de documentaire ‘Jinek in de VS’ moest zelfs Jinek toegeven dat het een gedrocht is, toen zij een streek bezocht waar 8000 van de 8000 inwoners niet meer verzekerd waren.

Trump heeft geprobeerd om een beter stelsel in te voeren, maar dat valt door alle obstakels in het Amerikaanse systeem niet mee. Er moet zoveel ontzettend veel veranderen om tot een voor iedereen betaalbare gezondheidszorg te komen dat het een illusie is dat dat in één presidentstermijn te realiseren zou zijn.

De wereld is niet gewend aan politici die hun beloften nakomen. We leven in een tijd dat de leugen regeert en de meeste mensen voelen zich daar prettiger bij dan bij de waarheid. Een teken des tijds.

Biden

Veel christenen in Europa zijn pro-Biden. Hoofdzakelijk omdat hun bronnen de mainstreammedia zijn die alles wat Trump is en doet afbranden en alles wat “democrat” is verafgoden.

Wat de meeste christenen niet bseffen is dat op de National Convention van Democrats, Jezus weg weggehoond en bespottelijk gemaakt. En van zo’n president verwachten zij christelijk beleid?

De democrats zijn pro-abortus, pro-euthanasie, open grenzen, erkenning van alle illegalen (inclusief criminelen), de heruitverkoop van het land aan China, etc, etc. Wat de meeste mensen ook niet beseffen is dat een organisatie als de KKK voortkomt uit de democrat party. Ook in Europa zien we dat het meeste geweld komt van linksradicalen, links extremisten, maar we moeten ons eens af gaan vragen hoe extreem zij nu eigenlijk zijn.

Een “gematigd” linkse activiste Anne Fleur Dekker bleek verantwoordelijk voor de rellen in Hamburg en praat die ook goed. Ze speelde het slim door er voor te zorgen dat zij naar haar opruiende activiteiten snel de trein pakte en vertrok voor de bom barstte.

Maar we kennen ook RaRa, de RAF, brandstichtingen bij Makro, het doorsnijden van slangen van Shellstations, en noem maar op.

We zien de gewelddadige acties van democrats tegen Trumpaanhangers in de VS. Dat was in 2016 ook zo en toen waren er zelfs bomaanslagen op campagnekantoren van de Republikeinen.

Ook zagen we een oproep van een prominent democratlid die opriep tot volledige uitroeiing van de Republikeinen. En ander opmerkelijk standpunt is het “defunden” van de politie. Weinigen zullen zich beseffen dat Hitler in 1933 hetzelfde standpunt innam. Ook zal niet iedereen zich herinneren dat dit eerder gebeurde, in de jaren ’70 van de vorige eeuw met geweldsexplosie, in met name zwarte wijken, tot gevolg.

Trump trad hard op tegen mensenhandelnetwerken en kindermisbruik. De verwachting is dat dat weer geminimaliseerd gaat worden.

Toekomst

Opmerkelijk is dat een land als de VS, jarenlang de enige wereldmacht, nergens voorkomt in Bijbelse profetieën over de eindtijd. Amerika speelt geen rol. De ontwikkelingen die momenteel in het het land gaande zijn verklaren dat ook wel.

Alle grote instituten in de VS zijn in linkse handen. Dezelfde linkse handen die nu roepen dat het land gepolariseerd zou zijn. Dat Biden daar al 47 jaar aan meewerkt vergeet men. Dat hij actief heeft meegewerkt aan dit “systemisch racisme” ook.

Internationaal heeft Amerika altijd de hoofdrol gespeeld, onder meer door de Bretton Woods overeenkomst, waarbij de dollar werd gekozen als “wereldmunt”. Die leidende rol is de dollar langzaam maar zeker kwijtgeraakt toen de goudstandaard in de jaren ’70 los werd gelaten.

Maar het verval is al eerder ingezet en Petra en Carman verwoordden het goed in hun gezamenlijke nummer “Our turn now”.

“Good evening. This is Charlene Lewis for the 6:00 news. Today, June 25, 1962, the Supreme Court has ruled that school prayer and Bible reading shall cease in all public school systems. It is now official; God has been removed from the classroom in the United States of America.”

Dit is een citaat uit een nieuwsuitzending uit 1962. Maar ook de gevolgen bezingen ze duidelijk.

The ball got dropped in ’62
They wouldn’t let children pray in school
Violent crime began to rise
The grades went down and the kids got high
Free love, gay rights
No absolutes, abortion on demand
Brought VD, AIDS, and no morality
Today no one knows right from wrong
There’s blood on people’s hands

We vergeten deze gebeurtenissen vaak, maar kijk naar de gevolgen sinds men in ’62 God de school uit schopte. “The grades went down and the kids got high”.

Nu beter?

Het verdere nummer is best optimistisch en claimt dat nu weer de tijd van de kerk zou zijn. Persoonlijk geloof ik daar niet in. De Bijbel leert mijns inziens dat het alleen maar slechter wordt, en dat is ook wat de praktijk laat zien.

Daarbij moeten we niet kijken naar individuele dingen, op persoonlijk vlak hebben we het vaak nog wel prima als christenen in het westen, maar we moeten kijken naar de grote lijnen. Christenvervolging is in andere landen natuurlijk wel een groeiend probleem, en benadert genocide.

Maar het christendom krimpt, ook in Nederland, en tegelijkertijd groeit de criminaliteit, depressie, allerlei psychologische aandoeningen. Rutte spreekt zich geregeld uit tegen de “verhuftering van onze maatschappij”, maar tegelijkertijd constateren experts dat de criminaliteit in Amsterdam volledig uit de hand loopt.

Nee, het wordt niet beter. Maar als christenen hebben we een hoopvolle toekomst. We weten dat de wereld door een diep duister dal zal gaan, maar dat daarna een glorierijke, vredevolle toekomst wacht.

De mogelijke frauduleuze verkiezing van Biden betekent waarschijnlijk een versnelling in deze ontwikkelingen. Zie de vier jaar van Trump maar als een adempauze en een gedeeltelijke voorafschaduwing van de vervulling van profetieën, onder meer de vele vredesakkoorden die hij voor elkaar heeft gekregen.

Bronnen:

Learn Religions

Jerusalem Post

3 antwoorden op “Is Obama christen?”

  1. Oh oh , wat een flauwekul lees ik hier………. heerlijk door, die verheerlijking van Trump……… erg triest, de man die de slechtste president van de VS blijkt te zijn ooit, een gevaar te zijn voor de democratie die hij heeft ondermijnd en ook nog onwaarheden op social media heeft weten te verspreiden, om hem op een voetstuk plaatsen is een schande!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *