De corona-fittie tussen Ouweneel en Dieleman

Spread the love

Zet 1: Jaap Dieleman brengt “Eyeopener” en laat deze verspreiden door het hele land. Zet 2: De media vallen massaal over Dieleman heen. Stap 3: Ouweneel geeft een trap na. Stap 4: Mijn visie.

Disclaimer

Laat ik voorop stellen dat ik geen vriend van één van beide heren ben. Noch van de wereldse media. Zowel over Ouweneel als over Dieleman heb ik diverse reacties op verschillende media geplaatst die kritisch zijn.

Wat dat betreft kan ik mijzelf dus met enig recht van spreken “objectief” noemen. Over uitingen van beide heren heb ik vraagtekens gezet, ik noem twee voorbeelden.

 1. Ouweneel is in contact met Mattheus van der Steen tot uitspraken gekomen die later niet bleken te kloppen. Hij was “behoorlijk de weg kwijt” door de charismatische invloed waar hij zichzelf onder plaatste.
 2. Dieleman voorspelde dat Covid-19 rond Pasen 2020 over zou zijn door een machtig ingrijpen van de Heer.
  Mijn kritische vraag, enige tijd na Pasen (de 40-dagen zekerheidsbuffer in acht nemende) leidde er toe dat Dieleman mijn blokkeerde, maar een antwoord kwam er niet.

Eindtijdstudies

Inmiddels heb ik bijvoorbeeld deze video van Dieleman bekeken.

Hoewel ik daar ook wel wat kritische vragen over zou kunnen stellen, kan ik er in grote lijnen wel achter staan, maar we zien in deze video dus wel een erkenning van Dieleman dat Covid-19 helemaal nog niet voorbij is.

Heeft hij afstand genomen van de charismatische leugen waar hij eerder bij betrokken was?

En toen kreeg ik deze publicatie van Ouweneel onder ogen.

Op de eerste plaats is het natuurlijk “not done” om iemand met een afwijkende mening in de kop al direct af te fakkelen als iemand die geen fatsoenlijke bijbeluitleg zou doen.

Omdat ik “Eyeopener” niet heb ontvangen, rest mij niets anders dan op dit moment te reageren op de publicatie van Ouweneel.

Corona, corona, corona

Er staat onder andere in te lezen dat we via alle mediakanalen worden doodgegooid met corona, corona, corona!

Een vriend van mij vroeg of ik het nieuws had gehoord. Op dat moment moest ik “nee” zeggen omdat ik het druk had met mijn werk. Een paar uur later zat ik in de auto en luisterde tussen de programma’s door naar het NOS-journaal. Daarna belde ik hem en zei dat ik geluisterd had.

“Ik zal je een korte samenvatting van de vijf nieuwsitems geven:

 1. Corona
 2. Corona
 3. Corona
 4. Corona
 5. Een Belg die uiteindelijk vrij is gesproken.

Snap je nou waarom ik niet zoveel interesse meer heb om iedere nieuwsuitzending te volgen?”

Dus op dit punt denk ik dat Dieleman zeker een punt heeft.

Op deze wijze wordt de angst kunstmatig aangewakkerd en dat terwijl de echte slachtoffer-aantallen kunstmatig worden opgeklopt.

Of de slachtoffer-aantallen kunstmatig worden opgeklopt weet ik niet. Er zijn wel diverse signalen dat er met de cijfers gerommeld wordt. Maar wat ik persoonlijk veel belangrijker vindt, is de uitspraak van Jort Kelder in De Mediatafel waarin hij aangeeft dat ze gestuurd worden in de boodschap die ze moeten brengen. Stijgen de positieve tests, dan moeten ze het hebben over “het stijgende aantal besmettingen”, maar er mocht niet gesproken worden over het feit dat het aantal ziekenhuisopnamen met 30 – 40% was gedaald.

Dat er iets gaande is in de media wat niet door de beugel kan, is dus wel duidelijk.

Zojuist kreeg ik aansluitend op een andere video, totaal onverwachts en niet gezocht, deze video te zien:

De arts doet een opmerkelijke uitspraak.

Ze is overleden na vaccinatie, maar het is ook de vraag of het daar door komt. In dit soort gevallen mag ik als huisarts de dood niet vaststellen, dan moet ik de GGD arts daar voor bellen … die heeft na intern overleg gezegd “Het is koorts, na een vaccinatie, dat is een normale bijwerking van een vaccinatie. Het is een vaccin wat geregistreerd is**, mensen nemen dan min of meer het risico dat zoiets kan ontstaan, en als je daarna overlijdt is dat heel vervelend, maar is dat wel een natuurlijk overlijden.

Redeneert u even mee?

 1. Je bent gezond, maar onder druk van media, verpleeghuis, omgeving, laat je je overhalen om “de prik” te nemen;
 2. Dan word je ziek, krijgt koorts en hobbelt opeens snel achteruit
 3. Je gaat dood
 4. Vervolgens komt er een GGD arts die feitelijk zegt: “Eigen schuld, dikke bult, dus natuurlijke dood.”

Er wordt totaal niet ingegaan op de vraag of deze vrouw zonder vaccinatie ook zo plotseling overleden zou zijn. De kans daarop is in haar leeftijdsgroep ca. 10,55% dus het is aannemelijk dat dat niet het geval zou zijn.

De enige logische conclusie is dus dat deze vrouw – en helaas velen met haar – overleden is door de vaccinatie.

** = alle vaccins die momenteel gegeven worden zijn niet geregistreerd, maar worden gegeven op basis van een tijdelijke toelating in verband met een noodsituatie. De 3e testfase voor de huidige vaccins loopt af in december 2023 en pas daarna kan besloten worden of de vaccins daadwerkelijk definitief toe worden gelaten en geregistreerd worden.

Nou kan uw eerste reactie zijn dat in dit geval het aantal doden juist naar beneden wordt gecorrigeerd door er een natuurlijke dood van te maken. Dat klopt ook wel, en past binnen de propaganda. Om mij onbekende redenen wordt werkelijk alles op alles gezet om iedereen maar aan het vaccin te krijgen.

Een behoorlijk percentage overledenen (22% St. Elisabeth te Amersfoort, 20% in Leek, >25% in Oostenrijk, om 3 van de vele voorbeelden te noemen) aan het vaccin past daar natuurlijk niet bij, dus wordt al snel gekeken naar mogelijk onderliggende oorzaken. Dat krom daarvoor recht gepraat moet worden past wel in de tijdsgeest waarin we leven.

Een rare reactie

Ouweneel stelt klakkeloos dat “elke zin door Jaap uit de duim is gezogen”, en

Pas op, val niet in de valstrik alsof wij zouden moeten bewijzen dat Jaap ongelijk heeft.

http://www.willemouweneel.nl/de-eindtijdkrant-van-jaap-dieleman-een-klap-voor-fatsoenlijke-bijbeluitleg/

Dat laatste is natuurlijk niet helemaal waar, want feitelijk hebben beide bewijslast en als je een boude stelling als deze doet, dan mag je toch aannemen dat dat bewijs heel makkelijk te leveren is.

Of gaat het net als met de verhalen over de 7 blinde kinderen in Myanmar die genezen zouden zijn, waar na controle door een journalist niets van waar bleek te zijn? Zie bronnen onderaan het artikel voor meer informatie.

Bijzonder trof mij het woord “wij”. Ouweneel werkt dus mee aan de “wij-zij”-verdeling. Het maken van kampen. “Wij zijn goed, DUS zij zijn slecht.”

Helaas hebben wat dat betreft beide heren hun verleden niet echt mee…

Het is Jaap die zijn eigen stellingen moet bewijzen

Dat lijkt me niet echt een probleem voor iedereen die even een half uurtje de tijd neemt om op internet te gaan zoeken. Er is een overvloed aan informatie van artsen, medici, verpleegkundigen en andere direct en indirect betrokkenen die aangeven bij een aantal zaken grote vraagtekens te zetten. Nee, ik ga niets voorkauwen, zelf onderzoek doen is beter.

Het is een leugen dat de overheid erop uit zou zijn ons de stuipen op het lijf te jagen. Bewijs het, Willem!

Waarom is het een leugen? Op basis waarvan claim je dit? Op de Bijbelse basis dat we in de laatste dagen naar een totalitair systeem met een merkteken toe gaan? Of dat nou juist wat Jaap in dit geval claimt?

Op de Bijbelse basis dat in de laatste dagen allerlei zaken verdraaid zullen worden en wat krom is recht gepraat zal worden en omgekeerd? O wacht, dat is feitelijk weer wat Jaap beweert.

Het is trouwens ook een leugen dat hydroxichloroquine een afdoende middel tegen corona is (wetenschappelijk onderzoek heeft het tegendeel aangetoond).

Nee Willem, dat klopt niet helemaal. Het wetenschappelijk onderzoek wat dit aangetoond zou hebben ging uit van een exorbitant hoge dosis HCQ, terwijl we van heel veel medicijnen weten dat een beetje goed is, maar teveel niet werkt of zelfs schadelijk is. Onderzoeken met lagere doseringen lieten dan ook andere resultaten zien.

Daarmee wil ik niet zeggen dat het het wondermiddel is zoals het door velen wordt gepromoot, maar dat het niet zou werken is ook niet aangetoond.

Het is ook een leugen dat er al vele mensen gestorven zijn als direct gevolg van vaccinatie. Dat dit leugens zijn, hoef ik niet te bewijzen.

Zie bovenstaand filmpje, en even heel kort wat verifieerbare cijfers:

En in alle gevallen is opeens een aanzienlijk deel (Leek momenteel 50%, St. Elisabeth vergelijkbaar) van de medewerkers, die al die maanden veilig waren, besmet.

Dus ik ben eigenlijk juist heel benieuwd naar de bewijzen die Ouweneel voor zijn stelling dat het een leugen zou zijn, aanvoert.

Werelds

Maar hij vertelt alleen de boze verhaaltjes die ook door wereldse complottisten verspreid worden, zoals door Viruswaarheid.

Dit is een interessante stelling. De kerk schuurt graag tegen de wereld aan, en Ouweneel doet hier niet anders. Hij zet “Viruswaarheid”, net als de standaard media, direct weg als complottist, uiteraard zonder enige bewijs te leveren.

Nou ben ik daar zelf eens wat dieper in gedoken, en hoewel ik het optreden van Willem Engel op een aantal punten afkeur, maar dat is een persoonlijke mening, is het te kort door de bocht om hem zonder meer als complottist weg te zetten.

Ik ga er maar van uit dat de kennis van Ouweneel ook op dit punt niet verder reikt dan wat hem door de media over deze “dansschoolleraar uit Rotterdam” wordt verteld. Dat is namelijk de algemene omschrijving van Engel.

Wat men echter niet vaak leest is het volgende

Na een studie biofarmacie en een begonnen promotieonderzoek naar aërosolen startte Willem Engel in 2008 een dansschool waarin hij lesgaf in de Braziliaanse dans zouk.

Wacht even. Studie biofarmacie? Promotieonderzoek aërosolen? Dat zijn dus precies de vakgebieden waar het in deze periode steeds over gaat, dus we mogen toch wel aannemen dat deze “dansschoolleraar” behoorlijk ter zake kundig is, en ook ongetwijfeld weet waar hij snel de meest recente informatie vandaan moet halen.

Dus om Viruswaarheid af te schilderen af “complottisten” lijkt mij dan weer “een leugen”, om even de terminologie van Ouweneel te gebruiken.

Jaap ‘onderbouwt’ zijn verhaal door het bijbelboek Openbaring erbij te halen. Daar wordt helemaal niet over corona gesproken, maar Jaap beweert stellig dat de corona-plandemie (let op de l: de hele pandemie is volgens Jaap bewust gepland!!) de ‘opmaat’ tot het teken van het Beest is. Bewijs het, Jaap! Het komt uit je eigen grote duim.

Dus vanaf nu moeten we, volgens Ouweneel, alles wat de Bijbel niet letterlijk benoemt afwijzen? Ook de opmerkelijke tekst uit Openbaring 18:23 waar over “toverij” gesproken wordt, terwijl er in de grondtekst het woord “farmacie” staat? Bijvoorbeeld.

En waarom geeft Ouweneel het beest eer door zijn titel met een hoofdletter te schrijven? Maar niet het woord “teken”?

Natuurlijk wordt er in Openbaring niet gesproken over “Corona”, die naam bestond destijds niet eens. Maar er wordt zo vaak niet letterlijk gesproken in de Bijbel als het om toekomstige gebeurtenissen gaat, omdat de woorden die wij kennen toen nog niet bestonden. In Daniël wordt ook niet gesproken over het Romeinse Rijk. Dat moeten we dus maar afwijzen? Of kunnen we profetieën nu toch alleen achteraf duiden?

BIZAR!!

Jaap wil langs deze weg mensen redden van het eeuwig verderf. De werkelijkheid is helaas een beetje andersom. Misleid door dit magazine zullen vele kwetsbare mensen zich niet laten vaccineren.

Deze uitspraak van Ouweneel is ronduit schokkend en bizar! Ouweneel is blijkbaar in de leugen getrapt dat het vaccin de nieuwe messias is. Dat is althans het gevoel wat ik steeds krijg als ik de verhalen in de media volg. “Neem de prik en alles komt goed!”, terwijl de politici het zelf tegenspreken en praten over “het nieuwe normaal”.

Ouweneel koppelt ook klakkeloos het eeuwige heil aan het aardse bestaan. Een bizarre houding voor een christen die weet dat het zielenheil belangrijker is dan het aardse tijdelijke bestaan.

Angst!

Eén van de tekenen van de laatste dagen is angst. Uitmondend in radeloze angst. De bangmakerij zie je in elk krantenartikel, in elk televisieprogramma, in de steeds wisselende aandachtsgebieden (zie Jort Kelder), maar

Niet wij zijn de bangmakers – wie waarschuwt voor het reële coronagevaar, waaraan al veel mensen (ook christenen die op Psalm 91 vertrouwden!) gestorven zijn, is geen bangmaker.

Wat is het reële coronagevaar? Cijfers van het RIVM toonden het al lang geleden aan:

 • 98,15% van de mensen merkt niets tot weinig van een eventuele besmetting
 • 1,5% van de mensen wordt tijdelijk opgenomen in het ziekenhuis (inclusief degenen waarbij dat eigenlijk niet noodzakelijk is, maar wel beter voor hun gemoedsrust of door de persoonlijke situatie)
 • 0,35 van de mensen komt op de IC,

Deze afbeelding heb ik gevonden op internet en laat gelijk zien dat het RIVM de cijfers misschien niet manipuleert, maar dat er grafisch wel zwaar overdreven wordt, waarmee de angst onnodig aan wordt gewakkerd.

Het reële gevaar is dus ca. 0,35%. Is dat reden om de halve wereld in lockdown te houden? En hoe kun je dat in vredesnaam niet onder bangmakerij plaatsen?

Amerika

Als we kijken naar de VS, dan vallen een paar dingen op. Eén wil ik hier benoemen. Staten die “het reële coronagevaar” onderkennen, zoals Californië en NYC, zitten op slot, in lockdown.

Staten die blijkbaar aan bangmakerij doen, South-Carolina, Florida, zitten niet op slot en daar is alles open en is de mondkapjesplicht al weer afgeschaft.

Texas en Mississippi kwamen van de week negatief in het nieuws omdat zij per direct alles openden en de hele lockdown afschaften. De media riepen dat het niet kan omdat zij hoge besmettingscijfers hebben.

Maar van bovenstaande voorbeelden, waar Texas en Mississippi blijkbaar naar hebben gekeken, scoren Californië en NYC in de topregionen van aantallen nieuwe besmettingen en Florida en South-Carolina in de onderste regionen.

South-Carolina verklaarde tevens dat hun economie booming is, maar dat kan natuurlijk komen door bezoekers uit buurstaten waar alles dicht is.

Maar deze feiten schetsen een tegenovergesteld beeld van wat Ouweneel schetst.

Doemdenkers

Talloze doemdenkers vóór Jaap hebben het boek Openbaring al laten buikspreken. Openbaring gaat niet over virussen, niet over vaccinatiedwang van de overheid (die dwang bestáát in onze landen trouwens helemaal niet!)

Van een aantal dingen die in Openbaring beschreven staan weten we helemaal niet zeker waar ze over gaan. Het is dus zowel speculatief om te stellen dat het over virussen zou gaan, dan om te suggereren dat het daar niet om gaat.

Tweederde van de wereldbevolking zal tijdens de Grote Verdrukking (geloof Ouweneel daar eigenlijk nog wel in?) komen te overlijden door plagen die niet met name genoemd worden. Dus beide heren kunnen op dit punt gelijk gaan krijgen.

Vaccinatiedwang bestaat niets? In Spanje is inmiddels het eerste voorstel gedaan om te komen tot een vaccinatieplicht op straffe van boetes oplopend tot € 60.000,=. Hoe moet ik dat niet als dwang zien, Willem?

en ook niet over corona als de ‘opmaat’ naar het Beest. Dat is allemaal schrikbarende sensatielust.

Eigenlijk geldt hier hetzelfde als wat ik hiervoor schreef. God laat in Zijn genade de vervulling van profetieën vaak vooraf gaan door een periode waarin een voorafschaduwing van de vervulling van die profetie vaag zichtbaar wordt.

Oordeel zelf of alles wat nu gebeurt een voorteken van vervulling zou kunnen zijn.

Zo schrijft Jaap: ‘wie het [vaccin] niet neemt, mag straks niet meer vliegen, werken, handelen of shoppen. En blijf je dan nog steeds weigeren, dan ben je al snel een volksvijand.

Maar leest Willem nou wel of geen media? Enerzijds betoogt hij zo ongeveer alles wat in de media gezegd wordt als zijnde waar, maar op deze punten ontkent hij het vervolgens? Binnen de EU wordt driftig vergaderd over vaccinatiepaspoorten. Met name onder druk van de zuidelijke lidstaten die hopen daarmee het komende vakantieseizoen te kunnen redden.

Voor veel reismethoden is nu al een negatieve test vereist. Soms zelfs twee, wat de kosten van een eenvoudig reisje tot exorbitante hoogte op kan drijven.

De mondkapjesplicht van de overheid kan toch een voorteken zijn voor de vaccinatieplicht?

Maar het zal nog veel erger worden, want wie blijft weigeren, zal uiteindelijk onthoofd worden.’

Ik kan het niet controleren omdat ik “Eyeopener” niet heb, maar ik geloof persoonlijk dat Ouweneel hier gelijk heeft. Het onthoofden staat als een expliciet gevolg van het weigeren van het merkteken benoemt, dus dat zal nu bij het weigeren van een vaccinatie nog niet zo’n vaart lopen.

We spannen God nog even voor ons karretje…

Mogelijk dat beide heren dat doen, maar ik heb alleen de tekst van Ouweneel om op te reageren.

Jaap, ik kan er alleen maar om huilen dat jij deze Covidiotie gelooft … Want wat is die geheime ‘plandemie’ van de overheden en het streven naar de Nieuwe Wereldorde anders dan een complot, een samenzwering!?

Dat is wat mij betreft in dit geval wederzijds voor Ouweneel. En de manier waarop hij een andersdenkende broeder belachelijk meent te moeten maken vindt ik zorgwekkend.

Op Bijbelse grond weten we een aantal zaken. De wereld streeft naar een NWO. De term “Build Back Better” wordt inmiddels ook door onze Nederlandse politici gebezigd. The Great Reset staat open en bloot beschreven op de website van de WEF, dus – sorry Willem – je kunt het niet langer meer een complottheorie noemen! Het staat gewoon open en bloot op de diverse websites van de verschillende organisaties zelf!

Jaap, het is pure nonsens dat de corona-epidemie een ‘opmaat’ is voor het teken van het Beest. Dat kun je niet waarmaken.

Dan lijkt het me op zijn minst op zijn plaats om aan te tonen waarom dat niet zou kunnen. Dieleman onderbouwt zijn standpunten tenminste nog. Ouweneel komt hier niet verder dan facebookniveau door te te stellen dat het onzin is, zonder enige onderbouwing.

Vaccins zijn een geschenk van God, die ons afweersysteem helpen om virussen waarmee we besmet worden, eronder te krijgen.

Ouweneel ziet mijns inziens een aantal zaken over het hoofd. We hebben het in dit geval niet over “een vaccin”, maar over een techniek dit nog nooit eerder op mensen is toegepast. In een tijd waarin alles en iedereen zich van God afkeert. En dan moeten we opeens vertrouwen dat de goddeloze mensen van een farmaceut die al voor vele miljarden is veroordeeld wegens medische fouten en misleiding, nu opeens het werktuig in Gods Hand is om de hele wereld van het killervirus waar vrijwel niemand aan overlijdt, te redden?

En natuurlijk zijn er altijd wetenschappers die het niet met de anderen eens zijn, maar de geschiedenis leert ons ook dat het vaak juist die wetenschappers zijn die het achteraf bij het juiste eind blijken te hebben. Een extra reden om kritisch te blijven dus!

Fantasierijk

Jaap, je bent niet de enige martelaar. Al degenen die jouw fantasieën geloven, zullen nu hun gal over mij uitstorten. Dan ben ikzelf een martelaar, die het durft op te nemen tegen een gerespecteerde bijbelleraar zoals jij. Jouw volgelingen zullen ook mij een dienaar van de Antichrist noemen, of iets dergelijks. Dan kunnen we elkaar de hand geven.

Een fantasierijk standpunt wat Ouweneel hier inneemt. Ik ben benieuwd in welke categorie hij mij indeelt. “Al degenen”, oftewel iedereen, maar ik heb al eerder aangegeven ook vaker kritisch te hebben gereageerd op Dieleman (en dat doe ik ook in dit artikel)

Dit lijkt mij een nogal narcistisch trekje tevoorschijn brengen. En doet me denken aan een gebeurtenis die in de Bijbel al beschreven staat.

Want wanneer de een zegt: Ik ben van Paulus; en de ander: Ik van Apollos; zijt gij dan niet onveranderde mensen?

1 Cor. 3:4

Laat ik beide heren dan maar uit de droom helpen: Ik ben noch een aanhanger van Ouweneel, noch van Dieleman. De Enige die ik wil volgen is Jezus, omdat hij Hij de Enige is die echte redding geeft!

Paulus legt dat uit in de volgende verzen. Ik hoop dat Ouweneel zich naar aanleiding van deze tekst nog eens achter de oren krabt.

Niet Dieleman, niet Ouweneel, niet een verguisd of bejubeld vaccin wat in ieder geval de nodige scheiding brengt.

Stellingen bewijzen…

De oproep die Ouweneel keer op keer aan het adres van Dieleman richt, en terecht. Maar dan moet die eis toch ook voor hem zelf gelden?

Dan zie ik ook graag bewijs tegemoet voor deze stelling

zulke vaccins te ontwikkelen, die nu al grote vruchten afwerpen.

Welke grote vruchten bedoelt hij? Wereldwijd zijn er berichten die het tegendeel laten zien. Het mortaliteitspercentage van het virus was nog geen 0,3%. En zoals elders in dit artikel beschreven zijn er onder de gevaccineerden die het het hardst nodig hebben, juist veel slachtoffers te betreuren.

Dus Willem, ik ben heel benieuwd over welke “grote vruchten” je het hebt.

Grappig? Of triest?

Zowel Ouweneel als Dieleman pretenderen de waarheid in pacht te hebben, al heb ik “Eyeopener” dus nog niet gezien en moet afgaan op de kritische noten en quotes van Ouweneel. Ouweneel erkent dat er wetenschappers zijn die er anders over denken, maar blijkbaar weet hij het beter dan deze mensen.

Dan denk ik aan Berber Pieksma (huisarts), Willem Engel (biofarmaceuticus), Louise Lagendijk (arts met uitgebreide achtergrond in het basale celonderzoek in moleculaire genetica), Pierre Capel (emeritus hoogleraar, moleculair geneticus), Dr. Ben Tapper, Dr. Roger Hodkinson, Brady Vaughan (ex-Merck (op jonge leeftijd overleden)), Sir Edward Lee, Jort Kelder en anderen die aan De Mediatafel uitlegden hoe de media gemanipuleerd worden, etc, etc.

Is het niet triest dat de mening van deze, en nog veel meer, experts op hun vakgebied door Ouweneel klakkeloos aan de kant wordt geschoven? We moeten de overheid maar vertrouwen.

Het artikel wordt te lang als ik daar uitgebreid op in ga, maar ik wil u een paar overwegingen mee geven.

 1. Ab Osterhaus heeft financieel belang bij vaccinaties. Dat bleek al tijdens de Mexicaanse Griep.
 2. OMT-lid Jan Kluytmans heeft een laboratorium waar tot 3.000 tests per dag gedaan kunnen worden. Dat levert hem een omzet tot ca. € 60.000.000,= op jaarbasis op.
  Dan moet ik toch onwillekeurig even denken aan de tekst over de wortel van alle kwaad.
 3. Het kabinet heeft een motie om onderzoek te doen naar financiële belangenverstrengeling verworpen.

Op welke basis moeten we de overheid dan maar vertrouwen? Dat zij door God is aangesteld? Ik kan me niet herinneren dat Jezus ergens een oproep doet om die overheid ook te vertrouwen.

Een bekende uitspraak is dat een volk de overheid krijgt die het verdient. Verdient een goddeloos volk dan een heilige, godsvruchtige overheid? Of mogen we als christenen juist kritisch zijn tegenover deze wereldse overheid die op zoveel punten lijnrecht tegen Gods Woord in gaat?

De uitslag

Misschien heeft u zitten tellen en een scorekaartje bijgehouden wie er zou gaan winnen, maar ik wil nogmaals benadrukken dat ik met name reageer op het artikel van Willem Ouweneel. Dit vanwege het simpele feit dat ik de tekst van Dieleman niet heb en daar dus niet op kan reageren.

Het artikel wat ook zeker niet als een soort wedstrijdje bedoelt. Het stemt mij alleen triest van Ouweneel meent op een dergelijke manier in het openbaar te moeten reageren, maar ondertussen claimt dat die ander het Evangelie zou schaden. Dat lijkt me dan toch echt wederzijds.

Debat

Je ziet op youtube regelmatig interessante debatten over allerlei onderwerpen. Misschien moeten we er maar één organiseren tussen Ouweneel en Dieleman over dit onderwerp

Bronnen:

Zeven niet-genezen blinden

3 antwoorden op “De corona-fittie tussen Ouweneel en Dieleman”

 1. Hallo

  Ik ben blij met je artikel.
  Ik ben christen en luister regelmatig naar dilleman. Hij durft tenminste wel te zeggen hoe de wereld er voor staat , veel predikanten prediken wat de overheid wil dat ze prediken . Het teken van beest is vrijwillig dus we kiezen er voor en we zullen het dus weten wanneer het er is dus we kunnen gerust de prik nemen dat woord dingen. Staat er niet dat de satan de wolf in schaaps kleren is die ons verleid met mooie praatjes ? Dag is presies wat ik nu zie. Ik heb een natuurlijkenallergie voor de overheid en heb zo mijn twijfels met wat er gebeurd.Ouweneel ken ik niet zo . Mijn man ooit christen wel mijn man hangd de overheid aan en alles wat in de media komt is de waarheid. Zo werd mij ook verteld dat jaap het bij het verkeerde eind heeft wand ouweneel de teoloog die er voor gestudeerd heeft die zegt.. Wat je zegt we de tijd zal ons leren wie er gelijk heeft . Ik vind het alleen erg jammer dat de waarheid verdraaid word maakt niet uit door wie. Het is erg lastig om een mening te vormen als je niet weet welk medium je kunt geloven welke professioneel iemand je kunt geloven of wie er betaald word door de oveheid. En dan kom ik toch uit bij de kritische predikant ,

  1. Ouweneel wordt door te veel mensen nog op een voetstuk geplaatst, maar dat is uiteraard mijn mening. Alleen Jezus komt alle eer toe! Ouweneel is, mijns inziens, van het pad geraakt toen hij betrokken raakte bij TRIN en geïmparteerd werd.

   Dieleman vindt ik dubbel. Enerzijds heeft hij wel een goede eindtijdleer, voor zover ik die ken (dat is niet heel diep want ik volg hem niet), maar tegelijkertijd is hij wel betrokken bij de übercharismatische beweging met al haar valse leer en foute invloeden. Hij is één van de initiefnemers van de New Wine beweging in Nederland geweest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *