‘Ik heb het recht andere mensen te besmetten!!’ Een reactie

Spread the love

Willem J. Ouweneel trekt vol van leer tegen ongevaccineerden in een artikel met deze kop. Een reactie

Alleen de kop is eigenlijk al te lachwekkend om het verdere artikel nog serieus te nemen. Als ik een dergelijke kop lees, dan denk ik “Serieus?”

En nee, dat bedoel ik niet als bijval voor Ouweneel. Laat me uitleggen waarom niet.

We leven als mensen al duizenden jaren op elkaars lip. Om de een of andere reden hokken mensen graag zo dicht mogelijk op elkaar, waardoor de verstedelijking op gang kwam. Dat begon al in Genesis.

Nou is één van de risico’s van veel mensen dicht op elkaar: besmettingen. We kunnen er dus van uit gaan dat we elkaar al besmetten sinds de zondeval, en nu moet er opeens een punt van gemaakt worden? Waar komt die angst toch opeens vandaan?

Maar even realistisch, laten we het binnen ons eigen tijdperk houden. We hebben diverse grote epidemieën en pandemieën achter de rug, en toen deed niemand er moeilijk over dat we elkaar besmetten. Dat omgang met elkaar een bepaald risico van besmetting van elkaar met zich mee brengt.

Het bekendste voorbeeld is wel het jaarlijks terugkerende griepvirus. Iedereen is bekend met de term “seizoensgriep” en we hebben elkaar nooit veroordeeld op het besmetten van elkaar. Waarom nu dan wel?

Omdat het een zogenaamd “killervirus” is? Dat is een beetje het heersende narratief wat ook Willem J. Ouweneel blijkbaar nog gelooft. Maar kijken we naar de cijfers, dan zien we een opmerkelijk ander gegeven.

De IFR van Covid-19 is momenteel 0,1 – 0,15% (de bronnen wisselen iets), terwijl de IFR van de seizoensgriep op een langjarig gemiddelde van 0,16% staat, dus hoger dan Covid-19.

Hoe krom is dat. Met een besmettelijke ziekte met hogere IFR heeft u wel het recht om een ander te besmetten, maar met een lagere moet opeens van alles uit de kast worden getrokken…

Dat is niet logisch.

David de Vos of Simply Jesus

Een korte uitleg. David de Vos organiseert een evenement genaamd “Simply Jesus”, en eist een QR-code om binnen te komen. Blijkbaar, dat leerde ik dan van het artikel van Willem J. Ouweneel, is zijn schoonvader het daar ook niet mee eens. En terecht.

Willem J. Ouweneel schrijft:

… en vraag daarbij aan de deelnemers dat zij bij binnenkomst een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve test tonen. Dat is de normaalste zaak van de wereld; gewoon een zaak van gezond verstand.

De normaalste zaak van de wereld? Heeft hij iets gemist of heb ik iets gemist? Het is zo “normaal” dat we deze ‘plicht’ pas sinds 25 september 2021 hebben. Dus al de decennia die Willem J. Ouweneel (en u en ik) op deze bol rondwandelen hebben we dit nooit eerder gezien, dus zo normaal is dat niet.

Daarnaast hebben we een demissionaire minister van volksgezondheid die altijd bij hoog en bij laag beweerde dat zoiets er nooit zou komen, en hij wilde zelfs wettelijk vast laten leggen dat het nooit zou gaan gebeuren.

Dus hoe “normaal” is het dan?

Je wilt de kans dat de deelnemers elkaar met een soms dodelijke ziekte besmetten, toch tot een minimum beperken?

Daar hebben we het bizarre narratief weer. Nogmaals: De dodelijkheid van Covid-19 is minder dan van een gemiddelde seizoensgriep! Dus al die decennia dat Willem J. Ouweneel op conferenties, seminars, samenkomsten, scholen, familiefeestjes en dergelijke is geweest en anderen besmet heeft met het Influenzavrius moeten hem nu wel in ernstige gewetensnood brengen!

Leugens

En nu wordt het – christelijk gezien – eng!

Ga maar na: bijna alle mensen die momenteel met corona op de intensive care liggen, zijn niet gevaccineerd.

Helaas is het niet de eerste keer dat Willem J. Ouweneel op een leugen betrapt wordt. Dat was ook al zo met het verhaal over de zeven blinden die niet genezen bleken te zijn. (Meer bronnen in dit artikel!)

We hebben in Nederland een organisatie die bij houdt hoeveel mensen er op ieder willekeurig moment op de IC liggen: St. NICE.

En wat zeggen zij over het aantal gevaccineerden en ongevaccineerden op de IC?

Houden jullie bij of opgenomen patiënten zijn gevaccineerd of niet?

Wij houden geen vaccinatiestatus bij en hebben geen inzicht in het aantal gevaccineerden dat alsnog met Covid in het ziekenhuis dan wel op de IC wordt opgenomen. Op het coronadashboard van de overheid is evt. wel te vinden hoeveel prikken er in totaal zijn gezet. Het RIVM is bezig om de gegevens vanuit onze registratie te combineren met de vaccinatiedatabase. Zij geven aan dat vanwege juridische en privacy-aspecten het nog enige weken kan duren voordat deze informatie beschikbaar is.

https://stichting-nice.nl/covid-19-faq.jsp

We weten dus helemaal niet hoeveel gevaccineerden en/of ongevaccineerden er op de IC’s liggen in Nederland!

En Limburgse ambulancemedewerkster reageerde op berichten in de media over dit onderwerp met de stelling dat het niet kan kloppen, want zij heeft circa 50% volledig gevaccineerde patiënten in haar ambulance. (https://www.bitchute.com/video/Gp0Yko1sGjby/)

Kosten

En dan volgt deze opmerking van Willem J. Ouweneel

De samenleving moet opdraaien voor de kosten van hun verzorging.

En dan krijg ik al christen braakneigingen! Wat een walgelijke opmerking, een beter woord heb ik er echt niet voor! De maatschappij draait op voor 30.000 abortussen, kindermoorden, per jaar. Voor Influenzapatiënten die op de IC terecht komen en langdurig behandeld moeten worden, voor mensen die zelf risico’s nemen in het uitoefenen van hun sport, mensen die een verkeersongeval mee maken wat ze mogelijk hadden kunnen voorkomen en daar klaagt terecht! niemand over.

Waarom dan nu opeens deze discriminerende, asociale houding? Dit is echt te gek voor woorden!

En waarom geen kritisch geluid over de 5,2 miljard euro die de “maatregelen” hebben gekost, maar waarvan niemand schijnt te weten waar het gebleven is? Dat lijkt me aanzienlijk grotere kostenpost!

Doden

Zeker, ik ben dankbaar, want zónder de vaccins zouden wij duizenden méér doden hebben dan er nu zijn.

Dat is nog maar de vraag. Het is even rekensommetje en dan kijk ik even naar de VS, waar veel meer wordt bijgehouden dan in Nederland. Ongeveer 50% van de Amerikanen is volledig gevaccineerd. Dat leverde 463457 meldingen in VAERS (het Amerikaanse Lareb) op. Volgens het CDC (beheerder van VEARS worden slechts 5 – 10% van de bijwerkingen gemeld, dus het werkelijke aantal zou een factor 10 – 20 hoger kunnen liggen!)

Er is dus een kans van 0,28% op een bijwerking. Dat is minder dan de 1,85% van de kans dat iemand die besmet raakt in het ziekenhuis terecht komt, tenzij we er van uitgaan dat het inderdaad een factor 10 hoger zou moeten zijn, dan is het namelijk 2,8% en dat is het percentage wat het CDC in eerdere publicaties ook gebruikte als percentage waarbij medisch ingrijpen noodzakelijk is.

De kans op een bijwerking waarbij medisch ingrijpen noodzakelijk is, is dus groter dan van een daadwerkelijke besmetting, en ook voor deze kosten draait de maatschappij op. Het kostenargument van Willem J. Ouweneel is dus, naast christelijk-ethisch, ook economisch gezien onzin.

Van de bijwerkingen is 10.991 een daadwerkelijk overlijden na vaccinatie. Er worden weinig autopsies gedaan omdat die zo duur zijn, dus het is niet altijd duidelijk of het ook daadwerkelijk door vaccinatie komt, maar dan hanteren we de richtlijn van Pfizer zelf. Zij stellen dat elk bijwerking binnen 28 dagen na vaccinatie moet worden beschouwd als bijwerking door vaccinatie, en dat pas na 28 dagen een causaal verband aan moet worden getoond.

Van de 10.991 gemelde overlijdensgevallen (7 september 2021) stierf 22% binnen een paar uur na vaccinatie, 15% binnen 24 uur en 37% bij mensen die binnen 48 uur na vaccinatie ziek werden. Allen dus ruimschoots binnen de door Pfizer gestelde 28 dagen.

10.991 is 2,37% van het aantal gemelde bijwerkingen. De IFR van Covid-19 is met 0,15% dus aanzienlijk lager, dus ik zie niet in hoe we duizenden meer doden zouden hebben gehad.

Stigmatisering

Natuurlijk mag je als “spreker/prediker” tegenwoordig een groep mensen probleemloos stigmatiseren. Alles is tegenwoordig in het christendom geoorloofd, dus zonder enige onderbouwing een dergelijke kreet op je website plaatsen is ook geen enkel probleem meer.

Probleem is echter wel de ontbrekende onderbouwing. Willem J. Ouweneel voelt zich niet geroepen om ook maar één van zijn beweringen te staven met een deugdelijke onderbouwing. Dat is logisch, want dat kan hij ook niet.

Een paar voorbeelden. Op 25 september 2021 is in Nederland de nieuwe Ausweiß ingevoerd. Alleen op vertoon van een groen vinkje mogen gevaccineerden bij elkaar hokken in kroegen en restaurants, en zijn de levensgevaarlijke ongevaccineerden nergens meer welkom. Lekker veilig, beschermd en feesten maar.

We kijken even naar de koele cijfers hoe veilig het is met al die brave gevaccineerden onder elkaar (de enigen die dus straks ook bij “Simply Jesus” welkom zijn!)

Datum

25 september

26 september

27 september

28 september

29 september

30 september

1 oktober

2 oktober

3 oktober

4 oktober

5 oktober

6 oktober

7 oktober

8 oktober

Aantal nieuwe positieve tests

1592

1597

1387

1707

1755

1703

1713

1658

1603

1624

1882

1895

2746

2761

De cijfers lijken duidelijk: Na het weekend van 25 september is het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen bijna verdubbeld! Is het wel zo lekker veilig om als gevaccineerden bij elkaar te komen?

Het is vanzelfsprekend dat mensen die in grote groepen bijeen zijn, zich proberen te beschermen tegen besmettingen.

Maar de cijfers laten dus wat anders zien! En niet alleen in Nederland. We kijken even naar Singapore. Deze tip kreeg ik overigens van een huisarts. En toen ik daar op zocht kwam ik ook het artikel “Wat gebeurde er na 25 september” tegen.

Singapore kent een iets hogere vaccinatiegraad dan Nederland, maar toch vliegt het aantal nieuwe positieve tests omhoog! Hoe kan dat als het vaccin zo goed zou werken? Maar ook het dagelijkse aantal sterfgevallen schiet ineens omhoog.

Meer informatie vindt u onder deze link.

Volgens de Vermont Daily Chronicle was 76% van de in september overledenen het gevolg van “doorbraakbesmettingen”. Dat betekent dus dat volledig gevaccineerde mensen alsnog ziek werden en overleden. Op dat moment was 88% van de inwoners van 12 jaar en ouder tenminste één keer geprikt.

Een emotionele uitspraak

Maar een volledig irrelevante c.q. waardeloze.

Heel wat christenleiders die ‘op God vertrouwd’ hebben, zijn in allerlei landen intussen aan corona overleden omdat zij zich niets van de voorzorgsmaatregelen aantrokken. In één week heb ik twee van zulke eigenwijze vrienden in verschillende landen door de dood verloren.

Het valt op dat dergelijke emotionele oproepen het tegenwoordig opvallend goed doen en de handjes nogal eens op elkaar krijgen, maar analyseer je de uitspraak, dan slaat hij natuurlijk totaal nergens op.

Met hetzelfde recht zou je ook kunnen kijken naar de tientallen, honderden christenleiders die ‘op God vertrouwd’ hebben, hebben in allerlei landen intussen corona overleefd ondanks dat zij zich niets van de voorzorgsmaatregelen aantrokken. Al anderhalf jaar lang heb ik meerdere van zulke eigenwijze vrienden in verschillende landen zien overleven.

Dus sorry, maar deze emotionele uitspraak is leuke propaganda, maar volkomen waardeloos als waarheidsvinding of als wetenschappelijke uitspraak.

Een dergelijke uitspraak met ‘op God vertrouwd’ hebben tussen aanhalingstekens doet haast blasfemisch aan. Waar sta je nou eigenlijk als christen, Willem, als je blijkbaar niet op God vertrouwt?

Het hele artikel ademt slechts “menselijkheid”, en dat zeg ik als iemand met een wetenschappelijke opleiding. Ik mis inderdaad elk vertrouwen op God, maar een enorme hang naar vertrouwen in de mens. Misplaatst vertrouwen in de mens.

Begrip

Ik begrijp dat zelf helemaal niet erg. Integendeel, ik zou iedereen dringend afraden grote events bij te wonen waar zulke bewijzen niet geëist worden.

Feitelijk zou deze “christelijke” spreker u dus afraden om “grote events” bij te wonen waar Jezus aanwezig is! Maar daar kom ik straks nog even op terug.

Waaghalzen

En laten we dan maar liever ‘boos’ zijn op de waaghalzen die er anders over denken en anderen roekeloos in gevaar brengen.

Ik kan me een leven in angst, constante paniek, niet voorstellen. Dat het uitermate slecht voor de gezondheid is, is bekend. Maar je moet toch wel in volslagen, blinde paniek verkeren om mensen die beseffen dat het IFR van Covid-19 lager is dan die van een gemiddelde seizoensgriep van ‘waaghalzerij’ te betichten.

Dan ben je toch elk contact met de werkelijkheid kwijt? Of leef je dan in gewetensnood omdat je opeens beseft dat je al die decennia zelf mensen mogelijk hebt besmet met Influenza, wat maar liefst 6% dodelijker is dan Covid-19. Dat je al die decennia gebruik hebt gemaakt van ‘recht om anderen te besmetten’?

Belachelijke vergelijkingen

En tot overmaat van ramp heeft deze “Emeritus hoogleraar” dan ook nog de meest belachelijke vergelijkingen nodig om zijn gelijk te halen. Geen enkele onderbouwing van de door hem geponeerde stellingen, maar wel belachelijke vergelijkingen die kant noch wal raken.

Waarom laten al die overmoedige ongevaccineerde coronapatiënten zich bij ziekte in het ziekenhuis opnemen?

Tja, waarom laten al die overmoedige ongevaccineerde grieppatiënten zich bij ziekte in het ziekenhuis opnemen? Of … nou ja, doet u zelf het invulwerk maar even. De vergelijking die er uit komt slaat toch nergens op.

Kom op, zeg, laten we ophouden met dit soort beschuldigingen.

Wacht even… Willem mag anderen dus wel beschuldigen van waaghalzerij, David had het nog wel wat krachtiger mogen zeggen, “vrienden” eigenwijs noemen, anderen beschuldigen van roekeloosheid, maar als iemand kritiek op hem heeft moeten “ophouden met dit soort beschuldigingen”?

Hij wil ongevaccineerden (waarvan nog steeds niet bewezen is dat zijn meer dan 90% van de ziekenhuisbevolking uitmaken!) het recht op zorg ontzeggen… hoe gristelijk kun je zijn?

Dan denk ik toch even snel aan de tekst over de balk en de splinter…

En nog een paar onjuistheden

Let wel, de overheid dwingt de bevolking niet eens zich te laten vaccineren.

Ja, feitelijk wel. Ook indirecte dwang werd door Hugo de Jonge en Mark Rutte altijd als dwang gezien. Dus uitgaande van de uitspraken van onze eigen overheid is er wel degelijk sprake van dwang. Dat Willem J. Ouweneel nu blijkbaar eigenhandig of in navolging van de zwalkende overheid de definitie aanpast om alsnog gelijk te krijgen is een andere zaak.

Even voor de duidelijkheid: gevaccineerde mensen die besmet raken, zijn veel minder besmettelijk voor andere mensen dan niet-gevaccineerde mensen.

Even voor de duidelijkheid, dit is een pertinente leugen!

Mensen hebben de vrijheid te eisen dat zij zoveel mogelijk verschoond blijven van ongevaccineerde en niet-geteste mensen.

Dit soort discriminerende en ongefundeerde uitspraken maken mij boos. En dan komen ze nog uit de mond van “christen” ook? Het is werkelijk onvoorstelbaar!!

Mensen hebben de vrijheid te eisen dat de events die zij graag willen bijwonen, zoveel mogelijk bescherming bieden.

En zoals inmiddels duidelijk is – kijkt u ook even naar Israël, Engeland, Gibraltar – bereik je die bescherming geenszins met groene vinkjes.

Zoals hierboven in de afbeelding staat worden bij gevaccineerden “hoge virale loads” gevonden, waardoor zij besmettelijk zijn. Misschien wel besmettelijker dan ongevaccineerden.

Maar het meest bizarre van het hele beleid is dat, ondanks de aangetoonde besmettelijkheid van gevaccineerden zij zich niet hoeven te laten testen, en dat zij bij testen hun groene vinkje gewoon houden ondanks een positieve test!

Dat is ronduit bizar en gevaarlijk als we het dan toch over “gevaar” hebben. Gevaccineerden zullen zich namelijk niet laten testen en door het waanidee dat zij “veilig en beschermd” zijn ongetest grote evenementen bezoeken en elkaar besmetten.

Dat blijkt ook uit de cijfers van 25 september en later.

Complottheorieën

Ik ben geschokt door de christenen die allerlei sites raadplegen (ik noem ze niet!) waarop de grootste leugens over corona en de vaccins verkocht worden, en daar blindelings geloof aan hechten.

Natuurlijk noemt hij ze niet. Anders zou te controleren zijn over welke sites het gaat en dan kon het verhaaltje weleens de andere kant op vallen. Voor mij is het dus niet in te schatten over welke sites het gaat, en daar doe ik dan ook weer geen enkele moeite voor.

Het stigmatiseren houdt ook nu weer niet op. Feitelijk suggereert hij dat, als je niet in zijn narratief meeloopt, je een onderontwikkelde christen bent die klakkeloos alleen maar leugensites bezoekt en niet in staat bent om kritisch na te denken.

Wacht even… Dat is precies het narratief wat de wereldse overheid over critici propagandeert. Is het niet opmerkelijk dat uitgerekend een christen die zelf erkent dat we in de eindtijd leven, exact diezelfde wereldse overheid op haar mooie blauwe ogen en bloemschoenen gelooft?

Tweedeling

Wat mij inmiddels door het volgen van beide “kampen” (helaas werkt een “christen” als Ouweneel dus daadwerkelijk mee aan het veroorzaken van een tweedeling in de maatschappij en ook nog eens binnen het christendom (bad Jezus niet voor eenheid?)), is mij inmiddels duidelijk dat beide kampen van tijd tot tijd de grootst mogelijke onzin verkopen.

Ja, er is sprake van onzin bij de critici, maar zoals hierboven aangetoond, zeker niet minder bij de “pro-vaxxers”. En dan gaat dit nog maar over een heel klein gedeelte van het hele coronaverhaal!

De eindtijd wordt vooral gekenmerkt door massa’s christenen die achter dwaze leugens aanlopen (bijv. 2 Thess. 2:9-12).

Hoe cynisch zou ik nu uit de hoek kunnen komen? Dit schrijft dus een christen die aantoonbaar zelf de nodige onzin op zijn site publiceert. Dat stemt mij bedroefd, diep bedroefd! En ook bezorgd.

Kom me niet aanzetten met de flauwekul dat ik de verkeerde sites leest en dat ik achter leugens aanloop. Dat is een goedkope jij-bak. Ik heb die sites voor de zekerheid allemaal gelezen, dus wees gerust

Er hier hebben we weer een staaltje klinkklare nonsens. Willem noemt geen sites, dus het is helemaal niet duidelijk of hij goed of verkeerde sites bezoekt. En als hij denkt dat hij die sites “allemaal gelezen” heeft, dan heeft hij waarschijnlijk meer dan 24 uur in een dag, want een normaal mens lukt dat onmogelijk!

Kwaliteit

En als je dan tussendoor ook nog boeken schrijft over andere onderwerpen, dan kan het niet anders dan dat de kwaliteit ergens verloren gaat. En dan en-passant na je eigen oproep om te stoppen met beschuldigingen (aan zijn adres) anderen nog even ongefundeerd beschuldigen van antisemitisme, dan zou ik werkelijk niet meer weten waar iemand mee bezig is. Die interne tegenstrijdigheid is zo groot dat er een tekst over een verdeeld huis in me opkomt.

En uiteraard, zoals het bij übercharismatische christenen hoort ook nog even ordinair reclame maken voor eigen gewin. Een boekje met een bizarre titel en getuigend van een ongekende vooringenomenheid. Niemand weet wat de uiteindelijke uitkomst zal zijn, maar Ouweneel is nu al in staat om profetisch te voorspellen dat het om complotten gaat.

Wappies

Eén van zijn trouwe aanhangers gebruikt deze term nogal eens en is net zo hooghartig over andersdenkenden als Ouweneel. Maar als we even kijken naar de geschiedenis van de afgelopen anderhalf jaar, dan kan ik niet anders dan erkennen dat die “wappies” nogal eens gelijk kregen.

De mondkapjes hebben niets opgeleverd aan gezondheidswinst, maar wel een enorme afvalberg. Het RIVM erkent dat de nanomaterialen in de mondkapjes mogelijk gevaar voor de volksgezondheid opleveren, dus schade toebrengen, precies zoals de “wappies” voorspelden.

De avondklok was ook zo’n maatregel waar wappies van voorspelden dat die niets op ging leveren: Leverde niets op.

De coronapas zou er niet komen. Dat waren complottheorieën, zoek maar na. Tot september 2021 de coronapas op de 25e in werd gevoerd.

Gaat er meer volgen? Als we de wappies mogen geloven wel. Misschien is het verstandig om eens naar Canada te kijken. Daar worden christenen aardig vervolgd en is de coronapas binnenkort verplicht om nog te mogen werken. De grote vraag is wat er dan gebeuren gaat met mensen die nog steeds niet geprikt willen worden. Geen inkomen, geen uitkering, geen eten, dus gewoon sterven? Het zou me met de kille fanatiekheid van Trudeau niet verbazen.

Medewerkers gezondheidszorg

Als er nou één groep zou zijn die volledig achter de boodschap van Ouweneel zou moeten staan, dan zouden dat toch de medewerkers in de gezondheidszorg moeten zijn? Hoe kan het dan dat juist van hen zovelen bedanken voor de vaccinatie dat de gezondheidszorg in diverse landen in gevaar komt?

Zo ernstig dat ze in New York de noodtoestand uit willen roepen zodat het leger bij kan springen en er mensen uit andere staten (die ook met enorme tekorten kampen!) aangetrokken zouden kunnen worden? Zie Reformatorisch Dagblad.

Op LinkedIn volg ik onder meer Hugo de Jonge. Het interessantste zijn meestal de reacties onder zijn artikelen. Het valt me steeds vaker op dat degenen die instemmend reageren mensen uit allerlei beroepen en achtergronden zijn, maar dat met name de mensen uit de gezondheidszorg (waaronder medewerkers ICU en CCU) op zijn zachtst gezegd nogal kritisch reageren.

Simply Jesus Come Together… except…

Om er toch maar eens een einde aan te breien terug naar waar het allemaal om begon. Een evenement over Jezus. Simply Jesus zelfs en Come Together. En dan wordt ik echt verdrietig. Je probeert dus Jezus te verkondigen, haalt vervolgens fel uit naar mensen die niet in jouw narratief over een virus geloven en sluit hen ook gewoon keihard buiten.

Maar zijn dat dan in jouw ogen niet juist de mensen die Jezus nodig hebben? Die nog tot erkentenis van de waarheid moeten komen. Ouweneel beschuldigt hen er doodleuk van allerlei leugensites te geloven.

Hoe kun je dan verkopen dat je uitgerekend die groep uitsluit van deelname door een Ausweiß te eisen bij binnenkomst? Dat is volkomen tegenstrijdig! Juist die groep zou je uit moeten nodigen en met open armen ontvangen!

Maar kijken we naar het leven van Jezus, Die op dit evenement als grote voorbeeld zal worden verkocht. Althans dat mag ik dan nog tenminste hopen. Sloot Hij mensen uit? Nee! Niemand!

Melaatsen waren de outcasts uit Zijn tijd, zoals de negers dat tijdens de slavernij waren, de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog en de ongevaccineerden nu! Maar Hij ging met hen om.

De blinde man moest wel iets verkeerd hebben gedaan, of anders zijn ouders, waar hij voor gestraft werd, maar Jezus ging met hem om. Zacheüs had het verkeerde beroep, de hoeren hadden het verkeerde beroep, de Samaritaanse vrouw bij de put had een verleden waardoor zij uit schaamte alleen water ging putten als er verder niemand was, de bloedvloeiende vrouw was onrein… Jezus ging met hen om.

Dus als je een evenement organiseert met de naam “Simply Jesus, Come Together”, en dan mensen uitsluit, dan snap je de betekenis van Jezus en het woord “come together” dus totaal niet!

Gehoorzaam zijn aan de overheid

Dit is een slap excuus wat ik al een paar keer voorbij heb zien komen. Ja, het is waar, maar vergeet niet dat degene die deze woorden opschreef het zelf ook niet altijd deed! Als het ging om de verkondiging van het reddende werk van Jezus bijvoorbeeld. Maar dit evenement zal dan wel ergens anders over gaan. Voorspoed en oneindig geluk op aarde voor christenen?

Of als hij mensen kon genezen. Dus daar zal dit evenement dan ook wel niet over gaan.

Waar zou dit evenement dan wel over gaan? Jezus redde, genas en bevrijdde iedereen. Dus over die onderwerpen zal het dan wel niet gaan, anders is een uitsluiting toch niet te verklaren?

Eindtijd

Om maar met de woorden van Ouweneel te eindigen

Sommige christenen roepen dat corona laat zien dat we in de eindtijd leven. Soms denk ik dat ze gelijk hebben – maar om een heel andere reden.

Inderdaad geloof ik om een heel andere reden dat we in de eindtijd leven. Bijvoorbeeld, maar niet alleen dat, het uitsluiten van mensen. Broeders die tegen elkaar opstaan en overleveren (Mc. 13:12, 13). Als je als christen zelfs gehaat wordt door andere christenen, dan zou dat je dus juist ter bemoediging moeten zijn! Volgens vers 13 zit je dan op de goede weg!

Als je uitgesloten wordt door degenen die zichzelf “broeder” noemen, die je een schop nageven omdat je anders denkt, en waarschijnlijk op basis van zeer goede redenen en wetenschappelijke bewijzen, dan doet dat pijn, maar…

Jezus liep ook alleen toen het er op aan kwam. Hij had geen grote evenementen meer, maar Zijn discipelen verlieten en verloochenden Hem. Tot de laatste aan toe.

In de laatste dagen zal het zijn als in de tijd van Noach. Ook Noach liep alleen. De hele wereld feestte er op los. Was Noach de enige met een Godsbesef? Of zouden er nog meer mensen geweest zijn die wel wisten van het bestaan van God?

En toch liep Noach alleen. Bespot, geridiculiseerd, uitgesloten.

Wat een zegen om te weten dat, hoe alleen je je soms ook voelt, hoeveel pijn het soms of vaak ook doet, Jezus laat je niet vallen! Laat christenen je maar uitsluiten, om wat voor reden dan ook. Hou je oog gericht op Jezus, de voleinder van ons geloof!


Dit artikel is een reactie op het artikel van Willem J. Ouweneel:

238 ‘Ik heb het recht andere mensen te besmetten!!’
23/09/2021 Column by Willem Ouweneel

Hoera voor David de Vos! Hij houdt zijn rug recht, wat zijn schoonvader er ook van mag vinden en wat voor lelijke dingen zijn critici ook over zijn arme hoofd uitstorten. Hij gaat binnenkort het event Simply Jesus Come Together organiseren (5-7 nov.), en vraag daarbij aan de deelnemers dat zij bij binnenkomst een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve test tonen. Dat is de normaalste zaak van de wereld; gewoon een zaak van gezond verstand. Je wilt de kans dat de deelnemers elkaar met een soms dodelijke ziekte besmetten, toch tot een minimum beperken?

Ga maar na: bijna alle mensen die momenteel met corona op de intensive care liggen, zijn niet gevaccineerd. De samenleving moet opdraaien voor de kosten van hun verzorging. Zeker, ik ben dankbaar, want zónder de vaccins zouden wij duizenden méér doden hebben dan er nu zijn. Maar de ongevaccineerden blijven een voortdurend gevaar voor de samenleving. Het is vanzelfsprekend dat mensen die in grote groepen bijeen zijn, zich proberen te beschermen tegen besmettingen. Heel wat christenleiders die ‘op God vertrouwd’ hebben, zijn in allerlei landen intussen aan corona overleden omdat zij zich niets van de voorzorgsmaatregelen aantrokken. In één week heb ik twee van zulke eigenwijze vrienden in verschillende landen door de dood verloren.

Ik vind wel dat David het nóg wat krachtiger had kunnen zeggen. We vragen om vaccinatie-, herstel- of testbewijzen, niet alleen omdat de overheid dat van ons vraagt, maar ook omdat dat beter is voor onze volksgezondheid. Ook zegt David dat hij ‘begrijpt’ dat zijn critici ‘boos’ zijn. Ik begrijp dat zelf helemaal niet erg. Integendeel, ik zou iedereen dringend afraden grote events bij te wonen waar zulke bewijzen niet geëist worden. En laten we dan maar liever ‘boos’ zijn op de waaghalzen die er anders over denken en anderen roekeloos in gevaar brengen.

Na vorige columns heb ik de schandaligste scheldkanonnades over mij heen gekregen, en dat zal nu ook wel weer gebeuren. Sommige kwaadsprekers hebben het over ‘satanisch beleid’, over ‘hypocrisie’, over de ‘wijn van de wereld’, over ‘boze zaken’, ze noemen de organisators ‘wolven in schaapskleren’, ze beroepen zich op het boek Openbaring. Ze zeggen dat David de Vos en al die anderen ‘meer vertrouwen op de overheid’ (of ‘de vaccins’) dan ‘op God’. Ga dat maar zeggen tegen de mensen die achter zee- en rivierdijken wonen: ‘jullie vertrouwen meer op de dijken dan op God’. Ga dat maar zeggen tegen patiënten die naar de dokter gaan: ‘jullie vertrouwen meer op de artsen dan op God’. Waarom laten al die overmoedige ongevaccineerde coronapatiënten zich bij ziekte in het ziekenhuis opnemen? Vertrouwen ze misschien meer op de ziekenhuizen dan op God!? Kom op, zeg, laten we ophouden met dit soort beschuldigingen.

Let wel, de overheid dwingt de bevolking niet eens zich te laten vaccineren. Vaccineren of niet, dat moet iedereen voor zichzelf verantwoorden. Maar laten de ongevaccineerden die ziek worden, dan niet al te vanzelfsprekend de medische zorg ontvangen. Dat is niet eerlijk. En laten ze niet het recht opeisen grote events bij te wonen, waar ze anderen kunnen besmetten. Dat is ook niet eerlijk. Die mensen pochen op hun ‘vrijheid’, maar wat ze bedoelen is dat zij voor zichzelf de vrijheid opeisen om andere mensen aan te steken. (Even voor de duidelijkheid: gevaccineerde mensen die besmet raken, zijn veel minder besmettelijk voor andere mensen dan niet-gevaccineerde mensen.) We horen de raarste ideeën over ‘vrijheid’. Vrijheid is helemaal niet dat ik kan doen en laten wat ik zelf wil, ook al zou ik daarmee anderen schade toebrengen. Alle vrijheid mag en kan slechts zo ver gaan dat daarmee de vrijheid van anderen niet belemmerd wordt. Mensen hebben de vrijheid te eisen dat zij zoveel mogelijk verschoond blijven van ongevaccineerde en niet-geteste mensen. Mensen hebben de vrijheid te eisen dat de events die zij graag willen bijwonen, zoveel mogelijk bescherming bieden.

Het ergste vind ik de zogenaamde ‘bijbelse’ argumenten. Ik noemde er al iets van. Ik ben niet alleen geschokt door de mensen die zoveel bijbelse waanideeën verkopen, maar ook door de mensen die dat allemaal voor zoete koek slikken. Ik ben geschokt door de christenen die allerlei sites raadplegen (ik noem ze niet!) waarop de grootste leugens over corona en de vaccins verkocht worden, en daar blindelings geloof aan hechten. Sommige christenen roepen dat corona laat zien dat we in de eindtijd leven. Soms denk ik dat ze gelijk hebben – maar om een heel andere reden. De eindtijd wordt vooral gekenmerkt door massa’s christenen die achter dwaze leugens aanlopen (bijv. 2 Thess. 2:9-12). Dat is precies wat er vandaag met miljoenen christenen lijkt te gebeuren, en dat stemt mij bedroefd. (Kom me niet aanzetten met de flauwekul dat ik de verkeerde sites leest en dat ik achter leugens aanloop. Dat is een goedkope jij-bak. Ik heb die sites voor de zekerheid allemaal gelezen, dus wees gerust )

Mag ik je ten slotte twee boeken aanraden? Het ene is geschreven door journalist Maarten Reijnders en is getiteld: Complotdenkers: Hoe gevaarlijk zijn QAnon, nepnieuws en samenzweringstheorieën (Aspekt 2021). Reijnders laat o.a. zien hoe complottheorieën, ook de ‘christelijke, een antisemitische ondertoon hebben, zonder dat christenen dat dóór hebben. Als dat geen kenmerk van de eindtijd is!

Het andere boekje heb ikzelf geschreven: De 3 C’s van 2020-2021: Corona, complotten en christendom (Scholten 2021). Naast vele andere dwalingen die de ronde doen, beschouw ik de ‘christelijke’ complottheorieën als behorend tot de gevaarlijkste dwalingen, juist omdat ze voor de onwetenden zo ‘bijbels’ aandoen. Ze zijn voor mij een teken van de eindtijd. ‘Wees nuchter en waak’, zegt de Schrift. Dat is wat anders dan achter de onnuchtere fantasten aan te rennen.

https://www.willemouweneel.nl/238-ik-heb-het-recht-andere-mensen-te-besmetten/

2 antwoorden op “‘Ik heb het recht andere mensen te besmetten!!’ Een reactie”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *