‘De goede werking van het vaccin lijkt wel een staatsgeheim’

Spread the love

Een reactie op een column met deze titel van Daniela Hooghiemstra in de Volkskrant.

Daniela Hooghiemstra, ik neem even aan dat jij de columniste van dit artikel bent.

Als je Jezus als voorbeeld aan wilt halen, is het misschien wel verstandig om je eerst even te verdiepen in de noodzaak waarom Hij gekruisigd moest worden. Een beter vergelijk zou zijn dat Hij gekruisigd werd doordat Pontius Pilatus niet de ruggengraat had om tegen een opgehitste, geïndoctrineerde, menigte in te gaan, en Hem onschuldig te verklaren.

Dat is tegelijk ook een prachtige vergelijking met wat er nu in de maatschappij gebeurt, en helaas ben je er zelf ook onderdeel van. De massa (85% volgens jouw column) liet zich indoctrineren en hobbelde achter de “leiders” aan. Bedenk dan even dat inderdaad de leiders van destijds er goed, heel goed, naast zaten…

De door jouw genoemde cijfers (“veel minder” en “95%”) zijn inmiddels ook door de feiten achterhaald. Diverse ziekenhuizen hebben eigen cijfers gepubliceerd (onder meer CWZ en MUMC) en dan blijken opeens heel andere cijfers in de praktijk te worden waargenomen!

Sommigen komen dan alsnog tot inzicht, zoals de hoofdman en degenen die met hem waren, die zeiden “Waarlijk dit was een Zoon Gods.” (Mt. 27:54), maar de massa vierde feest op het Tempelplein en zag de gevolgen van hun daden niet eens, behalve dan dat het buiten pikdonker was.

Opmerkelijk is dat ook jij de cijfers van het RIVM aanhaalt, terwijl op 22 november nog steeds de melding op de website van het RIVM stond dat zij geen vaccinatiestatus bij mogen houden. (Op de site van St. NICE staat dat nog steeds!)

En toen onlangs in de Kamer gevraagd werd om openbaarmaking van de cijfers van het RIVM, gaf de Jonge doodleuk als antwoord dat hij dat niet ging doen omdat dat het vertrouwen in het instituut zou ondermijnen.

Mijns inziens kan dat slechts één ding betekenen: De cijfers die genoemd worden kloppen niet. Wordt dat bevestigt? Ja, aan de lopende. Ik kan de voorbeelden daarvan hier niet eens allemaal benoemen, maar de uitspraak van Gommers, “Gevaccineerden zijn het probleem”, lijkt me veelzeggend genoeg.

Ja, de kans om zonder vaccin ernstig ziek te worden is klein. Slechts 1,85% en dat is inclusief de hoog-risico-groepen en ouderen. Dus in de praktijk zal de kans nog veel lager liggen. Maar daar hebben we het staatsgeheim weer, want de cijfers worden niet openbaar gemaakt.

God trekt hierin zeker aan de touwtjes, en Hij heeft in Zijn Woord al gewaarschuwd voor de situatie die zich nu afspeelt. Heel leerzaam, want dan kun je ook gelijk leren wat nog komen gaat.

Het sprookje van collectiviteit is pas in het leven geroepen in 2020. Daarvoor hadden we een, door velen gewenste, volledig geïndividualiseerde maatschappij waarin egoïsme hoogtij vierde. En dan resulteerde in onder meer de jaren ’14, 15, ’17 en ’18 tot een volkomen overbelast zorgsysteem waarbij keuzes gemaakt moesten worden wie nog wel en wie niet meer behandeld zou gaan worden.

Patiënten stonden in bedden in gangen en te veel werden er naar huis gestuurd omdat er geen plaats meer was. O, wacht, dat was u vergeten? Of mag het niet meer gezegd worden?
De claim dat het Nederlandse zorgstelsel voor corona dus een paradijs op aarde was waar iedereen terecht kon, is zeker niet juist! In 2018 stond Gommers met dezelfde klacht in de krant als nu: Er is onderbezetting. IC-verpleegkundigen raakten overbelast en in burnouts thuis. En nogmaals: Ik spreek niet over 2020/2021, maar 2018!

Je zou dus denken dat een verstandige overheid – met minimaal vier jaren van waarschuwing kort achter elkaar – zou gaan investeren in de zorg, maar niets is minder waar. Al vanaf 2010 wordt de zorg stelselmatig afgebroken. In 2018 hadden we 2800 IC-bedden in Nederland. Nu, officieel 1150, maar door personeelstekort zijn er slechts 930 operationeel. Dat is, ondanks de waarschuwingen, grofweg 1/3 van tien jaar geleden. Met een groeiende en vergrijzende bevolking…

“De goede werking” van het vaccin is helemaal geen staatsgeheim. Dat de werkzaamheid na circa 6 maanden is afgenomen tot nihil, is allang bekend. Daarom moeten we ook “boosteren”, en verloopt de QR-code vanaf 1 februari 2022 ook elke 9 maanden.

Dat boosteren niet gaat werken, ligt ook al voor de hand. Er wordt nog steeds geïnjecteerd met een vaccin wat is ontwikkeld voor de alfavariant. De werkzaamheid bleek al aanzienlijk minder tegen de Deltavariant, en experts hebben als voorspeld dat de werkzaamheid tegen omicron zo goed als nihil is, vanwege de vele mutaties.

Maar gelukkig weten we al uit Zuid-Afrika dat deze variant zich netjes aan de virologische regels houdt: Wel besmettelijker, maar zo goed als geen serieuze problemen. We zijn dus slechts gastheer geworden voor het zoveelste virus.

O wat klinkt dat eng! Totdat je beseft dat we allemaal al gastheer zijn voor honderdduizend miljard microben. Om het even in perspectief te zetten: Dat is ca. 14.000 het aantal bewoners van de aarde. Dus dat ene virusje kan er dan toch ook nog wel bij? We zijn toch zo voor open grenzen? Nou dan!

Tot mijn stomme verbazing moest ik het toch een keer met Halsema eens zijn. Corona kent een IFR van ca. 0,15%. Dat is minder dan van de gemiddelde seizoensgriep, dus ze sloeg de spijker op zijn kop met de opmerking dat Corona niet HET probleem is!

Want de grote vraag is, kijkend naar de feiten, waarom er nooit dergelijke draconische maatregelen getroffen zijn voor die dodelijker Influenza. Maar waarom dan nu wel voor de steeds onschuldiger wordende coronavarianten?

En ja, wie op vaccinatie aandringt polariseert. De inmiddels dictatoriale overheid door uitsluiting van de meest onschuldige groep door 2G te overwegen. Een belachelijke maatregel waarvan diverse landen al hebben bewezen dat die niet werkt. Maar je vraagt je dan toch af waarom wij hier hetzelfde script blijkbaar volgen, want het wordt hier nog steeds als serieuze optie overwogen.

Dat bestuurders een kleine groep niet aan durven spreken kan meerdere oorzaken. Volgens een internationale statistische site halen we amper een vaccinatiegraad van 65% en komen zeker niet in de buurt van de geclaimde 85 of zelfs 87%.

Zoek het maar eens terug. Nu praten we opeens over 2.000.000 ongevaccineerden, maar dat waren er op 13 augustus 1.800.000. Er werd ook bij gezegd dat het goed ging, want er werden gemiddeld maar liefst 13.000 prikken per dag gezet.
Tachtig dagen later, oftewel 1.040.000 prikken verder, was het aantal ongevaccineerden nog steeds 1.800.000 en nu blijkt het – ondanks dat er nog steeds geprikt wordt, opgelopen naar 2.000.000. Wat klopt er dan niet?

Een andere oorzaak, en hou even in je achterhoofd dat de Jonge de cijfers van het RIVM niet in de Kamer wil bespreken omdat openbaar maken ondermijnend zou werken, kan zijn dat de bestuurders dus inmiddels wel degelijk beseffen dat zij er naast zaten.

Die vraag heeft de bekende SEH-arts Gor Khatchikyan inmiddels ook al gesteld. Maar van politici is bekend dat zij nooit fouten toegeven. Kijk maar naar het drama van de toeslagenaffaire. Koppen moesten rollen voordat de fouten toe werden gegeven, en net als bij het debacle in Groningen is een en ander nog niet netjes afgewikkeld en zijn gezinnen in de ellende gestort vanwege de misplaatste trots van politici.

Zou het dus inderdaad zo kunnen zijn dat we er massaal naast zaten? Dan is de vraag of we zijn als de hoofdman en de zijnen die, weliswaar te laat, toegaven dat ze fout hadden gezeten, of zijn we de feestende menigte op het Tempelplein die hun kop in het zand staken en ten onder gingen terwijl het orkest vrolijke deuntjes speelde…. Eeehhh wacht. Dat was natuurlijk de Titanic waar ondanks alle waarschuwing sprake was van een dramatische onderbezetting van reddingsboten.

Vergelijk dat maar eens met onze zorg. 1522 mensen vonden toen de dood door onderbezetting aan reddingssloepen. Hoeveel zijn dat er het afgelopen decennium door onderbezetting in de zorg? En het probleem? Dezelfde arrogante trots en de hoogmoedswaanzin dat het dit keer niet fout zal gaan.

Net als bij de Titanic werden waarschuwingen genegeerd. Het is een boeiende geschiedenis met veel overeenkomsten met het Nederlandse zorgstelsel. Van fouten op de werf, shortcuts om toch maar op tijd klaar te zijn (zoals ook in Tsjernobyl bij de bouw van reactor 4) en een onderbezetting aan sloepen/beschermende kleding voor de bemanning/reddingswerkers en opvarenden/bevolking.

Bron van de column: VolkskrantOmdat het me al vaker is overkomen dat artikelen worden aangepast of zijn verdwenen neem ik hier voor alle duidelijkheid de tekst over waar ik op reageer.

Ongelijk hebben is vervelend, maar ongelijk krijgen is nog erger — en over het feit dat het één losstaat van het ander, is iedereen het eens. Zo wordt de machtsovername door Adolf Hitler in 1933 beschouwd als een voorbeeld van gelijk krijgen zonder het te hebben, terwijl de kruisiging van Jezus Christus voor velen geldt als illustratie van het omgekeerde.

In Nederland wordt de soep nooit zo heet gegeten. Daar krijgt iedereen een beetje gelijk en leer je leven met de rest. In ieders machteloosheid ligt de troost besloten: jij krijgt niet je zin maar de ander ook niet, en zo modder je samen voort in een systeem dat voor iedereen wel best genoeg is.

Nou ja, tot nu toe dan.

Sinds een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar kwam, ondermijnt een minderheid het plan van de rest om het virus met wetenschappelijk bewezen middelen onder controle te krijgen.

Het effect dat bijna 85 procent van de volwassen bevolking intussen sorteerde (veel minder kans op besmetting en 95 procent minder kans op ic-opname) wordt tenietgedaan door het grote beroep dat ongevaccineerden op coronazorg blijven doen.

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat van de 331 coronapatiënten die de laatste weken op de ic lagen, 224 komen uit de kleine groep van nog geen twee miljoen ongevaccineerden, terwijl 94 uit de bijna zeven keer zo grote groep komen die wel een prik nam. Daarmee valt moeilijk nog te ontkennen dat deze crisis draait om één probleem: aarzeling of weigering van een kleine groep zich te laten vaccineren.

De kans om zonder vaccin ernstig ziek te worden, is natuurlijk klein, zeker als je jong bent. Yoga, vitamine D en gojibessen helpen misschien ook, en wie ben ik om te weerspreken dat God en Allah hier en daar aan de touwtjes trekken.

De meeste vaccinweigeraars zullen er dan ook zonder kleerscheuren vanaf komen, met als bonus dat ze de weliswaar minuscule, maar toch aanwezige kans op vervelende bijwerkingen voor zichzelf tot nul reduceren.

Maar helaas is er ook nog dat vermaledijde collectieve principe van solidariteit, waar een groot deel van de Nederlandse staatshuishouding en zeker de ziekenzorg, op gebaseerd is. En op individuele rekenkunde is dat vangnet niet gebouwd.

Hoewel je van het woud aan bureaucratische en efficiencyregels in het Nederlandse zorgsysteem vóór corona al niet vrolijk werd, valt er normaal gesproken mee te leven omdat het, zeker in vergelijking met andere landen, goede en betaalbare zorg oplevert voor iedereen.

Tenzij één groep alle zorg claimt, zodat andere patiënten niet meer terechtkunnen en ic-verpleegkundigen overbelast raken. Het vaccin is er niet voor ieders gezondheid, maar voor ieders garantie op betaalbare zorg. Zolang dat niet tot iedereen doordringt, blijft de dictatuur van het virus bestaan.

Je zou daarom denken dat de overheid alles doet om de weigeraars te overtuigen. Maar de goede werking van het vaccin lijkt haast wel staatsgeheim. Op zijn laatste persconferentie begon premier Rutte over het ventileren van huiskamers, zonder de werking van het echte middel tegen corona ook maar te noemen.

Terwijl ik me afvroeg wat nu toch de reden kon zijn om de zo spectaculaire farmaceutische overwinning op het virus te verbloemen, gaf burgemeester Halsema een dag later het antwoord: niet corona, maar de dreigende ‘tweedeling’ tussen wel- en niet-gevaccineerden is het grootste probleem.

Aha, nu snapte ik het. Wie op vaccinatie aandringt, polariseert.

Nu weet ik dat in een land waar zowel God als het individu de hoogste instantie is, de kool en de geit gespaard moeten worden en je van zoiets als verheffing door de staat niet veel kunt verwachten.

Maar als onder ‘samen doen’ verstaan wordt dat een meerderheid zwijgzaam toeziet hoe een minderheid gaten in de dijk schiet, terwijl iedereen met zandzakken moet blijven sjouwen omdat de boel overstroomt, weet ik niet hoelang men dat volhoudt.

Dat bestuurders een kleine groep niet durven aan te spreken, terwijl ze intussen hun hand niet omdraaien voor het gijzelen van een heel volk, vind ik het raadsel van deze tijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *