Zeven palestijnse organisatie gelieerd aan terreur

Spread the love

Er zijn overstelpende bewijzen dat zeven Palestijnse Ngo’s gelieerd zijn aan de extreemlinkse Palestijnse terreurbeweging PFLP

De PFLP wordt door de EU, de VS en Israël aangemerkt als terreurorganisatie. De PFLP is erop uit om Joodse Israëlische burgers te vermoorden. Een beruchte recente terreurdaad was de moord op het 17-jarige Israëlische meisje Rina Shnerb in 2019. Rina werd op haar natuurwandeling opgeblazen door een bermbom.

Deze aanslag werd gepleegd door een terreurcel van de PFLP die ook bestond uit leden van de door Nederland gesubsidieerde UAWC, een van de zeven organisaties. Nederland heeft mede hierom besloten de subsidie aan het UAWC stop te zetten.

Het is daarom ronduit schandalig dat de SP en BIJ1 vorige week Kamervragen indienden waarin ze dit besluit ter discussie stellen: “Wat gaat u eraan doen om deze schadelijke en onjuiste beeldvorming [van het UAWC] tegen te gaan?” 
De SP en BIJ1 willen dus dat Nederland de subsidie voortzet of er niets gebeurd is. Willen deze partijen werkelijk dat:

  • het vermoorden van Joodse Israëli’s met ondersteuning van Nederlands subsidiegeld door blijft gaan?
  • Nederland welbewust het internationaal recht inzake terreurfinanciering blijft schenden?
  • vrede verder buiten beeld brengen door het financieren van nog meer Palestijnse terreuraanslagen op onschuldige Joodse burgers?

Bewijzen

Hieronder slechts een deel van de bewijzen van de banden tussen de PFLP en de zeven Palestijnse Ngo’s:

  1. De Nederlandse regering heeft de subsidie aan bovengenoemde UAWC reeds recent beëindigd, op basis van onafhankelijk onderzoek. Dit vond onder meer dat 12 personen zowel een leidinggevende positie hadden bij de PFLP als bij de UAWC.
  2. De EU heeft Oxfam-Novib gevraagd om de subsidie aan UAWC stop te zetten en die aan een andere gesubsidieerde organisatie, Al-Haq, opgeschort.
  3. Al deze organisaties weigeren een verklaring van de EU voor nieuwe subsidies te tekenen, waarin zij moeten verklaren dat zij geen banden hebben met terreurorganisaties.
  4. Het rapport ‘Terrorists in suits’, waarin de Israëlische regering in 76 pagina’s de banden beschrijft.
  5. In een tweede rapport ‘Foreign Funding of the PFLP’ van 67 pagina’s worden de financiële banden uit de doeken gedaan.
  6. Een Spaanse fondsenwerver van een van de zeven organisaties is veroordeeld tot 13 maanden gevangenisstraf omdat het geworven geld bij de PFLP terecht kwam. 
  7. De grote internationale credit card maatschappijen zijn gestopt met hun diensten aan deze organisaties, vanwege de terreurbanden.

Ten overvloede zijn in ons vorige persbericht hierover en op de site van NGO-Monitor nog veel meer bewijzen te vinden.

Kortom, er is bewijs genoeg.
Er is al een Joods-Israëlisch meisje vermoord, gefinancierd met Nederlandse ‘ontwikkelingshulp’.

Nederland zou dan ook onmiddellijk moeten stoppen met geld geven aan de andere Palestijnse Ngo’s die banden blijken te hebben met terreurorganisaties.

Scene of terror attack in Jerusalem synagogue

Foto van een terreuraanslag van de PFLP op een synagoge in Jeruzalem in 2014.

Daarbij werden vier rabbijnen en een politieman met hakbijlen afgeslacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *