Is de Bijbel plagiaat?

Spread the love

Eén van de aanvallen die de Bijbel krijgt is dat het plagiaat zou zijn. Dit artikel schrijf ik naar aanleiding van de verwijzing naar een boek van Henriëtte Broekema en een kopie van een krantenbericht in de Volkskrant.

Het krantenartikel in de Volkskrant gaat specifiek in op de stelling dat het Lijdensverhaal van Jezus plagiaat zou zijn, maar ook dat artikel grijpt terug op hetzelfde boek, Innana heerseres van hemel en aarde, van eerder genoemde schrijfster.

Zij is Assyriologe en claimt dat het Lijdensverhaal van Jezus over zou zijn genomen uit de Sumerische mythologie.

Theoloog

Eén van de vreemde verschijnselen in onze huidige tijd, is dat iedereen overal een mening over meent te moeten hebben, en zichzelf ook als expert op alle gebieden ziet. Vervolgens ontstaat dan de mogelijkheid om een boek te schrijven.

Wat de werkelijke achterliggende gedachte van deze stelling is, is mij een raadsel, maar het past wel prima in het plaatje van de eindtijd waarin het christendom meer en meer onder vuur zal komen te liggen.

Verbijsterende feit is onder meer dat ik tot dit artikel gekomen ben door iemand die zichzelf onder meer theoloog noemt, en op basis van dit boek is gaan twijfelen over het joden- en christendom.

Gelukkig erkent Broekema zelf dat zij geen theologe is. Zij schrijft dus als amateur, als leek, over een onderwerp. Dat is natuurlijk altijd nogal “risky business”, dus het is nogal twijfelachtig waarom mensen, theologen, haar verhaal serieus zouden nemen.

Cherry picking

Haar manier van Bijbelinterpretatie zou bij iedereen, zeker theologen, alle alarmbellen af moeten laten gaan! Ze gooit verschillende Bijbelteksten door elkaar en doet het voorkomen alsof verschillende geschiedenissen opeens op hetzelfde moment plaats zouden hebben gevonden.

Dat is natuurlijk een totaal ontoelaatbare manier van omgaan met de Bijbel!

Over Maria zegt zij bijvoorbeeld:

Dat is gewoon de vrouw die Jezus met olie besprenkelt bij het laatste avondmaal, waarop Jezus zegt: ze bereidt me voor op het graf.

Dit zijn echter twee verschillende geschiedenissen en bovendien legt zij Jezus woorden in Zijn mond die Hij nooit gezegd heeft.

De zalving met olie staat bijvoorbeeld beschreven in …………… Een heel ander moment dan het Laatste Avondmaal. De woorden die zij aan Jezus toeschrijft, staan helemaal niet in de Bijbel. Logisch, want zij was helemaal niet bij het Laatste Avondmaal.

Daarnaast is een zalving iets essentieels anders dan een zalving, dus ook daar gaat ze de fout mee in.

Helaas blijkt dus een schrijnend gebrek aan Bijbelkennis dat mensen die dit boek lezen hier zelf niet direct door heen prikken! (Hosea ……)

Laatste Avondmaal

Maar ook over het Laatste Avondmaal zelf verteld zij volstrekte onzin.

Zij stelt namelijk dat het Laatste Avondmaal een kopietje zou zijn van het “oudere avondmaal van de Romeinse god Mithras”.

Klein probleempje met haar tijdlijn is namelijk dat deze maaltijd die in het Nieuwe Verbond als Laatste Avondmaal bekend staat, is de Sedermaaltijd die de Joden al vieren sinds de Exodus. Die werd dus al gevierd toen de Romeinse afgodendienst nog niet bestond, dus als er sprake zou zijn van plagiaat, dan is het Romeinse verhaal dus plagiaat van het Joodse. Niet andersom!

Daarnaast is de vergelijking tussen de afgod Mithras en het christendom al zo vaak weerlegd, dat Broekema ook hiermee slecht aantoont niet van de feiten op de hoogte te zijn. Hier vindt u een artikel over Mithras en het christendom.

Broekema gaat er ook van uit dat er ten tijde van Jezus sprake was een mondelinge traditie. Dat dat onzin is bewijzen de brieven in het Nieuwe Verbond, maar ook het Evangelie van Lukas, die letterlijk schrijft dat hij alles na gedegen onderzoek op schrift heeft gesteld.

Nog meer onjuistheden

Ze maakt onder meer een opmerking dat het een raadsel zou zijn waarom Jezus “koning” wordt genoemd in de Evangeliën. Wie echter het Oude Verbond kent, weet dat daarin een paar honderd profetieën staan die de komst van de Messias voorspellen. En ook daarbij diverse verwijzingen naar Zijn Koningschap. Daarnaast zijn er ook nog diverse buitenbijbelse bronnen die hier over schrijven, zoals de Dode Zeerollen.

Daarnaast schrijft zij diverse claims zonder enige onderbouwing. Zo zou Golgotha een synoniem zijn voor de onderwereld, terwijl het Nieuwe Verbond duidelijk maakt dat het om de “Schedelplaats” gaat. (Mt. 27:33; Mc. 15:22; Joh. 19:17).

Deze plaats is ook in het hedendaagse Jeruzalem nog te bezoeken en van een afstandje ziet hij er inderdaad uit als een schedel. Door erosie en bouwwerkzaamheden is het onderste deel echter gedeeltelijk onder de grond verdwenen.

Het verraad van Judas zou een kopie zijn van de Sumerische mythe over de herder Dumuzi. Dit ligt echter niet echt voor de hand, omdat de voorspelling van dit verraad ook al in het Oude Verbond te vinden is, onder meer in Ps. 41:10.

De Volkskrant

Ondanks het feit dat het artikel in de krant al in diverse andere artikelen is weerlegd, staat het foutieve artikel na 8 jaar nog steeds in de krant. Inmiddels wel achter een betaalmuur, zodat gelukkig alleen de paar abonnees nog misleid worden.

Maar de kwaliteit van deze krant staat dus inmiddels al 8 jaar door dit artikel onder druk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *