Abortus 2022

Spread the love

Een sluitende coalitie bleek niet meer nodig. Het was een “vrije kwestie”, dus ieder kamerlid stemde op persoonlijke titel en hoefde niet de lijn van de fractie te volgen. En toch werd moord weer een stukje makkelijker in 2022.

Het is een trieste constatering te moeten zien hoe 101 van onze “volksvertegenwoordigers” voor afschaffing van de vijf dagen bedenktijd stemden. In concreto betekent dat dat 2/3 van hen moord een stukje makkelijker heeft gemaakt. Ik kan me niet voorstellen dat 2/3 van de Nederlanders zo moreel de weg kwijt is dat zij hier achter staan, maar mogelijk vergis ik me en zijn we als land al dieper in de duisternis gezonken dan ik dacht … of hoopte.

Het opmerkelijke is dat dit soort wetsvoorstellen steeds weer komen van een minderheidspartijtje, D66. Eén van de veel gehoorde kreten in onze democratie is dat democratie niet meer perse de stem van meerderheid is, maar dat we juist de zwakken in onze maatschappij moeten beschermen.

Hypocrisie

Dat was ook steeds één van de kreten als het om vaccinatie ging. “Je doet het voor de ander” (hoewel navraag bij gevaccineerden steeds opnieuw leerde dat de overgrote meerderheid het voor zichzelf deed), “we moeten de kwetsbare ouderen beschermen”, en nog een scala aan kreten.

En toen kwam de vraag om de meest kwetsbaren te beschermen, en toen gaf het kabinet niet thuis. De hypocrisie ten top. Een op meerdere terreinen schadelijke gang van zaken.

Waar het kabinet tientallen miljarden over de balk smeet (meer dan 5 miljard is nog steeds niet verantwoord. Tientallen testlocaties stonden meer leeg dan dat ze geopend waren, testlocatie die tonnen per maand kostten moesten erkennen nooit een test te hebben uitgevoerd!), om kwetsbare ouderen te beschermen, gooien ze de kinderen te grabbel.

Even zonder enige emotie: men koos dus voor het beschermen van een generatie die in de herfst van zijn leven zit, maar laat een generatie die nog niet eens in de lente is aangekomen verloren gaan?

Natuurlijk is het altijd verdrietig een geliefde te moeten verliezen, maar het besef dat het leven hier op aarde niet eeuwig is, lijkt momenteel compleet uit het oog te zijn verloren.

Overigens deed men het ook niet echt goed, want de gemiddelde leeftijd van de overledenen ligt rond 83 jaar en nu worstelen we met een oversterfte van 30% waar de regering al maanden weigert onderzoek naar te laten doen.

Wijsheid

De grote vraag voor mij is nog steeds waar deze moordlust vandaan komt? In de holocaust zijn 10.000.000 waardevolle mensenlevens verloren gegaan, maar het aantal slachtoffers van abortus is inmiddels vele malen hoger.

Hoeveel “waardevolle” levens zaten daar tussen? Wat mij betreft is elk leven waardevol, dus hoe schokkend is het om te lezen dat wereldwijd naar schatting 1 op de 4 zwangerschappen volgens Amnesty eindigt in een abortus.

Hoeveel Einsteins, Tesla’s, Cruyff’s, Pele’s, Mandela’s, Roosevelts, of welk willekeurig ander genie hebben we op deze wijze niet vermoord? We zullen het nooit weten, maar het lijkt er met het steeds gekker worden van de wereld soms wel op dat er heel veel veel gezond verstand inmiddels geaborteerd is.

Hoe verder de mens van God af komt te staan, des te meer zullen de anti-goddelijke dingen, rituelen, traditie en religies de kop weer opsteken. Denk aan de populariteit van boeddha, wicca, hekserij, mindfulness, satanisme, atheïsme, etc, etc.

Kindoffers waren bij een aantal van de religies altijd al aan de orde. Kinderen waren altijd al het kind van de rekening. Vernietig de kinderen, en je vernietigt een beschaving. Daarom richten al die groepen zich op kinderen. Meestal niet meer met daadwerkelijk offeren, maar dan wel via occult entertainment, gewelddadige spellen, en schijnwerelden die kinderen inleiden tot alles wat van God af gaat.

Verkeerde moraal

Organisaties als Amnesty en de Verenigde Naties schrijven ook positief over versoepeling van abortus, want anders worden vrouwen gedwongen tot het ondergaan van illegale abortussen. Dit geeft een enorm gebrek aan moreel besef weer. De gedachte dat je seks zou kunnen bewaren tot het moment dat je daadwerkelijk kinderen wilt komt niet eens meer bij mensen op!

Seks wordt gezien als mensenrecht. Iedereen heeft er recht op. Het gaat niet meer om het ultieme moment van samen de onderlinge liefde beleven, maar gewoon om ordinaire, platvloerse seks. Als de persoonlijke lusten maar bevredigd worden.

We denken in een ontwikkelde maatschappij, een ontwikkelde beschaving te leven, maar feitelijk zijn we vervallen tot vleselijke lusten die zelfs de meeste dieren niet kennen. Seks in al zijn vormen moet maar kunnen op TV, praatprogramma’s, evenementen en noem maar op.

De dingen die vroeger achter de slaapkamerdeur gebeurden moeten nu zo nodig in het openbaar, waarmee de kinderen een heel zieke moraal voor krijgen gespiegeld.

Laatst vroeg iemand mij wat mijn probleem was dat “iedereen” naar porno zou kijken, inclusief kinderen. Daar heb ik diverse bezwaren tegen, maar belangrijkste is dat kinderen denken dat vrouwen altijd beschikbaar zijn als mannen dat willen (dezelfde boodschap die ze via rapmuziek en videoclips dagelijks krijgen), terwijl 95% van de prostituees in de seksindustrie daar gedwongen zit en er van een vrije wil dus geen of nauwelijks sprake is.

Porno is één grote leugen. De meest wijd verbreide slavenindustrie ter wereld. Een wereld gedomineerd door de onderwereld, zowel fysiek als geestelijk.

Discriminatie

Een punt wat eigenlijk te gek voor woorden is:

Het VN-comité voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW) heeft consequent verklaard dat restrictieve abortuswetgeving discriminatie van vrouwen inhoudt.

Amnesty International

Maar heeft dat VN-comité ook wel eens gedacht aan de discriminatie van de vermoorde baby? Of aan de mensenrechten van dit allerzwakste wezentje? We kijken zo graag naar de natuur, maar de meeste moeders vechten voor hun kinderen. Alleen de mens pleegt op massale wijze genocide op haar eigen nageslacht.

En dat is in Nederland nu een stukje makkelijker gemaakt.

De vijf dagen bedenktijd redde nog vrij veel kinderleventjes. Die laatste strohalm wordt nu voor hun ogen verbrand. En hoe onchristelijk de christelijke partijen de afgelopen tijd ook bezig waren, het waren nu wel de enige partijen waarvan alle kamerleden tegen stemden.

De moties

Er zijn meerdere moties ingediend op deze dag, 10 februari 2022 met opmerkelijke uitkomsten. De stemmingen zijn allemaal onderdeel van de “Wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen

Als u op de uitslag klikt, dan krijgt u de details van de stemmingen te zien.

 1. Motie over de uitwerking van het begrip “kwetsbaar”.
  Indiener: Lisa Westerveld (Groenlinks), Liliane Ploumen (PvdA)
  Onderwerp: Het gratis verstrekken van anticonceptie aan “kwetsbare groepen”
  Uitslag: Aangenomen
 2. Motie over een verdiepend onderzoek naar de redenen voor en ervaringen met abortussen
  Indiener: Chris Stoffer (SGP), Nicki Pouw-Verweij (JA21), Caroline van der Plas (BBB)
  Onderwerp:
  Uitslag: Verworpen (38 voor)
 3. Motie over abortusklinieken verplichten de redenen voor een abortus(verzoek) te registreren
  Indiener: Chris Stoffer (SGP), Nicki Pouw-Verweij (JA21), Caroline van der Plas (BBB)
  Onderwerp:
  Uitslag: Verworpen (38 voor)
 4. Motie over uitgewerkt beleid om het aantal abortussen en ongewenste zwangerschappen te verminderen
  Indiener: Mirjam Bikker (CU), Hilde Palland (CDA), Sophie Hermans (VVD), Wieke Paulusma (D66), Chris Stoffer (SGP), Nicki Pouw-Verweij (JA21)
  Uitslag: Aangenomen (140 voor)
 5. Motie over onderzoek naar de beweegredenen van vrouwen die een afbreking van zwangerschap overwegen
  Indiener: Mirjam Bikker (CU), Hilde Palland (CDA), Sophie Hermans (VVD), Wieke Paulusma (D66), Chris Stoffer (SGP), Nicki Pouw-Verweij (JA21), Caroline van der Plas (BBB)
  Uitslag: Aangehouden tijdens het debat
 6. Motie over abortuszorg in het ziekenhuis vrijstellen van het eigen risico
  Indiener: Maarten Hijink (SP)
  Uitslag: Verworpen (62 voor)
 7. Motie over het gratis beschikbaar stellen van anticonceptie of opnemen in het basispakket
  Indiener: Liliane Ploumen (PvdA), Lisa Westerveld (GL), Caroline van der Plas (BBB), Maarten Hijink (SP)
  Uitslag: Verworpen (48 voor)
 8. Motie over het vergoeden van anticonceptie vanuit de basisverzekering
  Eerder ingetrokken
 9. Motie over abortus enkel toestaan tot 18 weken
  Indiener: Pepijn van Houwelingen (FvD)
  Uitslag: Verworpen (13 voor)
 10. Motie over de vraag of aanpassingen van de richtlijnen nodig zijn
  Indiener: Nicki Pouw-Verweij (JA21), Caroline van der Plas (BBB)
  Uitslag: Aangenomen (142 voor)

Conclusies

Uit deze uitslagen zijn een aantal conclusies te distilleren. Als de indieners lid zijn van een coalitiepartij, is de kans op een positieve uitslag groter. Daarnaast lijkt het er op alsof er heel veel overeenstemming is, want OF bijna iedereen is voor, OF bijna iedereen is tegen. De veelkleurige lappendeken van ons volk wordt in dit geval dus zeer zeker niet vertegenwoordigd!

Motie nummer 5 is natuurlijk een leuke. Nadat nummer 2 was verworpen kon men natuurlijk met goed fatsoen niet opeens voor stemmen voor deze motie waar wel veel coalitieleden aan mee deden.

Dan hou je dus zo’n motie maar aan en laat de stemming achterwege. Politiek of achterkamertjespolitiek?

Eindconclusie

We zijn als land weer een stukje dichter bij de afgrond gekomen. Moord en doodslag viert hoogtij en onze bloeddorst wordt nog steeds gestild. Hoe lang gaan we dit nog volhouden?

Zoals Caitlynne Curtis zingt in een ander verband:

One day I hope you see the truth
This puppetshow stays on because of you fools

We’ve been dancing with the devil way too long
I know it’s fun, but get ready to pay your dues

Oh God, come back home
This crazy world is filled with liars and abusers


We need You now, before we’re too far gone
I hope one day they finally see the truth


God, we need You now,

Caitlynne Curtis

Lees onze eerdere artikelen over abortus

Eén antwoord op “Abortus 2022”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *