Oorlog in Oekraïne

Spread the love

Je ontkomt natuurlijk niet aan de vraag hoe we deze oorlog moeten zien in het licht van de eindtijd.

De oorlog is pas twee dagen oud, en kan dus nog alle kanten op gaan, maar een paar dingen vallen mij als toeschouwer wel op. We kunnen wel vaststellen dat deze oorlog niet specifiek vermeld is, maar wel past binnen de algemene profetie van Mattheüs 24:6

Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.

Mattheüs 24:6

Meer strijd dan ooit

We leven in een tijd waarin velen in het westen denken dat er weinig strijd en oorlog op aarde is. De realiteit is echter dat we in een tijd leven meer meer gewapende conflicten ooit tevoren.

Ooit heb ik de stelling van een fel links liberale Belgische dame, die claimde dat er bijna sprake zou zijn van wereldvrede, onderzocht. Daarvoor heb ik de cijfers van het aantal gewapende conflicten in de wereld van de jaren 1900 – 1915 en die van 2000 – 2015 vergeleken.

Toen mijn eigen verbazing bleek dat we in de periode in de 21e eeuw circa drie keer zoveel gewapende conflicten in de wereld hadden dan honderd jaar eerder. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook niet verwacht had.

De oorlog die het westen nodig heeft

Een vriend van mij die het nieuws veel beter kan volgen dan ik, zei ruim een week geleden al dat het westen Poetin in een hoek drijft waardoor hij geen andere keuze heeft dan aan te vallen. Anders zou hij gezichtsverlies lijden.

En eigenlijk komt deze oorlog het westen wel heel goed uit, want hij leidt af van heel veel dingen die hier ontzettend scheef gaan. Ik noem er een paar.

Amerika

President Biden verkeert in eigen land in ontzettend zwaar weer. Zijn coronabeleid heeft op geen enkel punt zijn verkiezingsretoriek waargemaakt. Daarnaast worden de signalen over de nadelige effecten van de vaccinaties in de VS ook steeds sterker.

De humanitaire crisis bij de Mexicaanse grens is groter en heftiger dan ooit. De inflatie is geëxplodeerd en het leven is voor veel gewone Amerikanen amper nog betaalbaar. De brandstofprijzen zijn bijna verdrievoudigd. Vanuit het hele land horen we geluiden over lege schappen en tekorten, de werkloosheid loopt op. Grondstofprijzen zijn geëxplodeerd, waardoor alles weer duurder wordt.

Kortom: Veel Amerikanen lijden onder zijn wanbeleid.

Europa

In Europa hebben we natuurlijk vergelijkbare en andere zaken die wrevel oproepen bij steeds meer burgers. De miljarden steun aan Italië werden eerst gebruikt om elke Italiaan een vakantiecheck te geven, nu om de energiekosten te drukken. Daar is in Nederland nog steeds geen oplossing voor.

Ursula von der Leyen komt nu weer volop in het nieuws en kan door deze oorlog haar dubieuze rol met enorme belangenverstrengeling in het Europese coronabeleid naar de achtergrond laten verdwijnen.

Vergelijkbare belangenverstrengelingen zagen we in Nederland rond het OMT en het kabinet. Er is 5,2 miljard “verdwenen”. Deze oorlog is natuurlijk de ideale afleiding om dergelijke zaken onder het tapijt te laten verdwijnen.

Duitse kranten schreven steeds kritischer over het coronabeleid en misstanden. Het gerommel met aantallen patiënten werd door één van de grootste kranten al ‘de grootste oplichtingszaak van de 21e eeuw’ genoemd.

En er moeten op de achtergrond nog een paar heel onpopulaire maatregelen door worden gedrukt, waarvan nu al duidelijk is dat de bevolking daar tegen in opstand zou kunnen komen. Deze oorlog geeft voldoende afleiding om dergelijke wetten stilletjes aan te nemen, en dan is de burger te laat met zijn protest.

En ja, dat gebeurt. Dat is in het verleden al vaker gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van het sofinummer (tegenwoordig BSN).

Hyperinflatie

De huidige hoge inflatie is een wereldwijd fenomeen. Steeds meer financieel experts wijzen op de mogelijkheid en risico’s van een hyperinflatie. Het financiële systeem staat op instorten en daar wordt al jaren voor gewaarschuwd.

In dat licht is ook de zogenaamde Great Reset van Klaus Schwab te zien. Sommigen denken nog steeds dat dat een complottheorie is. Dan zou het WEF, en daarmee ook een behoorlijk aantal leden van onze regering, zich dus met complottheorieën bezig houden?

Wanneer er precies sprake is van hyperinflatie, is wat lastig te benoemen. Een paar dagen geleden was sprake van een inflatie van 6,4% in Nederland, het hoogste in ruim 40 jaar. Energierekeningen zijn gemiddeld al met 86% gestegen. Er zijn op internet legio verhalen te vinden van mensen van wie de energierekening verdrievoudigd is. Een schrijnend voorbeeld wat ik tegenkwam ging over een stijging van € 230,= naar € 730,= per maand. Dat is toch voor bijna niemand op te brengen?

Bijbels gezien is hyperinflatie één van de tekenen die bij de Grote Verdrukking horen:

En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.

Openbaring 6:6

Dat komt er kort gezegd op neer dat de ingrediënten om een brood te bakken ongeveer een dagloon gaan kosten. Als dat geen hyperinflatie meer is…

Ja, dat hebben we vaker gezien. En inderdaad is 6,4% wel hoog, maar nog geen hyperinflatie. Echter, financiële experts hebben de inflatie in de VS (officiële cijfers ca. 5%) berekend op ruim 31%.

Daarnaast kennen veel profetieën die in vervulling gaan eerst een voorafschaduwing van hun uiteindelijke vervulling. Een oplopende inflatie zou zo’n voorafschaduwing kunnen zijn.

Maar met een oorlog op onze stoep, is de aandacht van de media daar voorlopig wel op gericht.

Joden in Oekraïne

Een groep die in deze tijden bijzondere aandacht verdient zijn de Joden. Rusland staat nou niet echt bekend om zijn vriendelijke beleid jegens hen, maar in Oekraïne zien we door de loop van de geschiedenis dat in moeilijke tijden de agressie zich al snel op de Joden richt.

Eén van de organisaties die zich het lot van de Joden in Oekraïne aantrekt is Christenen voor Israël. Zij zijn nu dan ook een noodactie gestart om Joden in Oekraïne nog meer te kunnen helpen.

Veel Joodse mensen willen nu versneld terugkeren naar Israël. Over dat onderwerp is een complete studie te schrijven en daar is dit de plaats niet voor. Maar deze gebeurtenissen passen wel binnen Bijbelse profetieën.

In het Oude Verbond staat meerdere teksten die gaan over de terugkeer van het Joodse volk naar Israël. Eén van die teksten is

Op, Op! Vlucht uit het Noorderland! luidt het woord des HEREN, want naar de vier windstreken des hemels heb Ik u uiteengedreven, luidt het woord des HEREN.

Zacharia 2:6

Het Noorderland wordt door velen gezien als Rusland. Trek op een kaart maar eens een rechte lijn van Jeruzalem naar het Noorden. Dan kom je door Oekraïne heen, bijna letterlijk in Moskou uit.

Op dit moment zijn er nog circa 200.000 Joden in Oekraïne. Dat is aanzienlijk meer dan ik verwacht had.

Een uitgebreidere studie is de studie dat God de Joden eerst roept naar Israël, maar degenen die daar geen gehoor aan geven zullen op een gegeven moment opgejaagd worden. Kunnen we deze oorlog in dat licht zien?

Het Noorderland wordt één van de grootste vijanden van Israël. Het ligt dus voor de hand dat er nadruk op ligt om het Joodse volk uit die gebieden naar Israël terug te laten keren.

Conservatisme

Er is al langer sprake van een min of meer gespannen verhouding tussen Rusland en het westen. Poetin wordt in de westerse media uiteraard als de grote boeman afgeschilderd, en er is natuurlijk ook genoeg op hem aan te merken.

Aan de andere kant komt deze negatieve houding van het westen door de links liberale en “progressieve” agenda die hier heerst. We leven in een vreemde tijd. In Het Zoeklicht maart 2022 verscheen een artikel met de titel ” ‘Woke’: een nieuwe religie”.

Ik licht een paar punten uit. Voor een deel staan christendom en ‘woke’ naast elkaar, echter de achtergronden zijn totaal verschillend en staan haaks op elkaar. De letterreeks van de homobeweging is inmiddels uitgegroeid tot LGBTQIAP+. Waarbij de + staat voor alles en iedereen die niet onder de genoemde letters valt. Dus feitelijk kun je net zo goed gelijk het hele alfabet neer zetten.

Eén van de dingen waar Poetin in zijn toespraak van afgelopen woensdag op wees is zijn moeite met deze ‘woke’ cultuur. Hij geeft een korte geschiedenisles.

We saw a state of euphoria created by the feeling of absolute superiority. A kind of modern absolutism coupled with the low cultural standards and arrogance of those who formulated and pushed through decisions that suited only themselves.

They saught to destroy our traditional values and force on us their false values that would erode us, our people from within, the attitudes that they have agressively imposing on their countries. Attitudes that are directly leading to degradation and degeneration because they are contrary with human nature. This is not going to happen. No one has ever succeeded in doing this, nor will they succeed now.

Dit klinkt als een verklaring van de man die zich opwerpt als beschermer van het conservatisme. Daarom is hij ook zo populair bij mensen als Trump en Thierry Baudet, die zegt tegen zijn onderdanen “luister eens. Het westen bedreigt ons niet alleen maar militair, maar het westen bedreigt ons ook met zijn volledig gedregadeerde opvattingen over alles wat voor ons conservatieven belangrijk is. …Wat zij zien is een volstrekt decadent en gedegenereerd westers rijk. Een soort Romeinse rijk aan het eindstadium, wat ook totaal gedegenereerd was.

Wierd Duk – podcast “Wat bezielt Vladimir Poetin

Wierd struikelt uiteraard over zijn woorden dat hij deze opvattingen van de Russen niet promoot. Wat voor mij een zin is die er echter wel uitspringt is zijn stelling

Een soort Romeinse rijk aan het eindstadium, wat ook totaal gedegenereerd was.

Hij herkent, dus dat de decadentie die onze “beschaving” kenmerkt, ook kenmerkend was bij het Romeinse Rijk in haar eindstadium. Er zijn nog veel meer overeenkomsten, maar dat terzijde.

Hij noemt een aantal typerende voorbeelden waar de Russen tegen ageren:

  • Een reclame van de Nederlandse ministerie van Defensie, waarbij soldaten hun gezichten in regenboogkleuren hebben geschminkt;
  • De verantwoordelijke “meneer die in de VS verantwoordelijk is voor het nucleaire afval die een openlijke SM fetishist is en ook zo op de foto staat. Die met een jurk aan, halfnaakt en voor hem zitten dan mannen die zich gedragen als honden aangelijnd enzo. Die heeft een kabinetspost in de regering van Biden.”

Poetin ziet Rusland als laatste bastion van christelijk conservatieve waarden. … “en voor een deel heeft hij natuurlijk ook gelijk, moet ik zeggen. Dat speelt Poetin nu uit om de inval in Oekraïne te rechtvaardigen.”

Daar voegt Poetin aan toe dat de Oekraaïnse overheid heult met nazi-gedachten. En daar heeft hij voor een deel gelijk in, want Oekraïne kent een geschiedenis van collaboratie met nazi-Duitsland. Er waren zelfs Oekraaïnse bataljon die de vlag met het hakenkruizen voerden.

Dat verklaart dan ook weer waarom de Joodse bevolking van de Oekraïne zich zorgen maakt. In tijden van spanning richtte de agressie zich maar al te vaak tegen hen.

Verdediger van het conservatisme?

Poetin meet zichzelf die rol aan, maar de waarheid ligt toch wat anders. Helaas ziet Wierd Duk die realiteit ook niet.

Het Russisch orthodoxe christendom is vooral een cultureel gebeuren en heeft niet heel veel met het werkelijke christendom te maken. Het lijkt in veel zaken op het Rooms Katholicisme. Andere kerken zijn altijd verboden geweest en activiteiten als Evangelisatie waren verboden. Wel kregen de laatste jaren een aantal organisaties wat meer ruimte.

Let wel: Dit neemt niet weg dat er in het Russisch orthodoxisme en het Rooms Katholicisme ongetwijfeld oprechte gelovigen te vinden zijn. Ook wedergeboren christenen en Geestvervulde christenen zullen daar te vinden zijn.

Maar onder aan de streep is de Russische samenleving natuurlijk allesbehalve christelijk. Daarvan zijn voorbeelden te over. Rusland zal ook – hoewel tegen haar wil – betrokken raken bij de bekendste nog niet gevoerde oorlog: Armageddon.

Maar antisemitisme is ook de Russische samenleving niet vreemd. Daarnaast staat het hele communisme haaks op christelijke normen en waarden. Overigens is Poetin ook lid van het WEF, wat diezelfde communistische waarden nastreeft als onderdeel van de Great Reset. Hij lijkt dus meer communist dan christen te zijn.

Dus, Poetin als “verdediger van het christelijk conservatisme”? Zo’n bewering wordt in het westen alleen overgenomen door mensen die totaal geen besef van het christendom hebben. En dat is inmiddels helaas de overgrote meerderheid.

Ja, er zijn overeenkomsten, raakvlakken. Maar zoals eerder al beschreven zijn die er ook met de anti-christelijke ‘woke’-religie. En de islam. En het secularisme. Ik heb zelfs een aantal atheïstische vrienden waarmee ik veel normen en waarden deel. Maar zij zullen zichzelf nooit oproepen als “verdedigers van het christelijk conservatisme”. Hooguit voor de vrijheid van meningsuiting.

Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen.

Voltaire (mogelijk niet letterlijk)

Dus laten we de rol van Poetin als verdediger van het christelijk conservatisme maar met een kilopak zout nemen. Dat hij zichzelf ziet als verdediger van het conservatisme kan ik me dan nog wel voorstellen. Dat hij ziet dat die invloeden een negatief effect in zijn eigen land hebben, is dan logisch. China wordt in de podcast ook genoemd als land wat niet zit te springen om onze ‘woke’-religie.

Russische uitbreidingsdrang

Wierd Duk legt het in zijn laatste podcast goed uit. De westerse politiek buigt zich nu over allerlei sancties en tegenmaatregelen, maar volgens zijn ervaring met Russen zijn we dat stadium allang voorbij. Een typerend verschijnsel, wat de afgelopen twee jaar met name pijnlijk duidelijk werd. Regeren is niet meer vooruitzien, maar brandjes blussen.

Hij maakt zich nu ook zorgen over de vraag of Rusland na Oekraïne dan ook niet de Baltische landen terug wil. Estland, Letland en Litouwen zijn lid van de NAVO. Dat betekent dus dat alle landen die bij de NAVO zijn aangesloten in die oorlog getrokken worden. De NAVO is dan verplicht om te reageren (Artikel 5 NAVO handvest). Oekraïne is niet aangesloten bij de NAVO, dus vanuit de NAVO hebben we daar die verplichting niet.

Conclusie

Deze oorlog past mijns inziens op dit moment hooguit in Bijbelse profetieën in de zin dat het één van de “oorlogen en geruchten van oorlog” is die de tijd waarin we leven kenmerken. Het zal niet een directe aanleiding voor de opmars naar Israël zijn, maar veel Joden zullen wel een sterkere drang gaan ervaren om naar Israël te emigreren.

Dat is ook een vervulling van Bijbelse profetieën. Net zoals de aangekondigde hyperinflatie.

Uiteraard is de situatie voor de inwoners van Oekraïne schrijnend en triest. Tegelijkertijd komt het veel westerse regeringsleiders uitermate goed uit om hun eigen wanbeleid te kunnen maskeren.

Eén antwoord op “Oorlog in Oekraïne”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *