Met de “flitsabortus” is moord bij de drogist verkrijgbaar

Spread the love

De volgende stap in de stroomversnelling van afbrekende beslissingen staat op handen. Het gaat snel bergafwaarts, heel snel!

De mate van beschaving van een land is te herkennen aan de manier waarop het met haar allerzwaksten om gaat.

Onbekend

Een typerend citaat en als we dan opmerken dat er in ons land elke dag gemiddeld 5 klassen met schoolkinderen worden vermoord, dan is het feit dat dat makkelijker en makkelijker gemaakt wordt wel heel typerend voor de glijdende schaal waarop wij ons bevinden.

Eigenlijk wil ik er niet teveel woorden meer vuil aan maken. Dat dit soort waanzin stond te gebeuren is duizenden jaren geleden al voorspeld in het best verkochte, best gelezen, maar tegenwoordig minst begrepen, Boek ooit.

Rebecca Gomperts

Deze vrouw noemt zich arts. Elke arts hoort de “Eed van Hippocrates” af te leggen en zich daar aan te houden. Maar we kunnen hem steeds vaker maar beter de “Eed van Hypocrates” gaan noemen.

Inmiddels is de oorspronkelijke tekst in 2003 “gemoderniseerd”:

Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Dat beloof ik.
 of
Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

Artseneed van de KNMG en VSNU van 2003

Ik zal aan de patiënt geen schade doen

Hoe kan het doden van het allerkwetsbaarste leven vallen onder deze “eed”?

Ik zal mij open en toetsbaar opstellen

Zoals het artikel uitlegt opereert deze vrouw met haar illegale abortuspraktijken vanuit de internationale wateren om rechtsvervolging te voorkomen. Daarmee overtreed zij dus deze eed, want zij en haar organisatie zijn niet meer open en toetsbaar.

Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.

Dat doet zij dus ook al niet, want de grens is de wetgeving van elk land. Dat is de verantwoordelijkheid van elke politicus en de bevolking van het betreffende land. Daar gaat zij met haar organisatie tegen in en voert feitelijk illegale handelingen, niet eens medische handelingen, uit en blijft zelf lekker buiten schot op afstand.

Revolutie

Hoe ver moet je geestelijk zijn afgedwaald om zoiets “een revolutie” te noemen. Een arts die de dood van de allerzwaksten voorstaat. Deze pil zou de macht weer terugleggen bij de vrouw zelf.

Dat dat feitelijk natuurlijk al de grootste kolder van 2022 genoemd kan worden, mag duidelijk zijn. Hier ten lande is al geen enkel obstakel meer. Maar daarnaast beslist de vrouw niet over haar lichaam, want dan zou zij zelf het loodje leggen, maar over het leven van een ander individu.

De flitsabortus is niet meer dan gelegaliseerde moord op de allerzwaksten van onze maatschappij. Gomperts noemt het een miskraam, maar zou als arts moeten weten dat dit niets met een miskraam te maken heeft. Het is niets meer en niets minder dan het bewust beëindigen van een ongeboren leven. Een abortus provocatus, terwijl een miskraam een spontane gebeurtenis is.

En hoeveel grote wetenschappers worden er uit die 5 klassen met schoolkinderen niet dagelijks vermoord? De duivel heeft zijn werkterrein verlegd van de kampen naar de baarmoeder en hem wordt geen strobreed in de weg gelegd.

Dat is niveau van onze “beschaving”. We staan mijlenver onder het nulpunt wat dat betreft.Bron: Met flitsabortus ruimt Kamer de volgende barrière uit de weg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.