Vrijwel alle eindtijdprofetieën in werking!

Spread the love

Er zijn circa 100 eindtijdprofetieën die wijzen op de gebeurtenissen van de laatste dagen. Die zijn allemaal in werking op dit moment. We bespreken er 10 omdat 100 een beetje veel wordt in één artikel

Opmerking vooraf

Deze profetieën zijn nu in werking, maar nog niet vervuld! Zoals al vaker gezegd zien we voordat profetieën echt vervuld worden vaak wel een voorafschaduwing van de uiteindelijke vervulling. Ze gaan niet “opeens” in vervulling, maar voor degenen die het willen zien, laat God zien wat er komen gaat!

1. Hyperinflatie en wereldwijde hongersnood

Openbaring 6:5-8; Lucas 21:11

Deze is voor ons persoonlijk leven waarschijnlijk de meest actuele. De afgelopen maand zijn de prijzen geëxplodeerd en worden de geluiden in de media over voedselschaarste steeds frequenter. Brandstofprijzen aan de pomp werden door veel regeringen verlaagd door de accijnzen te verlagen (en dan verdienen ze per liter nog veel meer dan een maand geleden!)

Boeren waarschuwen voor mislukte oogsten door het droge voorjaar en in grote delen van ons land geldt dan ook nog eens een beregeningsverbod voor boeren in verband met “waterschaarste”.

Kunt u het zich voorstellen? We horen deze geluiden al een paar jaar. Nederland grenst met meer dan 50% van haar grenzen aan water, we staan wereldwijd bekend om onze innovatie oplossingen op watergebied, maar uitgerekend ons land zou waterschaarste hebben. Hoe tegenstrijdig is dat?

Zijn er oplossingen? Zeker wel. Israël is in staat zoveel water te ontzilten dat zij inmiddels water exporteren naar hun buurlanden, maar “waterrijk” Nederland heeft waterschaarste.

Door deze “schaarste’ lopen de prijzen in de supermarkten snel op. Reden waarom ik zelf afgelopen een aardige moestuin aan ben gaan leggen. Een investering van een paar honderd euro die zichzelf snel terug gaat verdienen.

Eén bloemkool kost momenteel bij de supermarkten bij mij in de buurt € 2,39. Een zakje met 140 bloemkoolzaadjes kost € 1,49. Dus iets meer dan 1 cent per zaadje!

Onderzoek naar problemen bij voedselverwerkende bedrijven

We zien echter ook een aantal andere verschijnselen. Deze video maakt een en ander duidelijk, maar belicht met name één feit.

In 2021/begin 2022 waren er maar liefst 21 bedrijven in de voedselverwerkende industrie die in vlammen opgingen, met een aantal opmerkelijke zaken.

De eerste vier maanden van 2021 gingen er 2 bedrijven verloren. In dezelfde periode in 2022 waren dat er maar liefst 12! Dus meer dan de helft van de totale lijst!

In de eerste helft van 2021 werden 2 bedrijven getroffen, in de tweede helft 7. In heel 2019 waren er slechts 2 incidenten met voedselverwerkende bedrijven in de V.S.

De tijdlijn (details in de video):

 • 12 januari 2021: Deli Star brand af
 • 11 april 2021: Een fabriek waar gevolgte verwerkt wordt in Robards, Kentucky brand af
 • 26 juli 2021: Kellog’s fabriek brand af na brand in een rijstdroger
 • 2 augustus 2021: Een fabriek voor ingrediënten van Tyson brand af
 • 24 augustus 2021: Cobb Meat Company brand af
 • 13 september 2021: JBS fabriek
 • 20 oktober 2021: Smithfield
 • 29 november 2021: Lackawanna County
 • 13 december 2021: West Side
 • 14 januari 2022: Cargill-Nutrena
 • 31 januari 2022: Kunstmestfabriek in Wake Forest
 • 3 februari 2022: Wisconsin River
 • 16 februari 2022: Grootste sojafabriek van de V.S.
 • 24 februari 2022: Aardappelverwerkende fabriek
 • 17 maart 2022: Jonesboro
 • 18 maart 2022: Walmart Distribution Center met onder meer voeding
 • 24 maart 2022: Aardappelverwerkende fabriek
 • 13 april 2022: Vleesmarkt
 • 19 april 2022: Hoofdkantoor Azure Standard (grootste distributeur van organisch en gezond voedsel in de V.S.)
 • 20 april 2022: Kunstmestfabriek Kansas
 • 21 april 2022: Vliegtuigje stort neer op fabriek in Covington, Georgia

In de video komt ook de vraag aan bod of dit normale aantallen zijn, of dat deze aantallen afwijken van voorgaande jaren. Die vraag is hierboven al beantwoord.

Er is een duidelijke toename zichtbaar sinds de tweede helft van 2021. Van een aantal van deze branden is de oorzaak nooit bekend geworden. Dat is vreemd met de huidige stand van zaken rond onderzoek van branden. Mede omdat deze vraag voor verzekeraars een essentiële is voor het al dan niet vergoeden van de schade.

Opheffen covid-restricties veroorzaakt hyperinflatie

Het opeens wereldwijd beëindigen van de covid-restricties werd in februari van dit jaar door een christelijke econoom al voorspeld. Het zal door velen als een overwinning, een bevrijding, worden gezien, maar de achterliggende economische bedoeling is om de geldstromen weer op gang te brengen en sneller dan ooit.

Mensen hebben veel gespaard de afgelopen twee jaar en dat geld brand in hun zakken. We zien het gebeuren: Enorme drukte op Schiphol, want we zijn – als we de media mogen geloven – allemaal zo begaan met het milieu dat we massaal zwaar vervuilende vliegreizen boeken. De bouwwereld draait overuren en de kosten van en voor aannemers zijn geëxplodeerd. Winkels draaien overuren. Doordat de goederen in de havens van Shanghai blijven staan (door een lockdown van 24.000.000 mensen na 2 sterfgevallen van mensen van 89 – 91!) en omdat ze de havens van Californië lange tijd niet in mochten, is de schaarste toegenomen en schieten de prijzen omhoog!

Hyperinflatie zorgt onherroepelijk voor een economische crash… En de burger werkt er zelf onbewust aan mee en betaalt grif 2 tot 3x meer dan een jaar geleden.

2. Een wereldwijde economie

Openbaring 13:15-18

met een bio-digitaal merkteken zonder welk niemand kan kopen of verkopen

De video’s van dr. Harari (WEF; zie youtube) spreken boekdelen. Ook de ideeën van Klaus Schwab, door onze premier omschreven als “hoopvolle visie voor de toekomst”, duiden allemaal op hetzelfde: Het streven naar een wereldwijde economie en totale controle.

Klaus Schwab heeft hier twee boeken over geschreven die beiden gratis te downloaden zijn, dus mensen hebben eigenlijk geen excuus als zij niet weten waar het over gaat! De boeken zijn “Covid-19: The Great Reset” en “The Fourth Industrial Revolution“.

De voortekenen van zo’n controlemaatschappij zien we om ons heen. Dr. Harari heeft gesteld dat historici in de toekomst ‘de covid-19 crisis zullen erkennen als het moment in de geschiedenis waarop er een heel nieuwe surveillancesysteem werd ingevoerd’. Hij gaat zelfs zo ver om het ‘surveillance onder de huid’ te noemen.

Dat roept nogal wat vraagtekens op en zou diverse “complottheorieën” inderdaad gelijk geven, maar dat even terzijde.

De QR-code is duidelijk een voorloper van zo’n ’totalitair controlesysteem’. Zonder “groen vinkje” volgde uitsluiting van een groot deel van de maatschappij. En het groene vinkje kon nu nog verkregen worden op meerdere manieren, maar binnen de EU werd al snel gesproken over verplichte vaccinatie om in de toekomst het “groene vinkje” nog te kunnen krijgen.

Dat het “groene vinkje” niets met gezondheid te maken heeft werd pijnlijk duidelijk toen algemeen bekend werd dat ook gevaccineerden het virus konden krijgen, er ziek van konden worden, en het bovendien in minstens dezelfde mate bleken te verspreiden als ongevaccineerden. En toch hielden zij, zonder testen, hun “groene vinkje”.

China

Eén van de grotere kranten kopte onlangs dat we in Europa de opmars zagen van een controlesysteem ‘zoals dat binnenkort in China wordt ingevoerd’. Het bleek echter al lang te bestaan in China en in 2018 kon de bezoeker al ‘proeven’ aan het systeem via de site van de NOS. Daar kun je nog steeds een “game” spelen om te zien hoe je het sociaal zou doen.

Inmiddels zijn in China meer dan 23.000.000 mensen met een te lage score uitgesloten van grote delen van de maatschappij en het sociale leven. Zij kunnen niet eens meer een treinkaartje kopen om naar hun werk te gaan. Daardoor raken ze verder en verder geïsoleerd en wordt er een nieuw soort van kastensysteem in de maatschappij ingevoerd.

Moeten wij dat willen?

Gezien de reacties van veel bange mensen die voor vaccinatie, en zelfs verplichte vaccinatie, zijn wel. Jan B. Hommel plaatste een blog met een paar van de reacties die deze mensen de afgelopen tijd gaven. De honden lusten er geen brood van, maar het maakt wel duidelijk wat angst nou eigenlijk met mensen doet.

En we weten dat toenemende angst één van de tekenen van de eindtijd is.

3. De verdeling van Jeruzalem

De wereld maakt zich buitensporig druk om Israël en Jeruzalem in het bijzonder. Menselijk gezien volslagen belachelijk. Op wereldniveau is Jeruzalem niet meer dan een provinciestadje als Amsterdam, beide met iets maar 700.000 inwoners.

Kunt u zich voorstellen hoe wij als Nederlanders zouden reageren als de hele, werkelijk de hele wereld, zich zou bemoeien met Amsterdam? We zouden het ronduit belachelijk vinden!

Maar de Bijbel voorspelt het al:

Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden.

Zacharia 12:2, 3

De hele wereld zal zich met Jeruzalem bemoeien en doet dat inmiddels ook. Jeruzalem is de ongedeelde hoofdstad van de staat Israël, maar de hele wereld leeft met de obsessie om Jeruzalem te verdelen en oostelijk Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van een nog op te richten Arabische staat met de naam Palestina.

Hoeveel gedeelde hoofdsteden bestaan er in de wereld? Donald Trump werd verguisd voor zijn besluit om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verhuizen en de media deed het voorkomen alsof hij degene was die Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkende.

Die erkenning was echter al in 1995 door de Amerikaanse overheid gegeven, maar werd per half jaar uitgesteld en vooruitgeschoven om ook in de praktijk te erkennen en daarnaar te handelen. Elk half jaar moest de dan zittende president tekenen voor een nieuw uitstel van een half jaar. Trump heeft een einde gemaakt aan die poppenkast. Niet meer, niet minder.

Tweestatenoplossing

We horen in de wereldse media nog steeds spreken over een “tweestatenoplossing”, terwijl keer op keer in de praktijk duidelijk wordt dat dat geen haalbare kaart is. Er is ook geen enkele feitelijke historische basis voor. Het gaat nu te ver om het hele probleem te analyseren, het gaat er in dit verband slechts om, om duidelijk te maken dat deze profetie (al jaren) bezig is in vervulling te gaan.

In het verlengde hiervan ligt ook het streven naar een vredesovereenkomst met Israël die zeven jaar zal duren (Daniël 9:27)

4. De jacht naar “vrede en veiligheid”

Het is het standaardzinnetje van elke winnares van een miss-verkiezing: Haar wens naar wereldvrede. De dagen voor de overwinning hebben alle deelnemers hun uiterste best gedaan om elkaar het leven zuur te maken, en ook na de overwinning zijn ze graag gezien gasten in allerlei talkshows en roddelbladen. Het is dus slechts holle retoriek.

Maar de hele wereld jaagt er naar, en houdt zichzelf er mee voor de gek. Wat ik nu schrijf is mijn ervaring met een Belgische links liberale dame die vol overtuiging meldde dat de wereld vreedzamer was dan ooit nu mensen zich losmaakten van religie.

Als tegenreactie ben ik op zoek gegaan naar de feiten en kwam op een website die de aantallen gewapende conflicten historisch bekijkt. En dan kom je tot de schrikbarende conclusie dat het aantal gewapende conflicten in het eerste decennium van de 21e eeuw maar liefst drie zo hoog is dan in het eerste decennium van de 20e eeuw!

Er zijn diverse websites die ook naar andere elementen kijken, zoals de economische schade die toegebracht wordt. Sommigen kijken alleen naar oorlogen, andere naar alle gewapende conflicten en weer andere nemen ook de gevallen van (sociale) onrust mee.

Dan kunnen we alleen voor Nederland al constateren dat het aantal demonstraties, het aantal demonstranten en de variëteit aan redenen voor demonstreren, de afgelopen twee jaar groter was dan de, pak ‘m beet, 40 jaar daarvoor!

Als je al deze “conflicten” meeneemt, dan zal voor iedereen duidelijk zijn dat de onrust veranderde, maar zeker niet minder is geworden.

5. Er zal een nieuwe Joodse tempel gebouwd worden

2 Tessalonicenzen 2:4; Daniël 9:27

Toen wij in 2014 Jeruzalem bezochten, kwamen we spontaan bij het “Temple Institute” terecht en volgden daar een korte lezing. Dit zat niet in de planning van onze reis. Helaas mochten er binnen geen foto’s gemaakt worden, maar wat we zagen was ronduit indrukwekkend.

Alle attributen voor de “Derde Tempel” stonden daar uitgestald. Alleen de Ark des Verbonds is een replica omdat de originele ark nog steeds niet gevonden is. Er zijn wel vermoedens waar deze zou kunnen liggen, maar dat gedeelte is in islamitische handen en daar mogen Joodse onderzoekers dus geen onderzoek doen.

Enige attribuut wat destijds nog ontbrak was de raszuivere rode vaars. Daarnaast werd er op dat moment geld ingezameld voor het maken van een nieuw ontwerp voor de tempel. Ook werd uitgelegd dat de bouwmaterialen in principe allemaal aanwezig zijn (mogelijk nog wat variatie door het ontwerp?) en dat de nieuwe tempel met moderne bouwtechnieken in principe in circa drie maanden gebouwd zou kunnen worden.

Dat zijn verbijsterende gegevens als je kijkt naar de omvang van de tempel, maar doordat wij ooit zelf een huis hebben laten bouwen, weet ik dat het inderdaad mogelijk is, en tegenwoordig zelfs sneller kan!

De eerste muur van ons huis werd gefabriceerd op 23 januari en medio maart kregen wij de sleutel van ons huis. Het was klaar en we konden zelf gaan inrichten. Het huis zelf stond in twee dagen tijd, en anderhalve dag later lagen alle dakpannen er op en was men ook binnen al volop bezig met afwerken.

6. Aardbevingen zullen toenemen in aantal en in kracht

Mattheüs 24:4-8

Dit is weer zo’n discussiepunt. “Aardbevingen waren er altijd al”. Dat klopt, maar het gaat om de toenames in aantallen en kracht. Gekke is dat we hier in de grote media vaak maar bar weinig over horen.

Een “zwerm” van meer dan 20.000 aardbevingen heeft IJsland de afgelopen 10 dagen op zijn kop gezet – en zou een vulkaanuitbarsting kunnen veroorzaken

Klazienaveen.nu

20.000 aardbevingen in 10 dagen. Als dat geen toename is…

Historisch overzichtje

De Morgen heeft in 2011 een overzicht van de zwaarste aardbevingen sinds 1906 gepubliceerd

JaarAantalPeriodeGemiddeld
19063
1915199
1917125.5
1918114
1920323.25
1923333.2
19392165.33
19501116.14
1952125.6
1957155.6
1960235.3
1963135.1
1964114.75
1965114.5
1970154.5
1976264.6
1977113.75
1978113.8
1985174
1988133.9
1990123.8
1993133.8
1995123.7
1997123.6
1998113.5
1999313.4
2001123.4
2002213.3
2003413.3
2004213.1
2005213
2006113
2007112.9
2008112.8
2009312.8
2010512.7
2011*212.65

Door de publicatiedatum van 11 maart 2011 zijn de 2 van 2011 niet meegenomen!

Kijken we naar het gemiddeld aantal jaren wat er tussen twee zware aardbevingen zit, dan zien we die tot 1923 teruglopen tot 3,2 jaar, maar daarna weer oplopen. Vanaf 1963 – het jaar waarop Amerika God van de openbare scholen verwijderde! – zien we echter een gestage daling van 5.1 tot een halvering hiervan in 2011!

Dit gaat alleen over zware aardbevingen! Het werkelijke aantal aardbevingen is uiteraard vele malen hoger, en dan zouden ook onze aardbevinkjes in Groningen meegeteld moeten worden. En ook dat is een probleem van de laatste jaren.

7. Oorlogen en geruchten van oorlogen

Mattheüs 24:4-8

Dit heb ik bovenstaand al even aangestipt, maar Jezus noemt ook rassenstrijd als kenmerk. Ik denk niet dat ik daar over uit hoef te wijden. De BLM-rellen zal iedereen zich nog wel kunnen herinneren en ook in ons eigen land de discussie rond Zwarte Piet en slavernijverleden.

We zien echter een ander element al een paar jaar de kop opsteken, met als bekendste voorbeeld de islamkritiek. Wie kritiek uit op de islam wordt door de woke-gemeenschap direct als racist weg gezet, gedemoniseerd en “gecancelled’. Gekke is echter dat de islam helemaal geen ras is, dus het argument dat iemand die kritiek op de islam heeft een racist zou zijn, is fundamenteel volstrekt onjuist.

In de rassenstrijd maakt dat echter niets uit en moslims trekken de “racisme”-kaart te pas en te onpas om elke kritiek in de kiem te smoren. En ook in dit geval is de waarheid dus niet meer belangrijk, maar wat de onderbuikgevoelens zeggen des te meer.

8. Valse leraars en valse profeten in overvloed

2 Petrus 2:1-3

Het is weleens om moedeloos van te worden, maar het lijkt soms wel dat er meer valse leraars en valse profeten zijn dan echte. Nu weet ik gelukkig dat dat (nog) een vertekend beeld is, omdat deze valse leraars en profeten zich veel vaker via social media, televisie, satelliettelevisie en elk ander voorkomend medium, profileren dan oprechte leraars. Het aantal boeken dat zij in korte tijd weten te produceren is ook verbijsterend!

Het gaat echt te ver om hier nu diep op in te gaan. We hebben al vaker over dit onderwerp gepubliceerd en er zijn meer dan voldoende sites over dit onderwerp te vinden.

Een gerelateerde profetie:

… in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen

1 Timotheüs 4:1

9. Mensen willen de gezonde leer niet meer horen

2 Timotheüs 4:3-5

Deze ligt in het verlengde van punt 8, maar is wel belangrijk genoeg om te noemen. De Bijbel kan soms zeer confronterend zijn en het is duidelijk dat mensen dat niet meer willen horen. Vaak wordt een duidelijk Bijbelse leer van de hand gewezen met reacties als “God is liefde” of “Je mag niet oordelen volgens de Bijbel”.

De eerste is volkomen waar, maar slechts één zijde van de medaille. Naast liefde is God ook rechtvaardig.

De uitspraak “Je mag niet oordelen” klopt echter niet. Kijken we naar de grondtekst, dan staat er eigenlijk “veroordelen”, en dat is inderdaad wel aan God voorbehouden. Maar oordelen doen we allemaal, de hele dag door!

Onderstaand plaatje is veelzeggend

gezonde leer

Doordat de Bijbel vaak confronterend is, met de bedoeling betere mensen van ons te maken!, wijzen veel mensen die confrontatie van de hand. We willen geen conflicten, we willen geen confrontatie, we willen nergens meer op gewezen worden.

Dat resulteert in bovenstaande…

10. Alle landen worden misleidt door toverij

Dit is een relevante! We hebben het namelijk de afgelopen twee jaar voor onze ogen in voorvervulling zien gaan! Wat we zagen is nog niet de uiteindelijke vervulling, want de rest van de profetie is nog niet in vervulling gegaan.

En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid;

Openbaring 18:23

Waarom wijs ik op de afgelopen twee jaar? Dat is vrij eenvoudig. Inmiddels wordt bijna dagelijks duidelijker dat de vaccinaties die wereldwijd gezet zijn geen effect sorteren en dat de achterliggende agenda een andere was. De aantallen vaccinatieschade rijzen de pan uit, maar de oorlog in Oekraïne is voor nu een prima afleiding om daar geen aandacht aan te besteden.

De crux zit hem in het woord wat in de meeste vertalingen vertaald is met “toverij”. Kijken voor meer inzicht naar de grondtekst, dan blijkt daar een wel heel bekend woord te staan, namelijk “pharmakeia”.

Van dat inmiddels overbekende woord, zijn onze woorden als farmacie, farmaceut, farmaceuten, farmaceutische industrie, e.d. afgeleid.

Letterlijk staat er dus eigenlijk dat de hele wereld door de farmacie zal worden misleid, verleid. En is dat niet precies wat de afgelopen twee jaar gebeurde?

“Neem de prik en je kunt weer naar de horeca”, “Neem de prik als je op vakantie wilt”, “Dansen met Janssen”, etc, etc. In de VS waren er verleidingen doordat je automatisch deelnam aan een loterij met miljoenen aan prijzen, tot splinternieuwe auto’s aan toe.

Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid, of zelfs de medische geschiedenis zagen we een dergelijke gekte rond een vaccin. In 2009 moest Nederland nog ruim 20.000.000 vaccins weg gooien omdat er geen animo onder de bevolking was. En nu zouden al die mensen opeens wel in de rij hebben gestaan?

De marketing rond dit vaccin was uiteraard vele malen beter, maar uiteindelijk bleek dat de meeste mensen toch verleid moesten gaan worden om zich te laten prikken en bleef het percentage gevaccineerden in veel landen ernstig achter bij wat “men” hoopte.

Helemaal toe bleek dat de effectiviteit vele malen kleiner was, en bepaalde bijwerkingen nogal ernstig bleken te zijn. De meeste bijwerkingen horen we niet veel over, maar Pfizer heeft een lijst met bijna 1.300 mogelijke bijwerkingen gepubliceerd, waarvan een te groot aantal zeer ernstig en mogelijk ook invloed hebbend op toekomstige generaties.

2 antwoorden op “Vrijwel alle eindtijdprofetieën in werking!”

 1. En wat te denken van Daniël 7:25????
  Het zal menen de tijden en wet te veranderen. !!!!
  Het Vierde gebod van God is overgeheveld naar de zondag.!!!!
  Ik zal het even letterlijk voor u allen overtypen. Uit Kerkelijke documentatie van de RKK Apostolische brief over de heiliging van de zondag. Boekje een twee een Jaargang 26 nr. 9/10 18 december 1898 van Johannus Paulus II Te bestellen 0302326909 Kerkelijke documentatie. Blz. 28 >>>> Zo valt te begrijpen waarom de christenen die de door het bloed van Christus bewerkstelligde bevrijding verkondigden, gelijk hadden toen zij zich GERECHTIGD voelden de zin van de sabbat te verleggen naar de dag van de verrijzenis. Uiteindelijk verborgen de zonaanbidding. <<<<
  Marcus 7:7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  De zondag als hierboven beschreven door Rome ingesteld.!!!!
  Geloofd u God en Jezus.???? Of Rome de EO Gereformeerden Hervormden enz. Zij allen die de zondag eren boven Gods Vierde Gebod.????
  Marcus 7:7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. !!!!
  En u weet niet waar de Ark des Verbond ligt, heb ik begrepen.!!!!
  Openbaringen 11:19 En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel. !!!!
  Hoe kunnen wij met Jezus mee als Hij de Zijnen komt halen.????
  Matheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. !!!!
  Daar staat niet bij behalve het Vierde Gebod.!!!!
  Met vr. gr.
  Marten Dek
  Die meegaat als Jezus komt op de wolken.!!!!

  1. Hier is veel meer over te zeggen en is werkelijk te kort door de bocht om te stellen dat de zondagsrust ingesteld is door Rome. Het hameren op de sabbatsrust is een nieuwe vorm van wetticisme waar geen Bijbelse basis voor is. Ik zal kort een aantal redenen aanstippen.

   1. In Handelingen 20:7 staat dat de christenen op de eerste dag van de week samenkwamen en Paulus preekte tot middernacht;
   2. 1 Cor. 16:2 spreekt ook over het apart leggen van een gave voor de apostelen op de eerste dag van de week (collecte tijdens de samenkomst?);
   3. Van de tien geboden worden 9 geboden letterlijk genoemd onder het Nieuwe Verbond, maar het 4e gebod niet;
   4. In de brieven staat dat wij ons niet druk moeten maken over een dag;
   5. De gelovigen uit de heidenen wordt slechts vier dingen opgelegd (Handelingen 15:28, 29). Daar staat het sabbatsgebod dus ook niet bij.

   En zo zijn er nog wel meer punten te noemen.

   Je aanhalen van Marcus 7:7 gaat ook volledig voorbij aan het in Handelingen 15 genoemde feit dat het de Heilige Geest is die dit gesteld heeft. Dan kun je dus nooit zeggen dat het tegen Gods geboden in zou gaan. Vergelijk het maar met het eten van “onrein” voedsel. Daar stelt God ook dat wat Hij rein verklaard heeft door ons niet onrein mag worden genoemd!

   De enige reden waarom wie dan ook met Jezus meegaat op de wolken is door Zijn genade! Daar is het Nieuwe Verbond uitermate duidelijk over. Wetticisme = werken, dus geen genade! Je kunt het niet verdienen, en dat maakte Jezus met name duidelijk als het over het vierde gebod gaat:
   “Lukas 13:15 Maar de Here antwoordde hem en zeide: Huichelaars, maakt ieder van u niet op de sabbat zijn os of zijn ezel van de kribbe los en leidt hem weg om hem te laten drinken?”

   Met andere woorden: Niemand gaat 100% voldoen aan de wetten rondom het vierde gebod. Daar kan ik wel een voorbeeld van geven.
   Ten eerste is de reden van het vierde gebod in het Oude Verbond aangepast. Daarnaast, en dan kijk ik even naar een voorbeeld van de huidige wetticisten, mag je OOK een ander niet voor je laten werken tijdens de sabbat. Er staat letterlijk in het Oude Verbond dat de vreemdelingen in het land op dezelfde manier behandelt moeten worden als de Joden zelf.

   Goed. Zitten wij in Israël in een hotel en loopt één van onze groep tijdens de sabbat over de gang. Vraagt een orthodoxe Jood aan hem of hij de kamerdeur van zijn hotelkamer dicht wil doen, omdat dat voor hem een vorm van werken zou zijn. Maar hij vergat dus dat hij dat helemaal niet aan een ander mag vragen! Hij had dus gewoon zijn kamerdeur voor het begin van de sabbat open moeten doen en open moeten laten tot het einde van de sabbat…

   De ENIGE reden waarom jij en ik elkaar straks in de lucht ontmoeten als de Opname daar is (dus niet als Jezus terugkomt!) is omdat Hij in Zijn oneindige genade AL onze zonden heeft betaald aan het Kruis. Dat is de enige reden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *