Biden. Een pro-abortus christen?

Spread the love

De NOS claimt dat Biden woedend is over het besluit van het Amerikaanse hooggerechtshof om het landelijk recht op abortus terug te draaien. Maar Biden claimt toch christen te zijn?

Dit is niet de plaats om in te gaan op de vele twijfels die er bestaan over de mentale gezondheid van Biden, maar wel even wat uitgebreider te kijken naar zijn standpunt aangaande abortus.

Katholiek? Of politiek christelijk?

Biden claimt katholiek te zijn. Vreemd, want de RK-kerk is toch duidelijk tegen abortus. Op 30 oktober 2019 werd hem zelfs de communie geweigerd vanwege zijn standpunt aangaande abortus.

Helaas moest ik afgelopen zondag de Heilige Communie weigeren aan voormalig vice president Joe Biden

Fr. Morey van St. Anthony Catholic Church in Florence, South Carolina

Hij verklaarde verder dat de Heilige Communie betekent dat we “één met God, elkaar en de kerk” zouden zijn. “Onze handelingen moeten dat bevestigen.”

Dan zet ik gelijk maar wat vraagtekens bij al die communies die uitgereikt zijn aan maffialeden, terwijl de kerk daar ook best van op de hoogte was. Angst voor represailles?

“Elke publieke figuur die pleit voor abortus plaatst zichzelf buiten de leer van de kerk”

De katholieke kerk leert dat het leven begint op het moment van conceptie en dat elke abortus het met het volle verstand nemen van een menselijk leven is. Toen Biden daar in een interview in 2008 naar werd gevraagd, verklaarde hij:

“Ik ben bereidt om, als geloofszaak, te accepteren dat leven begint op het moment van conceptie”, maar voegde er aan toe dat het opleggen van deze overtuiging door middel van de wet “ongepast is in een pluralistische maatschappij”

Biden verschool zich achter het debat wat binnen de RK-kerk speelde toen Thomas Aquina stelde dat het leven pas 40 dagen na conceptie begint.

Dat verklaart dan overigens nog steeds niet dat Biden voorstander is van “late term abortions”.

De Paus

In 1995 waarschuwde Paus Johannes Paulus II met een vooruitziende blik al in zijn “Evangelium Vitae” voor de politieke mentaliteit waarin “het oorspronkelijke en onvervreemdbare recht op leven wordt bevraagd of ontkend op de basis van een parlementaire stemming of de wil van een deel van de maatschappij, zelfs als dat de meerderheid is”

“Dit is het sinistere resultaat van een relativisme die heerst zonder tegenspraak: Het ‘recht’ verdwijnt, omdat het niet langer stevig gefundeerd is op de onaantastbare eerbaarheid van de persoon, maar onderwerp is geworden van de wil van het sterkere deel.”

“Het claimen van het recht op abortus, kindermoord en euthanasie, en om dat te bevestigen in een wet, betekent het toevoegen van een pervers en duivels belangrijk element: Het hebben van een absolute macht over anderen en tegen anderen”

Het claimen van het recht op abortus, kindermoord en euthanasie, en om dat te bevestigen in een wet, betekent het toevoegen van een pervers en duivels belangrijk element: Het hebben van een absolute macht over anderen en tegen anderen

Paus Johannes Paulus II

Biden’s politieke carrière

Biden. democrat, oorspronkelijk afkomstig uit Scranton, Pennsylvania, werd in 1972 gekozen in de “U.S. Senate” als vertegenwoordiger van de staat Delaware. Die rol vervulde hij tot 2009, toen hij gekozen werd als “running mate” van Obama.

In de 36 jaar die hij in de Senaat en de 8 jaar die hij als vice president vervulde, heeft hij zijn standpunt over het onderwerp abortus diverse male herzien.

Hoewel hij grotendeels achter de uitspraak van het Hooggerechtshof van 1973 stond, verklaarde hij dat hij de uitspraak “te ver” vond gaan. In 1981 stemde hij voor een amendement waarmee Staten de uitspraak van Roe vs. Wade naast zich neer konden leggen (net zoals de uitspraak van het Hooggerechtshof nu!). Een jaar later stemde hij tegen!

In 2012 waarschuwde hij in een debat tussen vice presidenten dat “de tegenpartij rechters aan zal wijzen die abortus illegaal maken”, en dat de regering waar hij in zat dat nooit zou doen.

Even een tussenvraag. Van Obama wordt door een deel van de mensen beweert dat hij christen zou zijn, door anderen dat hij moslim is. Beiden zijn tegen abortus. Hoe kan Obama dan pro-abortus geweest zijn?

Al in 2008 schepte hij er tussen het vice presidentieel debat over op dat hij de strijd tegen “Judge Bork” had geleidt, een kandidaat voor het Hooggerechtshof in 1987, en verklaarde dat Bork de uitspraak van Roe vs. Wade terug zou hebben gedraaid.

Meet the Press

In 2008 verklaarde hij in een interview met NBC’s Meet the Press dat de uitspraak zo dicht mogelijk bij een acceptabele wetgeving ligt als in een heterogene maatschappij mogelijk is. Het laat de beslissing over het leven van de baby in het eerste trimester bij de moeder, in het tweede trimester hebben de Staten meer invloed en dat de “invloed van de federale overheid” in het derde trimester is dat de zwangerschap voldragen moet worden.

In campagne in 2020 riep hij op om Roe vs. Wade te verheffen tot nationale wetgeving, en wilde dat de abortussen vergoed zouden gaan worden.

Sinds 1984 steunde hij diverse initiatieven, zoals the Mexico City Policy en the Hyde Amendment, die het steunen van initiatieven om gezinsplanning te doen met belastinggeld verboden.

Kort nadat hij zijn kandidaatsstelling in 2019 bekend maakte, trok hij zijn steun voor beide initiatieven in, nadat democrats hem er op wezen dat andere kandidaten hem aan zouden vallen op deze steun en dat het zijn kandidatuur moeilijker maakte voor “progressieve vleugel” van de partij. Hij beloofde zelfs om the Mexico City Policy ongeldig te maken als hij gekozen zou worden.

In 1995 en 1997 stemde hij voor een verbod op “partial birth abortions”*, maar uitte in het openbaar kritiek op het besluit van het Hooggerechtshof dat deze vorm van abortus illegaal maakte. Nogal tegenstrijdig dus.

Het enige waar hij consequent in is geweest is zijn tegenstand tegen het vereisen van toestemming van de ouders en wetgeving die minderjarigen verbiedt om abortus uit te laten voeren in een andere staat.

In zijn campagne van 2020 riep hij op om deze beperkende wetten op te heffen en ook de verplichte wachttijd te schrappen.

Conclusie

Het is een wat warrig geheel van standpunten, maar duidelijk is dat bij deze linkse man het verwerven van politieke macht een belangrijker rol speelt dan het dienen van God. Zijn roep dat hij “actief katholiek” zou zijn tijdens zijn campagne in 2020 dient dan ook met een behoorlijke korrel zout te worden genomen. Dit kan ik niet anders zien dan zieltjeswinnen voor zijn eigen politieke carrière.

Hoe kun je zeggen “actief katholiek” te zijn (waarna ook nogal wat vraagtekens ontstonden over zijn werkelijke betrokkenheid!), maar volledig tegen de leer van de kerk ingaan en geweigerd worden bij de communie?

Allemaal tegenstrijdigheden en “een in zichzelf verdeeld huis zal geen standhouden”.

Ook de rare opmerking dat hij het begin van het leven bij de conceptie wel wil accepteren als geloofszaak, maar niet als feitelijke wetgeving is tegenstrijdig. Je wordt als kandidaat gekozen vanwege je overtuigingen. Het één zeggen en het ander doen is niet consequent. We zien de laatste jaren wel heel duidelijk dat ook het volk niet meer om weet te gaan met de paar politici die nog wel recht door zee zijn. Een teken des tijds. De leugen regeert!

* Partial birth abortion

Partial birth abortion, medisch bekend als intacte dilatatie en extractie (IDX) is een methode van late-termijn abortus waarbij de zwangerschap wordt beëindigd en resulteert n de dood en intacte verwijdering van de foetus. Deze vorm van abortus was sind 2008 illegaal in de VS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *