De vlag van Sterre

Spread the love

“Ineens was daar een vlag, in regenboogkleuren. Sterre Koning rende over het podium van de EO-Jongerendag en riep dat liefde voor iedereen is.” En toen kwam de ophef…

Verbaasde me het om zoiets van de EO te lezen? Nee, bepaald niet. Wij hebben zelf ons abonnement al circa 10 jaar geleden opgezegd omdat we er niet meer achter konden staan. In een eerder artikel schreef ik al over het verspreiden van occultisme door de E.O. Het kan allemaal…

De vlag

En toen was daar ineens die vlag… Een zogenaamde regenboogvlag, hoewel…

De regenboog van God heeft zeven zichtbare kleuren. Deze homovlag maar zes. Geestelijk gezien geeft dat iets aan, maar dat lijkt niemand te beseffen.

En toen kwam de ophef. Mensen, waaronder een christelijke rapartiest, liepen halverwege de EO Jongerendag weg. Dat was nog niet eerder gebeurd.

In deze kort clip (bron: Revive) is het incident te zien

Navraag bij de E.O. door onder meer het Reformatorisch Dagblad leerde dat het incident spontaan zou zijn geweest, maar dat de E.O. er wel achter zou staan.

Het eerste bevreemd mij. Is er dan werkelijk niemand van de organisatie die die vlag heeft zien liggen op het podium? Terwijl daar de hele dag E.O. mensen rondlopen? Ik heb ooit zelf als vrijwilliger bij de EO mee gelopen. Werkelijk elk detail moesten we controleren en in de gaten houden!

Statement

De E.O. kwam ook zelf met een statement. En dat was voor mij reden om dit artikel te schrijven.

De hoofdredacteur van BEAM, Maarten Vermeulen, schreef het statement. Met een enorme verdraaiing van de Bijbelse waarheid, maar dat kan allemaal bij de E.O. anno 2022.

De vlag van Sterre Koning laat ons zien waar ‘leven spreken’ écht over gaat.

Maarten Vermeulen

Nee, dat laat die vlag helemaal niet zien. Het woord “leven” komt nogal eens voor in de Bijbel. In de NBG maar liefst 636 keer, dus verwacht niet dat ik ze allemaal ga aanhalen.

In het Oude Verbond wordt duidelijk dat het volgen van de door God gegeven wetten leven geven. (Ez. 20:21). Het Oude Verbond is nogal duidelijk over homoseksualiteit…

Maar, wij leven natuurlijk onder het Nieuwe Verbond, dus kijken we eens wat dat over “leven” zegt.

Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.

Mattheüs 4:4

Dan is het dus interessant om te kijken wat het Nieuwe Verbond over homoseksualiteit zegt om de vraag te beantwoorden of deze vlag “leven” spreekt. En dan ook nog “waar ‘leven spreken écht over gaat.” Ik hou het voor nu even bij een verwijzing naar Romeinen 1.

Blijkbaar is voor de E.O. deze vlag inmiddels belangrijker dan Gods Woord, want die vlag is waar het “écht over gaat”!

Eigenlijk ben ik dan al wel klaar. Als een organisatie als de E.O. een homovlag zo duidelijk boven Gods Woord plaatst, dan is mij wel duidelijk welke geest daar heerst.

Meer aanwijzingen

Maar er waren tijdens deze (en eerdere) Jongerendag al meer aanwijzingen.

Uit hetzelfde artikel:

De vlag verdween in het publiek en duizenden jongeren zongen en dansten vervolgens mee met Happy Day, sinds jaar en dag een EO-Jongerendag-klassieker.

https://beam.eo.nl/artikel/de-vlag-van-sterre-koning-eo-jongerendag-2022

Een bekende titel en al snel werd mijn vermoeden bevestigd. Het gaat over het nummer “Happy Day” van de band Jesus Culture. Deze populaire band vindt haar oorsprong in de inmiddels door en door occulte Bethel kerk in Redding, Californië.

Het is dus weer eens duidelijk: Uit een troebele bron kun je geen helder water putten. De geestelijke invloed werkt onherroepelijk door. De “vlag van Sterre” was slechts een bevestiging van wat al langer speelt.

Eén van de eerdere aanwijzingen is een incident tijdens “Knevel en van den Brink” een aantal jaren geleden…

Jort Kelder onderwijst de Schrift aan Knevel en van den Brink

Destijds was het homostandpunt dus al duidelijk. En het opmerkelijke is dat men destijds door atheïst Jort Kelder moest worden onderwezen wat de Bijbel daar over zegt.

Deze uitzending ging overigens over geweld tegen homo’s. En uiteraard kunnen ook wij niet achter geweld tegenover wie dan ook staan!

Het christelijk niveau van de E.O.

Helaas moeten we constateren dat de E.O. al jaren aan het afglijden is. Bezorgde leden maakten het bekend en vingen bot. Een atheïst houdt een spiegel voor (wat Knevel duidelijk niet op prijs stelde) en vangt bot. Bezorgde leden zeiden hun abonnementen op. Het maakte niet uit, want de subsidiepot houdt hen wel draaiend.

Als tegenreactie werd op een gegeven moment Family 7 opgericht. Maar daar liet men van het begin af aan ook allerlei valse leraren toe op de zender. Toch heb ik ze lange tijd gesteund omdat er ook best wel goede uitzendingen waren.

Maar ondanks de vele waarschuwingen, bezorgde uitingen, vragen, pogingen tot meedenken, is het christelijk niveau van de E.O. langzaam maar zeker steeds verder achteruit gegaan. Op dit moment zou ik ze niet eens meer als “Evangelisch” durven betitelen.

Nooit is er een evangelisch dogma geweest wat homoseksualiteit steunt. Ja, men steunt de mensen, maar erkende wel altijd de levensstijl een zondige is. Net zoals van een kleptomaan, een overspelige, een hoerenloper, een seksverslaafde. Net zoals van iedere andere zondaar!

En dan werd ook de weg gewezen om er uit te komen. Duizenden ex-homoseksuelen kunnen daar ook van getuigen en velen doen het ook op social media.

Denkfout

Maarten Vermeulen maakt de klassieke denkfout. De wereldse denkfout.

… het gaat over personen. Over hetero’s, homo’s, en jongeren die op zoek zijn naar hun identiteit.

Seksualiteit is onderdeel van je leven, maar geenszins van je identiteit! Sowieso vinden wij als christenen onze identiteit in Christus. Nergens anders, dus ook niet in onze seksuele geaardheid.

Maar als dat voor ons geldt, dan geldt dat ook voor de wereld. De mens is toch zoveel meer dan wandelende voortplantingsorganen? Waarom dan die enorme nadruk op die 10 cm² van ons lichaam? Alsof dat kleine stukje zo allesbepalend is.

En waarom gaat een E.O. in die gedachtegang mee? Juist zij zouden moeten weten dat de mens zoveel meer is. Dat het om veel belangrijker dingen gaat! Dat de geest en ziel van de mens een veel belangrijker onderdeel van het leven zijn en dat de behoudenis voor de eeuwigheid uitstijgt boven het tijdelijke genot van eros.

Eros vs Agapè

Wat Sterre Koning blijkbaar duidelijk ook niet beseft is dat zij zich met haar actie slechts richt op die eros-liefde. Erotiek. Terwijl de Agapè liefde is waar het om draait. Een liefde die feitelijk niets met eros te maken heeft. Een liefde die veel dieper gaat, veel verder reikt, veel meer omvattend is en ook nog eens als enige liefde alles overleeft!

Als de wereld het over “liefde” heeft dan komt zij niet verder meer dan eros. Alles draait er om. Het wordt als hoofdbestanddeel van relaties gezien. Een vrouw beklaagde zich eens over de mentaliteit tijdens daten.

Als je niet gelijk op de eerste date met een man naar bed wilt, dan kun je een boze reactie krijgen. Het gaat toch helemaal nergens meer over? Daten? Nee, het hoeft van mij niet meer. Op deze manier blijf ik liever alleen.

En deze vrouw is geen christen. Het staat dus ook mensen in de wereld tegen.

Sterre is een seculiere artieste die een beetje bijschnabbelt op de christelijke markt. Ze neemt echter wel haar seculiere gedachtegoed mee naar een E.O. Jongerendag. De E.O. maakt daar geen probleem van.

Jammer dat zij niet sterk genoeg is om het om te draaien. Waarom kan zij niet als christen in de seculiere wereld opereren en laten zien dat de Agapè liefde zoveel dieper en veelomvattender is? Waarom laat zij zich meeslepen door wereldse zienswijzen en gedachten? Is carrière dan toch belangrijker dan eeuwig leven?

Het incident heeft ook iets “slangachtigs”, iets gluiperigs, iets achterbaks. De organisatie wist er niet van, stelt men. Maar als je recht door zee bent, als je staat voor wat je verkondigt, waarom overleg je het dan niet gewoon met de organisatie? Dat zij dat niet gedaan heeft is dus typerend. Normaal gesproken zou je dat wel gedaan hebben.

Dus ergens klopt er iets niet in het hele verhaal. Of Sterre wist dat ze geen toestemming zou krijgen (“er zijn betere manieren denkbaar om duidelijk te maken dat Gods liefde voor iedereen is”) en deed dus achterbaks iets waar ze dus eigenlijk ook zelf niet helemaal achter staat.

Maarten Vermeulen geeft een creatieve draai aan het geheel in een poging om nog iets van het gezichtsverlies goed te maken.

Maar beide partijen zijn in deze dus wel (weer) door de mand gezakt.

Eén antwoord op “De vlag van Sterre”

  1. 10 jaar geleden, wat heet, al 25 jaar mss wel dat we geen lid meer (willen) zijn v d EO… Zodra een omroep best wel populair wordt bij ongelovigen dan weet je het al wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *