Acht voorspellingen voor de wereld in 2030

Spread the love

In een artikel uit 2016 doet het WEF “acht voorspellingen voor de wereld in 2030”. Dat is zes jaar geleden. Eens kijken hoe we er nu voor staan?

Trump en Brexit

Een opmerkelijke opening. Blijkbaar stonde de overwinning van Trump en de Brexit niet in de draaiboeken van het WEF. In de openingsalinea zien ze die gebeurtenissen namelijk als bewijs hoe moeilijk het is om de toekomst te voorspellen.

Onderstaande 8 punten zijn “het resultaat” van de “experts van onze Global Future Councils zoals zij de wereld in 2030 zien, van de dood van winkelen tot de herrijzenis van de natiestaat”

1. Alle producten zijn diensten geworden

Met andere woorden:

You will own nothing and be happy

Klaus Schwab

Het staat hier in iets andere woorden, maar het komt op hetzelfde neer.
Ik bezit niets. Ik bezit geen auto. Ik bezit geen huis. Ik bezit geen apparaten of kleding“, schrijft De Deense premier Ida Auken.

Winkelen is een verre herinnering in de stad van 2030, wiens inwoners schone energie gebruiken en op afroep lenen wat zij nodig hebben.

2. Er is een wereldwijde belasting op CO2

Hier is al veel over gezegd. In 2017 heeft China, nota bene de grootste uitstoter van CO2, het voortouw genomen en een markt geopend om “het recht op het uitstoten van een ton CO2” te verhandelen.

Daarmee zetten zij de wereld op de weg naar een globale prijs voor de uitstoot van CO2, en nemen een krachtig initiatief om af te komen van fossiele brandstoffen.

De directeur van de Rabobank, Barbara Baarsma, heeft in Nederland onlangs voorgesteld om iedereen en CO2-budget te geven met de mogelijkheid om de persoonlijke rechten onderling te kunnen verhandelen.

Ziet u de contouren van het “sociaal krediet systeem” al wat duidelijker?

3. De dominantie van de V.S. is over. We hebben een handvol wereldwijde machten

Natiestaten zullen een opleving kennen. In plaats van een enkele wereldmacht zullen een handvol landen, de V.S., Rusland, China, Duitsland, India en Japan, de leiding hebben.

Tegelijkertijd wordt de rol van de staten bedreigt door diverse trends, waaronder de opkomst van steden en het verspreiden van online identiteiten.

Hier zien we een aantal opmerkelijke zaken, die we in het dagelijks leven ten uitvoer gebracht zien worden.

Om even binnen Nederland te blijven: De boerenprotesten zijn bij iedereen bekend, maar wat niet iedereen kent is Stroe City. Op 22 juni 2022 waren er boerenprotesten bij Stroe en vreemd genoeg werd op 23 juni 2022 (data type ik uit mijn hoofd) een provinciaal plan voor Stroe City openbaar.

Stroe is een lieflijk dorpje met 594 woningen. In de provinciale plannen, waarvan de wethouder van Stroe claimde dat hij er niet van op de hoogte was, staat dat Stroe uitgebreidt gaat worden met 25.000 nieuwe woningen. Uiteraard komt daar dan nog de nodige infrastructuur bij. Maar let weer op: Hugo de Jonge, de huidige minister van volkshuisvesting, heeft al gesteld dat er geen noodzaak is dat elke woning ook ruimte heeft voor een auto voor de deur.

Grofweg is de totale agrarische oppervlakte van Stroe nodig om het plan van Stroe City te kunnen realiseren.

Stroe City is op haar beurt echter weer onderdeel van de “Tri State City“, een initiatief – ondersteund door teveel grote partijen om te negeren – om te komen tot een stad in drie landen, waaronder Nederland, met 30 – 45 miljoen inwoners.

De Bijbel spreekt over 10 machthebbers in de laatste dagen. Het WEF vooralsnog over 5 landen, maar ongetwijfeld zullen er een aantal landen zijn die zich hier niet bij neerleggen en ook een plaatsje aan de tafel bevechten.

Daarnaast is er vanuit het WEF wel sprake van 10 machtige economische sectoren die de dienst wereldwijd uit gaan maken, dus het zou best eens kunnen dat de macht van individuele landen wordt tenietgedaan en deze sectoren de macht in handen krijgen. We zien nu al “Big Tech” bedrijven die machtiger zijn dan de landen waarin zij gevestigd zijn.

4. Vaarwel ziekenhuis, hallo thuis-ziekenhuis

Technologie zal verder af hebben gerekend met ziekte, schrijft Melanie Walker. Het ziekenhuis zoals wij dat nu kennen zal verdwijnen. Er zullen minder ongelukken zijn door zelfrijdende auto’s en grote vooruitgang worden geboekt in preventieve en persoonlijke medicatie. Operatiemessen en donoren zijn uit, kleine robotbuisjes en bio-geprinte organen zijn in.

Het beeld dat in Nederland de zorg in sneltreinvaart wordt afgebroken past daar opvallend goed in:

In 2016 gaaf Klaus Schwab al eens een interview over het implementeren van chips in mensen en ook Bill Gates sprak er al over (en heeft via Microsoft diverse patenten in bezit). Het wordt verkocht onder de noemer dat ze zo je gezondheid beter kunnen monitoren.

Gaan we 3D-geprinte organen zien?

BBC Click

5. We eten veel minder vlees

Net zoals onze grootouders zullen we vlees als verwennerij gaan zien in plaats van een massaproduct.

Volgens een aantal rapporten zouden we al minder vlees eten en meer insecten. Onlangs werd een eerste “insectenfarm” geopend in Nederland. De Bijbel is duidelijk over het eten van insecten…

6. De huidige Syrische vluchtelingen zijn de CEO’s van 2030

Hoogopgeleide Syrische vluchtelingen zullen in 2030 op leeftijd zijn, en maken zich sterk voor de economische integratie van degenen die gedwongen werden om te vluchten voor conflicten.

De wereld moet zich beter voorbereiden voor populaties die verhuizen.

Ergens in Handelingen staat dat God bepaalt waar volken wonen. Deze “voorspelling” gaat dus lijnrecht de Bijbel in.

Daarnaast rijst de vraag waarom er in al deze 8 voorspellingen niet één voorspelling is die het einde van conflicten “voorspelt”. Met al deze machtige veranderingen in een periode van 14 jaar (en ze zijn aardig op schema!) zou je toch verwachten dat het ook mogelijk had moeten zijn om die conflicten de wereld uit te helpen?

Waarom gebeurt dat niet?

Daarnaast hoorden wij in Nederland ook de verhalen over de gevluchte “hoogopgeleide Syriërs” die een aanwinst voor ons land zouden zijn. Maar niemand kon ze vinden.

7. De waarden van het westen zullen hun breekpunt bereikt hebben

“De waarden van het westen”, oftewel de “judeo-christelijke waarden”.

Een opvallend kort zinnetje wordt er aan gewijd…

En ja, we zien deze afbraak al gaande sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw. Specifieker: 1963, toen in de VS God verwijderd werd uit de openbare scholen.

8. “In 2030 zullen we klaar zijn om mensen naar de Rode Planeet te verhuizen”

En wat nog sterker, als we daar eenmaal zijn, dan zullen we mogelijk bewijs van buitenaards leven vinden

Zou dit “feit” straks gebruikt worden als verklaring voor de verdwijning van miljoenen mensen? Zou verteld gaat worden dat zij allemaal geëmigreerd zijn naar “de Rode Planeet?

Opmerkelijk: 5 van de 8 van deze voorspellingen zijn geschreven door een vrouw.

Laatst werd ik door meerdere mensen op gewezen dat er geen sprake meer is van emancipatie, maar dat vrouwen op heel veel terreinen feitelijk de man aan het verdringen zijn.

Daar zou ik nu een hele studie over kunnen schrijven, maar verbazingwekkend is dat natuurlijk niet. In de Hof van Eden werd de mensheid aangevallen via de vrouw. De Bijbel leert dat de vrouw een bedekking of bescherming op het hoofd nodig heeft “vanwege de engelen”. Dat is de taak van de man. Maar als de man enerzijds die taak niet op zich neemt en de vrouw anderzijds die taak van de man niet erkent, dan stelt de vrouw zich bloot aan “de engelen”, en ook nu zal de aanval van satan verlopen via vrouwen.

De geschiedenis herhaalt zich slechts…Bron: https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030/

De tekst waar ik op reageer:

For more information, watch sessions on the Global Economic Outlook, the Global Science Outlook and The Future of Consumption from our Annual Meeting 2017.

As Brexit and Donald Trump’s victory show, predicting even the immediate future is no easy feat. When it comes to what our world will look like in the medium-term – how we will organise our cities, where we will get our power from, what we will eat, what it will mean to be a refugee – it gets even trickier. But imagining the societies of tomorrow can give us a fresh perspective on the challenges and opportunities of today.

We asked experts from our Global Future Councils for their take on the world in 2030, and these are the results, from the death of shopping to the resurgence of the nation state.

1. All products will have become services. “I don’t own anything. I don’t own a car. I don’t own a house. I don’t own any appliances or any clothes,” writes Danish MP Ida Auken. Shopping is a distant memory in the city of 2030, whose inhabitants have cracked clean energy and borrow what they need on demand. It sounds utopian, until she mentions that her every move is tracked and outside the city live swathes of discontents, the ultimate depiction of a society split in two.

2. There is a global price on carbon. China took the lead in 2017 with a market for trading the right to emit a tonne of CO2, setting the world on a path towards a single carbon price and a powerful incentive to ditch fossil fuels, predicts Jane Burston, Head of Climate and Environment at the UK’s National Physical Laboratory. Europe, meanwhile, found itself at the centre of the trade in cheap, efficient solar panels, as prices for renewables fell sharply.

3. US dominance is over. We have a handful of global powers. Nation states will have staged a comeback, writes Robert Muggah, Research Director at the Igarapé Institute. Instead of a single force, a handful of countries – the U.S., Russia, China, Germany, India and Japan chief among them – show semi-imperial tendencies. However, at the same time, the role of the state is threatened by trends including the rise of cities and the spread of online identities,

Image: REUTERS/Francois Lenoir

4. Farewell hospital, hello home-spital. Technology will have further disrupted disease, writes Melanie Walker, a medical doctor and World Bank advisor. The hospital as we know it will be on its way out, with fewer accidents thanks to self-driving cars and great strides in preventive and personalised medicine. Scalpels and organ donors are out, tiny robotic tubes and bio-printed organs are in.

https://youtube.com/watch?v=Qhi2NA976XM%3Fenablejsapi%3D1%26wmode%3Dtransparent

5. We are eating much less meat. Rather like our grandparents, we will treat meat as a treat rather than a staple, writes Tim Benton, Professor of Population Ecology at the University of Leeds, UK. It won’t be big agriculture or little artisan producers that win, but rather a combination of the two, with convenience food redesigned to be healthier and less harmful to the environment.

6. Today’s Syrian refugees, 2030’s CEOs. Highly educated Syrian refugees will have come of age by 2030, making the case for the economic integration of those who have been forced to flee conflict. The world needs to be better prepared for populations on the move, writes Lorna Solis, Founder and CEO of the NGO Blue Rose Compass, as climate change will have displaced 1 billion people.

Image: REUTERS/Muhammad Hamed

7. The values that built the West will have been tested to breaking point. We forget the checks and balances that bolster our democracies at our peril, writes Kenneth Roth, Executive Director of Human Rights Watch.

8. “By the 2030s, we’ll be ready to move humans toward the Red Planet.” What’s more, once we get there, we’ll probably discover evidence of alien life, writes Ellen Stofan, Chief Scientist at NASA. Big science will help us to answer big questions about life on earth, as well as opening up practical applications for space technology.

Image: REUTERS/Jim Urquhart

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=facebook.com%2Fworldeconomicforum%2Fvideos%2F10154159674886479%2F&width=580&show_text=false&appId=1085482764806408&height=320

Eén antwoord op “Acht voorspellingen voor de wereld in 2030”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *