De kleren van corona

Spread the love

Iedereen kent wel het sprookje van Hans Christian Andersen over de kleren van de keizer. Dit sprookje toont opmerkelijke overeenkomsten met de gebeurtenissen in de wereld rond corona.

Hans Christian Andersen schreef zijn sprookje in 1837, maar kaartte een opmerkelijk verschijnsel aan. Waar hij zijn inspiratie vandaan haalde is niet bekend, maar in de Bijbel staat een vergelijkbare geschiedenis.

Het sprookje

Het sprookje komt er op neer dat een keizer, die heel erg op zijn uiterlijk gesteld is, dagelijks op zoek is naar nieuwe kleren. Het lijkt de moderne social media tijd wel. De kleermakers maken steeds duurdere, mooiere gewaden. Maar de keizer is steeds sneller verveeld en wil iets nog bijzonderder dan alles wat hij al heeft. Wat een vooruitziende blik had Andersen.

Er komen een paar oplichters, die zeggen zijn wens om een gewaad te hebben van een stof niet nog niet bestaat, kunnen vervullen. Zij verkondigen dat zij een stof hebben die zo bijzonder is, dat alleen mensen die slim en geschikt zijn voor hun taak, die kunnen zien.

De keizer, uiteraard overtuigd dat hij geschikt is voor zijn taak, wil die stof hebben, want dan kan in één oogopslag zien wie wel en wie niet geschikt is voor zijn taak. Dat zou de politiek een stuk makkelijker maken. De oplichters gaan aan de slag en doen alsof zij druk aan het weven zijn.

De keizer is nieuwsgierig, maar wil zelf niet gaan kijken. Hij stuurt afgezanten naar de kleermakers om te zien hoe het werk vordert. De afgezanten zien natuurlijk niets omdat er niet te zien is. Maar omdat zij bang zijn de enige te zijn, doen ze allemaal net alsof ze de stof kunnen zien. Die niet zien zou betekenen dat zij niet geschikt zijn voor hun taak.

Uiteindelijk zijn de kleermakers “klaar” en de hele bevolking weet inmiddels dat alleen mensen die niet geschikt zijn voor hun taak, de kleren kunnen zien. De keizer wordt aangekleed en iedereen prijst hem de hemel in over hoe mooi deze nieuwe kleren zijn. Trots als een pauw, laat de keizer gelijk een parade organiseren en paradeert voor de bevolking. Iedereen prijst hem de hemel in, want niet wil voor dom doorgaan.

Een kind spreekt de waarheid

Totdat een meisje roept dat de keizer helemaal geen kleren aan heeft. De keizer vermoed wel dat zij gelijk heeft, maar dat erkennen zou betekenen dat hij dom is, dus hij paradeert trots verder en zijn slippedragers lopen achter hem aan alsof ze iets vast hebben.

In eerste instantie durfde niemand te erkennen dat hij de “kleren van de keizer” helemaal niet zag, bang om voor dom te worden uitgemaakt. Iedereen hield dus vol dat de keizer prachtige kleren aan had, totdat het meisje de waarheid durfde te spreken.

Zou Jezus dat bedoelen als Hij zegt dat we moeten worden als de kinderen?

Eigen ervaring

In het tijdperk van de “zure regen” ging ik met een groepje op excursie het bos in. We zouden, onder leiding van een expert, de gevolgen van de zure regen in de praktijk gaan zien. We wandelden door het bos en diverse keren wees de expert bomen aan die leden onder de zuren regen.

Iedereen keek. Allen knikten. Iedereen beaamde. Ik was verbaasd om wat ik zag, maar hield toen nog mijn mond. Dit ging zo de hele excursie door. We eindigden weer op de parkeerplaats en kregen van alles op ons hart gedrukt.

Toen we nog even na stonden te praten gooide ik de bekende knuppel maar het hoenderhok in. Ik vroeg: “Ben ik nou echt de enige die totaal niets zag aan al die bomen die hij aanwees? Ze zagen er voor mij allemaal hetzelfde uit als alle andere bomen.”

Eén voor één erkenden de andere deelnemers dat ook zij niets zagen van wat de expert vertelde en zogenaamd aan wees. Dat was nog eens een verbijsterende ervaring! Sinds deze ervaring ben ik nog kritischer geworden op alles wat me voorgespiegeld wordt. Het is noodzaak om eerst bewijs te zien voordat je ergens in mee gaat!

De Bijbel

Mogelijk haalde Andersen zijn inspiratie uit de Bijbel. Een vergelijkbare geschiedenis staat in 2 Kronieken 18. Koning Achab, een slechte koning die niet deed wat de Here van hem vroeg, wilde ten strijde trekken tegen Gilead, samen met koning Josafat van Juda.

Koning Josafat stelde voor dat ze eerst de Here om een woord zouden vragen en Achab liet de vierhonderd profeten bijeen roepen en vroeg hen of ze ten strijde moesten trekken of niet.

De profeten zeiden precies wat hij wilde horen: Doen! God zal u de overwinning geven.

Josafat zei echter “Is hier niet nog een profeet des HEREN?”, met als opmerkelijk verschil dat dat over de andere “profeten” niet gezegd wordt.
Achab zei: Ja, maar ik haat dat wappie, omdat hij altijd tegen de rest in gaat en niet zegt wat ik graag wil horen (2 Tim. 4:3). Hij heeft over mij nog nooit iets goeds gezegd, maar altijd onheil profeteert. Het is Micha, zoon van Jimla. Josafat zei dat de koning zo niet moest spreken en liet Micha halen.

Alle profeten profeteerden persoonlijk voor de beide koningen en kwamen met de prachtigste verhalen en voorbeelden. De bode die Micha haalde zei tegen hem dan “de profeten eenstemmig gunstig voor de koning hadden gesproken” (vs. 12).

Micha komt voor de koning en zegt “Trek op, en gij zult voorspoed hebben; zij zullen in uw macht gegeven worden.” (vs. 14). Maar blijkbaar zegt hij het dusdanig duidelijk sarcastisch, laconiek, of wat dan ook, dat de koning het niet gelooft en die hem in vs. 15 oproept om alleen de waarheid in de naam des Heren tegen hem te spreken.

En dan laat Micha een heel ander geluid horen. Voelde Micha zich in eerste instantie onder druk gezet en huilde hij daarom als een meeloper met de wolven mee? Was hij het zat om altijd maar het buitenbeentje te zijn? Wilde hij ook eens erkenning van mensen ontvangen? Of was hij gewoon zo overduidelijk sarcastisch naar de koning toe dat gelijk duidelijk werd dat de koning toch niet naar hem luisterde en het eigenlijk geen bal uitmaakte wat hij zei?

In vers 16 – 20 profeteert Micha duidelijk dat Achab ten val zal komen. Hij zal tot deze strijd worden verleid en in de strijd sneuvelen. De Here vraagt “wie zal Achab verleiden?” Een geest komt naar voren en zegt dat hij het zal doen. De Here vroeg hem “Waarmee?”

De geest antwoordde:

Ik zal heengaan en tot een leugengeest worden in de mond van al zijn profeten. Toen zeide Hij: gij moet hem verleiden en gij zult er ook toe in staat zijn; ga heen en doe het.

2 Kronieken 18:21

De koning kreeg dus via zijn profeten te horen wat hij horen wilde. Eén van de andere profeten, Sidkiahu, wordt boos en geeft Micha een draai om zijn oren. Hij is beledigt omdat hij denkt nog steeds de woorden van God te spreken en vraagt “Langs welke weg zou de Geest des Heren van mij geweken zijn?” Gezien de hele geschiedenis is het echter de vraag of hij die Geest ooit had.

De straf voor Micha is dat hij weer opgesloten wordt. Buitengesloten van de samenleving omdat hij een ander geluid liet horen dan het narratief.

Angst voor mensen spant een strik

Er staan minimaal 22 teksten in de Bijbel die duidelijk maken dat het willen behagen van mensen een strik spant. Kijk, dat seculiere mensen dat niet beseffen snap ik. Maar dat christenen zo massaal mee huppelden achter het narratief aan, alsof de Rattenvanger van Hamelen tot leven was gekomen, vond ik verbijsterend.

Zelfs “grote mannen Gods” huppelden volop mee. Sommigen zich beroepend op hun “wetenschappelijke achtergrond” riepen zij het narratief na, zonder enig eigen onderzoek te doen. De kerk die de wereld zou moeten beïnvloeden, bleek volledig beïnvloedt te zijn door de wereld. De kerk van Laodicea ten voeten uit.

Corona

In de jaren 2020 en 2021 en nu nog steeds doorlopend in 2022 zien we iets vergelijkbaars. Mensen die een tegengeluid lieten horen werden steevast weggezet als “complotdenkers” en “wappies”.

Hoe sterk de bewijzen ook werden, de termen “wappie” vliegen je nog steeds om de oren als je op social media gaat kijken. Een trieste, moderne versie van bovengenoemd sprookje ontvouwt zich voor je ogen.

Nog steeds zijn er mensen die het narratief geloven en niet willen zien dat vrijwel al het tegengeluid in de mainstream media het zwijgen op wordt gelegd. Nog steeds! Account verdwijnen van facebook, twitter en linkedin.

In 2 Kronieken 18:12 vertelt de bode tegen Micha dat de profeten eenstemmig tegen de koning spraken. Vergelijk dat eens met de zo vaak, te vaak, gehoorde kreet “de wetenschap heeft consensus over ….” of “alle wetenschappers …” om het narratief kracht bij te zetten.

Iedereen die weet hoe wetenschap werkt, begrijpt dat als er sprake is van overeenstemming, er sprake is van academici, geen wetenschappers, want wetenschap vraagt altijd door.

Maar de media verkondigde het en masse: Alle wetenschappers zouden het er over eens zijn. En het volk geloofde wat het wilde horen. Alle profeten zeiden hetzelfde, en de koning geloofde wat hij wilde horen.

Leugens

Ja, natuurlijk werd er ook de nodige onzin verkondigd, maar eerlijk is eerlijk. Het was een nieuw virus en niemand wist waar we mee te maken hadden. En het waren bepaald niet alleen de “complotdenkers” die onzin verkondigden. De politiek was naar mijn idee een beetje te snel met de conclusie “Vaccinatie is de enige uitweg”.

Hoewel de wetenschap allang het tegendeel had bewezen en ziekenhuizen dit bevestigden, riep de politiek nog steeds “Je doet het voor een ander”. De claims dat je niet ziek zou worden bleken ook niet te kloppen, maar doet nog steeds de ronde.

Ziekenhuizen kwamen met berichten dat 70 – 100% van de opgenomen patiënten volledig gevaccineerd waren. Het narratief bleef voor velen: “Niet gevaccineerd, dan ga je dood”. Andere geluiden werden massaal de mond gesnoerd.

Meelopers

De meeste mensen zijn van nature meelopers. Ook degenen die wij vaak als “leiders” erkennen, bleken in grote getale slechts meelopers te zijn. Leiders die wat te hoog in de boom zaten, verdwenen. Mona Keizer werd ontslagen, drie kritische presidenten stierven “opeens” kort achter elkaar, diverse bekende mensen werden gecanceled omdat ze een afwijkend geluid lieten horen.

Het laat alleen maar zien hoe groot de angst van mensen is om uit de boot te vallen. De wereldse boot wel te verstaan. En de consequenties voor sommigen waren groot. Vrienden verdwenen, families werden verscheurd, relaties liepen schade op. En dat vanwege een vrijwel onschuldig corona-virus?

Ik zag het met verbijstering gebeuren. Normaal rationeel denkende, redelijke mensen, veranderden in angstige, discriminerende, haatvolle mensen die de meest vreselijke dingen op social media deelden alsof het normaal was. Een heuse haatcampagne tegen ongevaccineerden kwam op gang. Ze moesten uitgesloten worden van de samenleving. Opgepakt en gedwongen gevaccineerd. Opgesloten in de Oostvaardersplassen en tentoongesteld als dagattractie.

Net als destijds de profeet Micha opgesloten werd omdat hij iets vertelde wat niet gewenst was. De mens is nog niets veranderd. Hoezeer we ons ook proberen voor te liegen dat wij zoveel beter, beschaafder en ontwikkelder zijn dan de mensen van toen, corona heeft genadeloos aan het licht gebracht dat we minstens zo barbaars zijn als de mensen van toen.

En alles kon allemaal ongestraft op dezelfde social media plaatsvinden. Het ooit zo redelijke en polderende Nederland bleek onder het flinterdunne laagje chroom van beschaving een land vol haat, nijd en angst te zijn.

Eind 2022 doen we alsof er niets gebeurd is. Ons kabinet biedt wel excuses aan voor een slavernijverleden waar niemand die nu nog leeft, bij betrokken is geweest. Maar excuses aanbieden voor wat er de afgelopen jaren gebeurde? Daar is men veel te trots voor. Probleem is alleen dat de toegebrachte schade niet zo maar vanzelf weer verdwijnt en onder de oppervlakte van het nog dunner geworden laagje chroom nog steeds borrelt.

De gevolgen

De keizer

De gevolgen voor de keizer waren schaamte. Hij trok zich terug in zijn paleis.

Achab

Het gevolg voor Achab was ook duidelijk: Hij stierf, zoals Micha had voorspeld

Corona

De gevolgen raken in het geval van keizer Corona de hele wereld. De keizer schaamde zich slechts (ja, ik besef dat het een sprookje is), de koning betaalde met zijn eigen leven (en het leven van de nodige soldaten), maar de stille gevolgen van keizer Corona zijn veel verstrekkender.

Inmiddels is erkend dat er sprake is van vaccinatieschade. En dat de omvang daarvan veel groter is dan ons werd voorgespiegeld. In Duitsland is een speciale kliniek voor vaccinatieschade geopend en die heeft inmiddels een ellenlange wachtlijst. In Japan is de eerste schadevergoeding inmiddels ook uitbetaald.

Wereldwijd is er sprake van oversterfte sinds de vaccinatiecampagnes begonnen. Hoeveel verschilt nogal per regio, maar van “volkomen veilig” is op geen enkele manier sprake.

Eén van de ergste gevolgen is misschien nog wel dat de media hier veelal over zwijgen. Af en toe een klein artikeltje, maar de aandacht is op geen enkele manier vergelijkbaar met de dagelijkse artikelen om vaccinatie te promoten.

De misleiding van de media was ook schokkend. De aantoonbare leugens die dagelijks werden verteld deden mensen in dusdanige angst leven alsof Corona was geëvolueerd tot een virus wat veel ernstiger zou zijn dan ebola. Hoewel de cijfers daar nooit bij in de buurt kwamen en in de loop van de tijd alleen maar naar beneden zijn bijgesteld.

Keizer Corona loopt in zijn nakie, maar nog steeds willen velen het niet erkennen en blijven hem prijzen om zijn prachtige kleding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *