Hoe Sinterklaas een eindtijdprofetie vervult

Spread the love

Het jaar 2022 kan wat mij betreft de boeken in als het einde van Sinterklaas…

De waanzin is werkelijk compleet. Libelle wijdde er een compleet artikel aan. Dat artikel schetst het beeld van totaal gefrustreerde ouders die met elkaar over straat rollebollen. En dat over iets wat ooit gewoon een leuk kinderfeest was.

Discriminatie

Het gezeur begon natuurlijk een paar jaar geleden toen extreem activistische en gewelddadige clubjes als KOZP zich roerden. Miljoenen Nederlanders die nog nooit iets discriminerends in Zwarte Piet en/of Sinterklaas hadden gezien of gevonden en er zo ook nooit over na hadden gedacht, werden opeens als criminelen weg gezet.

Gelukkig haalden de meesten hun schouders er over op, maar extreem links moest alles natuurlijk weer op de spits drijven. Toenmalige burgemeesteres, Marga Waanders (PvdA), nodigde KOZP persoonlijk uit om te komen demonstreren in Dokkum.

Toen KOZP een oproep deed om Sinterklaas te vermoorden ‘zodat zijn hersenen over de kindertjes spatten’, was de maat voor de Friezen vol en zij hielden een langzaamaan actie om er voor te zorgen dat de KOZP-bus te laat in Dokkum zou zijn.

De positie van Waanders bleek na deze stunt onhoudbaar in Dokkum en zij moest vertrekken naar een andere gemeente.

Tot overmaat van ramp bemoeide ook een gekleurde dame van de VN zich met ons cultureel erfgoed. Ze had zich er nog niet eens in kunnen verdiepen of haar conclusie stond al vast: Zwarte Piet (Blackface) is discriminatie.

Dat ze met die vaststelling voorbij ging aan het feit dat het feest op dezelfde manier in andere delen van de wereld gevierd wordt, deed niet meer terzake. Saillant detail is dat die “andere delen” veelal uit een gekleurde bevolking bestaat die geen enkel probleem met het feest heeft. Discriminatie is dus blijkbaar nogal selectief.

Sinterklaas 2021

Vorig jaar was er al het nodige gezeur over zwarte, blauwe, groene, witte, roze, gele, paarse pieten. Een aantal ondernemers ging overstag, maar ook een behoorlijk aantal kleedde hun etalage en winkel gewoon nog traditioneel in.

Partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar, al is de nuchtere Nederlander nou niet echt actiebereid. Het hardst werd weer geschreeuwd door de minderheid. De veelal links georiënteerde publieke omroepen hadden hun programma’s al aangepast. De enige die volgens mij nooit voorbij is gekomen was de toekomstige elektrapiet.

Sinterklaas 2022

Het is half november dat ik dit artikel schrijf, maar nu al is Sinterklaas 2022 een trieste bedoening. Een week geleden wandelde ik bij een ondernemer naar binnen die zijn hele toko al in Kerstsfeer heeft aangekleed. Uiteraard vroeg ik naar, want Sinterklaas moet nog komen.

Zijn reactie was typerend. Hij was wel klaar met het hele gezeur rond Sinterklaas. Het komt nog eens bovenop alle ellende die kleine zelfstandigen momenteel van overheidswege voor hun kiezen krijgen.

Het maakte volgens hem niet uit hoe hij zijn toko inricht, commentaar van de andere partij krijg je toch wel. Dus was het maar makkelijker om Sinterklaas te laten voor wat het is.

Zinkende pakjesboot

Het gezemel van Sinterklaas 2022 is tot nu toe van een andere orde. De pakjesboot zonk onderweg naar Nederland. Dat leidde weer tot een hele reeks aan gefrustreerde reacties van ouders en kinderen. Het ooit leuke, ontspannen Sinterklaasfeest als bron van stress.

Er zouden “een hoop boze reactie op social media” geplaatst zijn. Kinderen overstuur en in tranen, maar Sinterklaas was niet dood, hij haalde slechts een nat pak. En kon dus toch komen…

Sinterklaas de piloot

Maar Sinterklaas is van alle markten thuis en kwam dus met een privéjet, de Goedheiligman 1, naar Nederland.

Weer een hoop boze reacties op social media. Ouders overstuur en in tranen. ‘Wat een onbegrijpelijke misser’. ‘Gemiste kans dat er niet is gekozen voor een “stroomboot” ‘.

Onderzoek leert dat de ouders die deze reacties plaatsen tegelijk behoren tot de groepen die zelf het meest, het vaakst en het verst het vliegtuig pakken. Daar hebben ze dan natuurlijk voor zichzelf duizenden excuses voor waarom zij het wel mogen en anderen niet. Overigens klinkt dit redelijk stigmatiserend, want er zijn ook zat, al dan niet misleidde, goedbedoelende mensen die zelf niet vliegen.

De reactie over de “stroomboot” getuigt helemaal van een onvoorstelbare naïviteit. Het is inmiddels wel genoegzaam bekend, dacht ik – maar blijkbaar nog steeds niet – dat de grondstoffen voor accu’s van elektrische voertuigen, hoofdzakelijk door kindslaven in Congo worden gewonnen.

Dus Sinterklaasfeest zou van discriminerend slavenfeestje veranderen in discriminerend kindslavenfeestje als het aan deze, en vele andere, reageerders ligt…

Gelukkig zijn er ook nog nuchtere mensen in Nederland, getuige de reactie

‘Hoop niet dat Sinterklaas op Schiphol landt. Gezien de bagageafhandeling komen die cadeautjes nooit aan’

Onbekend op Twitter

Vervulling van profetie

Maar hoe vervult dit nou een profetie? Uiteraard vervult dit geleuter geen enkele profetie volledig, maar het is wel een onderdeel van de profetie in Mattheüs 24:7

Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.

Mattheüs 24:7

En dan met name het eerste gedeelte: volk tegen volk. Het woord wat daar in de grondtekst staat is “ethnos”, waar ons woord etnisch vandaan komt. Als we kijken naar de betekenis, dan blijkt dat het niet zozeer gaat om “volk” als natie, maar veeleer als groepen in de maatschappij zelf.

1) een menigte (van mensen of dieren) verbonden of met elkaar levend
1a) een groep, troep, zwerm
2) een menigte individuen van dezelfde aard
2a) het menselijk geslacht
3) een ras, natie, volksgroep
4) in het O.T., vreemde naties die de ware God niet dienden, heidenen
5) Paulus gebruikt het woord voor christenen uit de heidenen

En laten we maar eerlijk zijn: De maatschappij is de afgelopen jaren nog nooit zo verdeeld geweest als nu. De coronajaren hebben voor mij het laatste restje samenleving vernietigd en we zijn aanbeland in een maatschappij.

De diktgedrukte teksten zijn in deze van toepassing. Deze zijn helaas voor een deel het resultaat van menselijke misleiding omtrent het Sinterklaasfeest. Velen denken dat, gezien Mattheüs 24:6, dit opstaan geweld zou betekenen. Dat ligt echter niet besloten in het woord uit de grondtekst, “e’geiro”. Dichtstbijzijnde betekenis zou “opruien” zijn, en dat is iets waar clubjes als KOZP zich wel schuldig aan maken.

Maar dat hier groepen tegenover elkaar zijn komen te staan is zonder geweld al triest genoeg. Het van oorsprong leuke, gezellige kinderfeestje, gedegradeerd en misbruikt om te worden tot splijtzwam van de maatschappij.

Kunnen we als mensheid nog veel dieper zakken?

2 antwoorden op “Hoe Sinterklaas een eindtijdprofetie vervult”

  1. Het zou dan vanaf dit punt zijn: https://youtu.be/8r8WAiT08ek?t=1068

    Echter, uitleg in het bovenstaande filmpje is nogal dubieus en er zijn ook heel andere uitleggingen. Sinterklaas vergelijken met de heidense Germaanse “feesten” is nogal uit de lucht gegrepen, aangezien er daadwerkelijk een St. Nicolaas geleefd heeft waar het Sinterklaasfeest op gebaseerd is.

    https://www.5dec.nl/sinterklaasweetjes/herkomst-sinterklaas/

    Sinterklaas is niet gebaseerd op het Amerikaanse Santa Claus, al lijken de namen wel op elkaar, maar op bisschop Nicolaas van Myra (https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicolaas_van_Myra), die in de derde en vierde eeuw in Klein-Azië leefde, of specifieker het hedendaagse Turkije.

    Zo zie je maar weer dat het zelfs onder christenen voor verdeeldheid zorgt als we niet uitkijken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *