De verdeelde kerk van de eindtijd deel 1: Het mosterdzaadje

Spread the love

De wereld is verdeeld, maar we hebben ook te maken met een verdeelde kerk. Op allerlei onderwerpen. Homoseksualiteit, wonderen en tekenen, doop, welvaart, spreken in tongen, genezing, etc, etc. In dit drieluik kijken we vandaag naar de gelijkenis van het mosterdzaadje.

Is de kerk verdeeld?

Het lijkt me overduidelijk dat wel helaas moeten constateren dat dat absoluut het geval is. Buitenstaanders verbazen zich over het grote aantal denominaties, maar dat is op zich niet uniek en komt ook in andere levensovertuigingen wel voor.

Wat voor mij – als iemand die op latere leeftijd gered werd – wel altijd een bizar verschijnsel is geweest, is bijvoorbeeld de opkomst van steeds weer nieuwe hypes als het welvaartsevangelie, New Apostolic Reformation, Word of Faith, New Wine, en de diverse varianten daar dan weer op.

Allemaal claimen zij een “nieuwe beweging van God” te zijn, en prediken vervolgens eenheid in de kerk, maar wel op voorwaarde dat iedereen zich voegt naar de door hen “ontvangen” nieuwe inzichten. Hoewel Jezus leert dat wij nederig moeten zijn, zijn de leiders van al deze clubjes en bewegingen geen van allen in staat om nederig te zijn en daadwerkelijk eenheid te bewerkstelligen.

Ja, ooit voor één keer, één dag, voor de buitenwereld op het Malieveld, maar na dat toneelstuk ging iedereen weer vrolijk achter de eigen voordeur op de ingeslagen weg verder, en veranderde er feitelijk niets.

Jezus bad voor eenheid

Deze verdeeldheid van de kerk heeft mij vanaf het eerste begin dat ik gered ben altijd verbaasd. Jezus bad toch voor eenheid in Johannes 17? En toch kwam ik terecht in een verdeelde kerk. Ik kwam tot geloof tijdens de hype van de “Toronto Blessing”, dus ik viel vrijwel letterlijk met mijn neus in de boter, maar kwam gelukkig wel tot geloof onder een goede mentor.

Als jong gelovige verdiepte ik mij gelijk in de uitleggingen die werden gegeven over het verschijnsel “vallen in de geest” en werd me al snel duidelijk dat dat absoluut onbijbels was. Het bizarre is dat deze misleiding tot op de dag van vandaag mensen in zijn greep heeft!

Was het gebed van Jezus dan voor niets? Nee! Zeker niet! De kerk mag verdeeld zijn, maar binnen het instituut wat de wereld “kerk” noemt, en wat ook nog een rol gaat spelen in de éénwereldreligie, is een bijzondere groep christenen. De zogenaamde “bron agains”, de wedergeborenen. Dat zijn christenen die ondanks allerlei verschillen tussen de denominaties, wel eenheid ervaren. Die wel eenheid beleven en die vaak ook kritisch zijn over de denominaties waar zij onderdeel van uitmaken. Sommigen stappen uit en kiezen er (tijdelijk) voor om kerkloos door het leven te gaan.

Nieuwe inzichten

Afgelopen weekend hoorde ik een voor mij nieuwe uitleg van een aantal gelijkenissen. Onder andere die over het mosterdzaadje wat uitgroeit tot een grote boom. Een parabel die ik eigenlijk nooit goed begreep. De verdeeldheid van de kerk van de eindtijd is een vervulling van drie profetieën die Jezus uitsprak in Mattheüs 13:24-33

Mosterdzaadje

Er werd altijd gesteld dat het mosterdzaadje het allerkleinste zaadje is. Nou ben ik geen tuinier met dusdanig veel kennis van zaken, maar in Israël hebben we wel mosterdzaadjes geplukt (en gegeten).

In Mt. 13:31, 32 staat de parabel over het mosterdzaadje.

Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Het is wel het kleinste van alle zaden, maar als het volgroeid is, is het groter dan de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen.

Mattheüs 13:31, 32

Wat mij destijds in Israël al opviel was dat wij de mosterdzaadjes helemaal niet van een boom plukten, maar van grote struiken die circa 2 meter hoog waren en gewoon midden in het veld stonden.

Toen ik de preek van J.D. Farag van vorige week luisterde sprak hij over deze gelijkenis. Op andere sites kwam ik tot mijn verbazing ook de vertaling “struiken” tegen, maar het woord in de grondtekst, “dendron” kan volgens Strongs alleen met “boom” vertaald worden.

Jezus zegt hier dus iets tegenstrijdigs?

Ja… en nee. Het mosterdzaadje was in het toenmalige Israël volgens diverse bronnen inderdaad het kleinste van alle zaden die gebruikt werden. Ik neem deze slag om de arm bewust, omdat ik niet weet of dat nu nog zo is. Gewassenveredeling en import van zaden van allerlei gewassen en continenten kan daar verandering in hebben gebracht.

Abnormale groei

Waarom zegt Jezus dan dat het zaadje uitgroeit tot een boom? Als dat zo is, dan is er dus sprake van abnormale groei, want een struik wordt nooit zo hoog als een boom.

In de kerk van de eindtijd zien we inderdaad een abnormale groei. Nou wil ik graag geloven dat er onder al die aantallen toch wel een aantal oprechte bekeerlingen c.q. wedergeboortes zitten, maar jaren geleden werd ik al geconfronteerd met het feit dat de cijfers gewoon niet kunnen kloppen! Van diverse kanten ontvingen wij nieuwsbrieven van verschillende charismatische organisaties die allemaal claimden dat honderden, duizenden, die in elke samenkomst “tot geloof kwamen” of “voor Jezus kozen”.

Reken het maar eens na. Nederland zou het meest christelijke land ter wereld moeten zijn, maar uit ieder onderzoek blijkt dat het percentage christenen in ons land weer verder is afgenomen, inmiddels tot minder dan 15%. Er is dus in ieder geval geen sprake van blijvende groei!

Abnormale groei is ook in het dagelijks leven gevaarlijk. Een buurmeisje groeide vroeger te snel en viel op de meest rare momenten flauw. Zij kreeg groeiremmers omdat haar abnormale groei gevaarlijk voor haar was.

Abnormale groei door valse leer

“Ja, maar kijk eens naar Afrika. Daar groeit de kerk razendsnel!”, krijg ik dan weleens als antwoord. Maar als je kijkt naar Afrika, dan blijkt een te groot deel van deze groeiende kerken te groeien op het welvaartsevangelie. Is er dan sprake van werkelijke groei, of komen mensen voor het eigen gewin?

Hoe aanlokkelijk moet het zijn om een boodschap te horen dat alles wat jij aan de voorganger geeft, je aan God geeft, en God dat 10, 100 of 1000-voudig zal terugbetalen. Een simpel rekensommetje leert dan dat die $ 1,= die je geeft, misschien wel $ 1000,= wordt! Hoe aantrekkelijk is dat als je elke dag moet sappelen om rond te komen?

Maar is dat het ware Evangelie? Of is sprake van abnormale groei door misleiding?

Vogels

Vogels worden symbolisch vaak gezien als het kwaad. Wat mij opviel toen ik naar de symbolische betekenis van vogels zocht, dat ook op dit terrein met name occulte sites naar voren komen als zoekresultaat.

Het mosterdzaadje staat symbool voor geloof. Maar als er sprake is van abnormale groei, ontstaat er ook ruimte voor valse leer. Het kwaad doet zijn intrede in de kerk. En omdat de duivel de grote aap van God is, is het vaak een namaak van het werkelijke Evangelie. Soms een kleine twist, soms grove misleiding.

De drie ingrediënten zijn duidelijk: verwarring, misleiding, verdeling

<– Deel 3: Zuurdesem en deegDeel 2: Koren en onkruid –>

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *