De verdeelde kerk van de eindtijd deel 2: Koren en onkruid

Spread the love

De wereld is verdeeld, maar we hebben ook te maken met een verdeelde kerk. Op allerlei onderwerpen. Homoseksualiteit, wonderen en tekenen, doop, welvaart, spreken in tongen, genezing, etc, etc. In dit drieluik kijken we vandaag naar de gelijkenis van het koren en het onkruid

De verdeelde kerk

Dat de kerk verdeeld is, zagen we gisteren al. Die verdeeldheid uit zich niet alleen in het enorme aantal denominaties, maar vooral in de verschillen in onderlinge leer. Denominaties is nog wat voor te zeggen. Niemand heeft straks als excuus dat hij geen kerk kon vinden waar hij zich thuis voelde, want ze zijn er in alle soorten en maten.

Als de denominaties cultureel bepaald zijn, is er ook niets mis mee. Je kunt best een aparte kerk bezoeken omdat de manier van aanbidding je daar beter ligt. Of juist omdat je je prettiger voelt bij het zingen op hele noten. Omdat een preek toch wel minimaal drie kwartier moet duren, of juist omdat een half uur wel genoeg voor je is.

Inhoud is baas!

Maar… de inhoud van het Evangelie zou niet ter discussie moeten staan! De prediking zou in alle kerken min of meer hetzelfde moeten zijn. De Bijbel staat misschien een bepaalde mate van interpretatie toe, al vindt ik persoonlijk zelfs dat nog discutabel, maar als kerken lijnrecht tegenover elkaar staan op een bepaald punt, dan is er een probleem.

Ten dele zijn die tegenstellingen ook wel te verklaren. 1 Corinthiërs 2:14 geeft een verklaring voor die tegenstellingen

Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

1 Corinthiërs 2:14

Mensen die geloven als traditie en (nog) niet wedergeboren zijn, zien de dingen vaak heel anders dan zij die wel wedergeboren zijn en de Heilige Geest ontvangen hebben. Dan zijn de verschillen duidelijk het verschil in geestelijk inzicht.

Een voorbeeld? Veel traditie-gelovigen geloven dat “spreken in tongen” onbijbels is. Het zou gaan om de andere talen die de discipelen in Handelingen spraken en die door iedereen in hun eigen taal verstaan werd.

De “tongen der engelen” uit 1 Corinthiërs 13:1 wordt door hen niet begrepen.

Helaas slaan veel charismatische gelovigen dan weer door de andere kant op. Zij stellen “openbaring boven Schrift’, terwijl de Bijbel leert dat elke openbaring Bijbels getoetst moet worden. We zien die misstanden bij veel charismatische kerken, waar iedereen naar voren kan komen, de microfoon pakken en “een woord” uit kan spreken, terwijl de geestelijke verantwoordelijke voorganger en oudsten de persoon in kwestie niet goed kennen en dus ook geen inzicht in zijn of haar geestelijk leven hebben.

Volgens sommige tegenstanders is het een duivelse taal en duivelse misleiding, maar ja… Er is geen behoefte aan namaak zonder een goed origineel!

Koren en onkruid

De gelijkenis over het koren en het onkruid is voor boeren en tuiniers een bekende. De boer zaaide het koren en ’s nachts kwam een vijand van hem, die onkruid tussen zijn koren zaaide.

Koren en onkruid groeiden samen op en lijken in het begin sprekend op elkaar. Het is lastig om het onkruid tijdens het groeiproces weg te halen. Ze lijken teveel op elkaar. De kans is groot dat een deel van het kostbare koren mee uitgetrokken wordt, en dat is dus niet de bedoeling. Beter is het te wachten tot de oogsttijd en dan het onkruid er uit te halen, te verbranden en het koren in de schuur te brengen.

Elke tuinier weet dat groeiende planten kwetsbaar zijn. Zij bereiken hun volle sterkte pas als zij volgroeid zijn. Dan is het ook makkelijker om koren en onkruid van elkaar te scheiden zonder schade toe te brengen aan de oogst.

Koren: De ware kerk

Duidelijk mag zijn dat het koren staat als een beeld voor de ware kerk van Christus. Een kerk die zich bevindt in allerlei denominaties van de totale akker. De kerk die de ware leer vasthoudt en die niet mee gaat met elke hype die weer voorbij komt waaien.

Het koren is de kerk die Jezus stichtte op Petrus, zoals beschreven in Johannes 21:15-17.

Jezus vraagt Petrus drie keer of hij Hem liefheeft. Petrus verloochende Jezus ook drie keer nadat Jezus gevangen was genomen. Maar Petrus krijgt – nadat hij bevestigend antwoord – drie verschillende opdrachten:

  1. Weid mijn lammeren
  2. Hoed mijn schapen
  3. Weid mijn schapen

De lammeren zijn de jonge gelovigen. Zij zijn enthousiast in het geloof en zien vaak ook de meeste wonderen in hun leven gebeuren. Dat is mijn ervaring in ieder geval wel. God deed echt leuke dingen op kinderlijk niveau voor me.

Naarmate ik groeide in geloof en overging van melk naar vast voedsel, werd dat minder en moest ik zelf meer verantwoordelijkheid gaan dragen. Nog steeds zie ik wonderen, maar niet meer op het kinderlijke niveau van vlak na mijn wedergeboorte.

Lammeren en schapen worden beide “geweid”, maar schapen worden ook “gehoed”. Het hoeden van schapen betekent dat de herder de schapen leidt naar de plek waar hij hen hebben wil. De kudde loopt los en de herder stuurt bij. Uiteraard moet de kudde zich dan wel bij laten sturen!

Het weiden van schapen betekent dat zij rustig grazen (Ps. 23). De herder zorgt er voor dat het hen aan niets ontbreekt en beschermt hen tegen vijandelijke roofdieren. Lammeren mogen eerst opgroeien in het geloof voor zij meer de wijde wereld intrekken. Veel kerken geven nieuwe leden die zij nog niet goed kennen daarom ook niet zo maar taken.

Onkruid: De valse kerk

Zoals we uit de Bijbel kunnen leren, was valse leer al vanaf het eerste begin onderdeel van de realiteit van de kerk. In de brieven van de apostelen worden allerlei misstanden benoemd en behandeld.

Het is ook logisch. Zodra we overstapten op de euro, verschenen er ook valse eurobiljetten op de markt. Niet eerder natuurlijk, want dat zou gelijk opvallen. De valsemunters doen er ook alles aan om de valse eurobiljetten zoveel mogelijk op de echte te laten lijken. Een vals eurobiljet van € 70,= zul je niet snel tegenkomen. Iedereen snapt direct dat het vals is.

Zo werkt het ook met het valse Evangelie. Het lijkt sprekend op het echte. Zonder goed origineel is er ook geen vervalsing nodig! Maar bij het Evangelie gaat het wel om zaken van eeuwig leven. Om de redding van je ziel. Om je eeuwige zieleheil! Dus heel wat belangrijk dan een vals eurobiljetje!

Samen opgroeien

Het zou een complete andere studie vergen om uit te diepen wat ik nu ga schrijven. De Bijbel leert dat de kerk door de loop der tijden groeit. Profetieën zouden vaak pas begrepen gaan worden in de tijd waar zij voor bedoeld zijn. Daarom zijn er ook zoveel valse voorspellingen over van alles.

Een bekend voorbeeld is het einde van de wereld. Eerst dachten veel mensen dat dat in het jaar 1000 zou gebeuren, maar daar is geen Bijbelse basis voor. In het jaar 2000 (Y2K) dacht men het weer door de angstaanjagende berichten over de “millenniumbug”. Alle computersystemen over de hele wereld zouden uitvallen en we waren toen al zo afhankelijk van de computer dat dat het einde van de wereld zou betekenen.

Maar ook daarvoor is geen enkele Bijbelse basis. De sleutelprofetie over de heroprichting van de staat Israël was dit keer wel in vervulling gegaan, maar er waren nog teveel andere profetieën die in vervulling moesten gaan om serieus te kunnen overwegen dat het jaar 2000 het einde zou zijn. Bovendien kwam het ook niet overeen met de gecorrigeerde Hebreeuwse jaartelling. Niet doorslaggevend, maar wel een aanwijzing.

Naarmate we dichter bij het einde komen, zien we de valse leer toenemen. Dat raakte in een stroomversnelling ten tijde van de “Toronto Blessing”. In het waarom heb ik mij nooit verdiept, maar het was verbijsterend hoe een groot deel van de kerk ineens misleidt werd en deze valse leer omarmde.

Voor het eerst in de geschiedenis vlogen voorgangers massaal naar Toronto om “het vuur” daar te gaan halen en naar Nederland (en andere landen) te brengen. Er vond geen enkele Bijbelse toetsing plaats en gerespecteerde voorgangers gingen hard onderuit. De gevolgen voor de kerk waren desastreus. Kerken scheurden, voorgangers werden uit hun functie gezet, nieuwe kerkjes schoten als de spreekwoordelijke paddenstoelen uit de grond.

En het bleek pas het begin. Toen de gekte van het lachen, blaffen, kakelen, knorren, stuiptrekken, kronkelen, gillen, krijsen, en meer van dergelijke mensonterende nonsens, wat af leek te zwakken kregen we al snel nieuwe gektes. “New Wine” werd naar Nederland gehaald en schreef letterlijk dat zij kerken wilden infiltreren via de gewone Gemeenteleden. Alleen die opmerking had bij elke christen de wenkbrauwen al moeten laten fronsen.

Maar we kregen nog meer. Allerlei interessant klinkende namen met rammelende theologie kwamen de afgelopen jaren voorbij. En allemaal zorgden voor verdeling door misleiding en valse leer.

Het koren en het onkruid groeien samen op en we noemen het “kerk”.

De gelijkenis van Jezus laat echter zien dat Hij ten tijde van de oogst de schifting zal maken.

Hoe weet je wat het ware Evangelie is

Ook dat is weer een complete studie op zich, maar een paar handvatten kan ik hier wel geven.

Wat er verkondigt wordt, moet altijd Bijbels te onderbouwen zijn! In Mattheüs 22:29 en Markus 12:24 zegt Jezus:

Gij dwaalt, want gij kent de Schriften niet noch de kracht Gods.

Dat geldt nog steeds! Zorg dat je de Bijbel kent. Zodra een kerk “openbaring boven Schrift” predikt, weet je eigenlijk al genoeg.

In Handelingen 17:10, 11 wordt gesteld dat de Bereanen zich gunstig onderscheidden van de Tessalonicenzen (die in een paar brieven ook terecht werden gewezen op veel punten) daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren.

De Bereanen toetsten dus alles aan de Schrift! Veel valse leringen stellen openbaring boven de Schrift en stellen zich daarmee (bewust?) open voor misleiding en de introductie van valse leer.

Denk daarna na als het om een nieuwe beweging gaat. Waarom zou God steeds “nieuwe bewegingen” initiëren, terwijl het Evangelie zelf niet veranderd is? Ik heb het dus niet over een culturele aanpassing, maar echt over die zogenaamd “nieuwe bewegingen” op inhoud.

Ook een aanwijzing is het dat de voorganger aan “cherrypicking” doet. Hij komt opeens met alternatieve uitleg over bepaalde Bijbelverzen. Of hij “opeens” iets begrepen wat de hele kerk volgens hem al duizenden jaren helemaal verkeerd ziet.

“We moeten terugnemen wat de duivel van ons stal”. Meestal komen er dan zaken als yoga, vallen in de geest, rusten in de geest, en andere onbijbelse zaken om de hoek kijken. Nee, yoga is niet door de duivel van ons gestolen en moeten we vooral niet terug willen veroveren.

Ga dan op zoek naar de oorsprong van hetgeen benoemt wordt. Yoga kent bijvoorbeeld zwaar occult belaste achtergrond in oosterse religies. Vallen in de geest komt niet in de Bijbel voor op de manier waarop het nu gepromoot wordt, maar komt rechtstreeks vanuit het hindoeïsme, via de kundalini geest.

Zoek een zo zuiver mogelijke kerk. De “perfecte Gemeente” ga je hier op aarde niet vinden, maar ga tenminste op zoek naar een kerk die echt Bijbels is. Teveel die het claimen te zijn, zijn het niet. Wees op je hoede als men “open staat” voor allerlei postmoderne wereldse invloeden. Je kunt geen helder water putten uit een troebele bron…

<– Deel 1: Het mosterdzaadjeDeel 3: Zuurdesem en deeg –>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *