Biden beschermt homohuwelijk?

Spread the love

Biden ondertekent wet die homohuwelijk beschermt, ‘een uithaal naar haat’, maar wacht… er is meer

Een verbijsterende conclusie natuurlijk. Iedereen die er anders over denkt, christenen, moslims, diverse andere gelovigen, sektes, maar ook atheïsten en seculieren, worden hier dus met één woord door de NOS uitgemaakt voor haters.

Dat is me nogal wat, maar typerend voor een tijd waarin alles wat krom is recht gepraat wordt en alles wat rechts is krom.

Laten we één ding niet vergeten:

En we moeten toch wel vaststellen dat we in deze tijd overspoelt worden door leugens. Ook in dit artikel feitelijk. Het is een holle wet, want het Hooggerechtshof verklaarde het homohuwelijk in 2015 al legaal in alle staten.

Er zit ook nogal wat tegenstrijdigs in het artikel van de NOS, en de houding van Biden.

Enerzijds willen zij de grenzen open voor moslims, die vanuit hun levensovertuiging homoseksualiteit zelfs op persoonlijk niveau afwijzen. In sommige islamitische landen worden homo’s van flats gegooid.

Daarnaast claimt Biden praktiserend katholiek te zijn, een wereldreligie die homoseksualiteit ook niet erkent en die het huwelijk nog steeds ziet als tussen één man en één vrouw.

Huwelijk

Toen ik gisteren de stelling poneerde dat het huwelijk een liefdesverbond is tussen één man en één vrouw, kreeg ik nogal wat over me heen. De vraag was of ik een probleem met homo’s heb, maar dat heb ik niet. Dat moet ieder voor zich weten. Hooguit heb ik, net als diverse homo’s die ik ken, nogal wat moeite met de walgelijke uitingen van de homobeweging in het openbaar, maar zoals gezegd: Dat hebben veel homo’s zelf ook.

Wel maak ik gebruik van mijn recht op mijn vrijheid van meningsuiting, en net zoals een ander het recht heeft het homohuwelijk te erkennen, heb ik het recht om dat af te wijzen.

Het huwelijk is een door God ingesteld instituut en belangrijk om meerdere redenen.

Het is een verbond dat man en vrouw één vlees worden. Een verbintenis aangaan die niet zonder kleerscheuren verbroken kan worden. Helaas leven wij in een tijd waarin “afspraak is afspraak” allang niet meer geldt en iedereen maar doet wat hem of haar goeddunkt. Hoeveel afspraken worden niet verbroken? Vroeger was een handdruk voldoende, tegenwoordig moet je langs notaris, jurist en advocaat om alles juridisch bindend in een dikke overeenkomst vast te leggen.

Het huwelijk beschermt tegen losbandigheid. Binnen het huwelijk kun je op alle mogelijke manieren die je wilt genieten van elkaar en van seks. Dat die bescherming nodig is blijkt wel uit het feit dat wij in nog geen honderd jaar ca. 25 nieuwe SOA’s hebben gekregen.

Ten derde is het huwelijk een afspiegeling van de relatie die Jezus met de Gemeente heeft. Die noemt Hij ook Zijn Bruid.

Ten vierde, en dat is momenteel actueel, is met name de Hebreeuwse huwelijksceremonie een duidelijke afspiegeling van de dingen die komen gaan! Maar omdat niemand deze kennis over het huwelijk nog heeft, is het verwaterd.

Huwelijk moet kapot!

Natuurlijk wil de mens die God niet erkent ook het huwelijk kapot hebben. Dat is een logisch gevolg van het afscheid nemen van God en alles wat heilig is. Maar ook van het ontkennen van de profetische betekenis van het huwelijk!

Het huwelijk ligt natuurlijk al heel lang onder vuur. Wat veel mensen niet eens weten is dat vanuit de satanskerk specifiek wordt gebeden voor de vernietiging van het huwelijk en met name christelijke huwelijken.

Voor een ongeestelijk mens zegt dat natuurlijk niet veel, maar voor iemand die inzicht heeft in de geestelijke realiteit om ons heen, is het juist heel veel zeggend. Waarom moet juist in deze tijd het huwelijk kapot worden gemaakt? De tijd waarin ik ook ongelovigen en seculieren hoor zeggen dat wel duidelijk is dat alles op zijn einde loopt.

Hollywood speelt vaak zonder het zelf te beseffen een profetische rol. Hoeveel dingen en gebeurtenissen hebben we niet in films voorbij zien komen, die later werkelijkheid werden? Als het dan gaat om puur technologisch zaken, kun je dat nog verklaren, maar er zijn ook grote (politieke) gebeurtenissen die niet zo maar te verklaren zijn. Of je zou moeten geloven dat de politiek zich laat leiden door Hollywood.

Als het normaal is…

waarom moet het dan met een wet “beschermd” worden? Het is net zoals steeds meer mensen reageren op de gay parades. Enerzijds wil je als ‘beweging’ geaccepteerd worden, maar dat probeer je af te dwingen door een hedonistische parade die voor 99% van de mensen zo ver van de realiteit staat, dat je eerder het tegendeel bereikt.

En dan blijkt ook nog eens dat mensen met een verschillende etnische achtergrond beschermd zouden worden? Waarom? Als er één land is met onvoorstelbaar veel huwelijken met een verschillende etnische achtergrond, dan is het de VS wel en daar zijn nog nooit problemen over geweest. Of hebben de media die al die tijd verzwegen?

Hooggerechtshof

Maar hoewel links liberaal alvast een feestje viert, blijkt het Hooggerechtshof dan toch nog het laatste woord te hebben, dus mogelijk is het een voorbarig feestje.

De uitspraak van Biden is wel heel typerend.

Er is niks dat meer Amerikaans is dan dit

Joe Biden

Dus… Amerika heeft 239 jaar geleefd zonder legalisering van het homohuwelijk en nu is het opeens – sinds 7 jaar – het meest Amerikaanse wat hij zich voor kan stellen? En viert hij een feestje… zeven jaar te laat, want de legalisering is al zeven jaar een feit…

Dit is de holle retoriek van links liberale politiek die alles doet voor de bühne, maar geen feitelijke inhoud heeft. Hooguit dat de wet uit 1986 verworpen is, maar feitelijk worden de meeste rechten van stellen vastgelegd in iets wat lijkt op onze “huwelijkse voorwaarden”, en daarin verandert niets.

De kop

De kop van de NOS is dus ook nog eens volkomen misleidend. Het Hooggerechtshof heeft het laatste woord en kan deze wet dus weer teniet doen. Het is dus eigenlijk gewoon een heleboel lege heisa om niets…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *