Openbaring in een notedop

Spread the love

Veel mensen vinden het boek Openbaring maar moeilijk en slaan het daarom over. Dit artikel beschrijft Openbaring in een notedop.

Verwacht hier geen diepgravende studie over het boek Openbaring, dat is ook zeker niet de bedoeling van dit artikel. Wat het wel is, is hopelijk een aanzet voor mensen om zelf het boek in te duiken!

Zegen

En daar is alle reden toe. Waarom is dit bijvoorbeeld het enige boek in de Bijbel wat een zegen belooft aan degene die het voorleest en zij die het horen en bewaren?

Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

Openbaring 1:3

Hoofdindeling

Het boek Openbaring is grofweg te verdelen 6 delen op basis van Op. 1:19 e.v.

OpenbaringHfdstkGebeurtenissen
Wat gij gezien hebt1Jezus gekruisigd, begraven, opgestaan
Wat er nu is2 & 3De kerkgeschiedenis
De toekomst 14 & 5De Opname
De toekomst 26 – 19De Grote Verdrukking
De toekomst 320Het Duizendjarig Vrederijk
De toekomst 421 & 22De nieuwe Hemel en aarde

Hoofdstuk 1

Johannes zag Jezus in al Zijn heerlijkheid. Gekruisigd, begraven en opgestaan.

Hoofdstukken 2 & 3 – Kergeschiedenis

De bekende brieven aan de Gemeenten. De kerk, het “nu”. Zeven brieven naar zeven letterlijke kerken, die tegelijkertijd een profetische afspiegeling zijn van de kerkgeschiedenis. (zie ook ons drieluik “De verdeelde kerk van de eindtijd” of in het bijzonder het artikel “De kerk van de eindtijd: Laodicea“.

Opmerkelijk: De kerk wordt in de hoofdstukken 2 & 3 maar liefst 19 keer genoemd!

Hoofdstukken 4 & 5 – De Opname

De hoofdstukken 4 t/m 22 zijn allen toekomstige gebeurtenissen!

Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet.

Openbaring 4:1

Feitelijk begint hoofdstuk 4 dus al met een afspiegeling van de Opname! Johannes moest, op het geluid van een bazuin, opklimmen naar de Hemel.

Merk op dat de Opname en de Wederkomst twee verschillende gebeurtenissen zijn, die nogal eens door elkaar gegooid worden!

Hoofdstukken 6 – 19 – De Grote Verdrukking

Opmerkelijk: De kerk wordt in al deze hoofdstukken niet één keer genoemd!

Dat maakt wel duidelijk dat de kerk tijdens de Grote Verdrukking niet op aarde is. Waarom wordt zij anders niet genoemd?

Je leest wel over de martelaren, maar dat is niet de kerk!

Soms wordt verkondigt dat we hier al zijn aanbeland, maar lees deze hoofdstukken zelf maar eens!

Hoofdstuk 20 – Het Duizendjarig Vrederijk

Dit speelt zich weer af op aarde. De aarde is dan weer zoals deze oorspronkelijk bedoeld was, dus zoals hij was voor de zondeval.

Hoofdstukken 21 & 22 – De nieuwe Hemel en de nieuwe aarde

Deze hoofdstukken gaan over de rest van de eeuwigheid. Er zijn dan een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde. De duivel is voor altijd veroordeeld.

Eén antwoord op “Openbaring in een notedop”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *