Katharen, een nieuwe misleiding?


Van de week werd ik door iemand geattendeerd op de leer van de Katharen. Dat zou het ware Evangelie zijn. Had de naam weleens gehoord, maar dus even tijd voor snel onderzoek.

We leven in de tijd waarvoor de Bijbel waarschuwt als de tijd van de valse leringen en valse profeten, dus voorzichtigheid is tegenwoordig geboden. Mijn eerste gedachte was dat je wel heel goedgelovig moet zijn om dit te zien als het ware Evangelie zoals God het bedoeld zou hebben.

De leer van de Katharen ontstond in de 12e en 13e eeuw, dus ruim een millennium nadat Jezus op aarde was. Maar goed, ze verwijzen dan naar Luther die zijn 95 stellingen op 31 oktober 1517 aan de kerkdeuren in Wittenberg spijkerde, dus datum alleen is geen argument.

We kijken verder. Even aan de hand van een post van een aanhanger op facebook, Lusado David Holkenborg

Het verleden herhaalt zich weer – weinig verschil

Mensen die nu (wakker) zijn kunnen zichzelf een heel klein beetje vergelijken met de middeleeuwse broederschap der Katharen, in de tijden rond 1100 tot de 1300 eeuw.

Dat begint interessant. Nou ben ik er inderdaad van overtuigd dat er tegenwoordig heel veel misleiding is en dat de massa de plank voornamelijk misslaat, maar een claim dat een kleine, relatief onbekende groep het inzicht heeft gekregen wat iedereen voor hen gemist heeft, is – als het om zaken van het christendom gaat – in 99% van de gevallen de inleiding tot dwaling en misleiding.

šŸ—Zij verkondigden de waarheid (de innerlijke en de uiterlijke aspecten van de waarheid) aan allen die zij op hen pad tegen kwamen. Alleen voor hen die na vele levens geestelijk rijp waren, waren bereid die innerlijke weg te gaan. (Wat tevens ook de enigste weg is wilt men tot WERKELIJKE bevrijding komen).

Hoppa, gelijk raak! We lezen hier in Ć©Ć©n alinea drie misleidingen c.q. leugens! En dit is nog maar de eerste alinea.

 1. “na vele levens”
  Dat is dus de reĆÆncarnatieleer uit de occulte oosterse religies
 2. “geestelijk rijp”
  De Bijbel leert duidelijk dat wij geestelijk volwassen worden doordat wij de Heilige Geest ontvangen, Die ons leert en in de waarheid leidt!
 3. “innerlijke weg”
  Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven! De term “innerlijke weg” duidt meestal op een oosters occult zoeken naar iets in jezelf en dus direct reden tot argwaan!
 4. “enigste weg tot werkelijke bevrijding”
  Zie 3. De enige weg tot werkelijke bevrijding is het volgen van Jezus. Hem aannemen als je persoonlijke Redder en Verlosser. Dan zul je ook de innerlijke rust en vrede die alle verstand te boven gaat gaan ervaren!

šŸ—Zij verkondigden de weg der bevrijding. Van het overstijgen van de natuur des doods, de innerlijke weg om zichzelf te kunnen bevrijden van deze dualistische wereld.

Jezus heeft de dood overwonnen door Zijn offer aan het Kruis van Golgotha. Die leer is allang bekend

šŸ—Ook waren zij zeer goed op de hoogte welke machten en krachten deze wereld beheersen. En wisten hoe je eraan kon ontsnappen.

Dit staat letterlijk in de Bijbel uitgelegd, dus daar hebben we de Katharen helemaal niet voor nodig.

Nu aan de ( wakkere ) onder ons verkondigen wij net zo de waarheid aan de mensen die er klaar voor zijn. Het enige wat er vaak ontbreekt of wat over het hoofd wordt gezien is de kennis van het zelf ‘Gnosis’, ofwel het “Ken u zelf”.

Iedere christen kent zichzelf. Is zich bewust van zijn zondige natuur en dat hij tegenover God geen enkel recht heeft. Dat wij de dood verdienen, maar door de genade van Christus vrijgekocht zijn en naar de Hemel mogen! De Bijbel is de spiegel die ons onszelf doet leren kennen. Dat er in ons hart geen goeds schuilt en dat wij van nature God niet zoeken.

In mijn ogen het allerbelangrijkste wat er is! Ook het enigste waar het echt om gaat. Het heeft betrekking tot de kennis en inzicht die nodig is om jezelf boven het aardse gebondenheid te verheffen. Om weer terug te keren naar huis ofwel het oorspronkelijke levensveld (het ontsnappen uit deze matrix).

Ah, was te verwachten: De matrix. We leven volgens deze valse leer in een schijnwereld. We houden dus onszelf voor de gek…

Echter: We leven in het oorspronkelijke levensveld van de mens. We zijn naar Gods Beeld geschapen op aarde, maar we kozen zelf voor de duisternis! En hoeven dus niet terug te keren naar een of ander levensveld (alsof het om een computergame of bordspelletje gaat!). We moeten slechts erkennen dat we er een puinhoop van hebben gemaakt en zelf niet in staat zijn die op te lossen.

Erkennen dat we Jezus daar voor nodig hebben!

Hoe doe je dat? Ik schrijf even heel erg kort een beschrijving van het proces, en In de aankomende Katharen reizen die ik samen met mijn partner organiseer zal ik er dieper op in gaan.

Het begint met het uit zuiveren van jezelf, hiermee verzwakken de donkere krachten uit je bloed. Hiermee heeft het zuivere licht meer toegang om bij je naar binnen te komen. Langzamerhand verander je het lichaam in een lichtlichaam om het licht in het laatste stadium te kunnen ontvangen. Naarmate je steeds puurder begint te leven zal langzaam het hart zoals een roos in zijn bloeitijd opengaan (de reiniging van het hart). Hiermee zal de geestziel geboren kunnen worden in dat hart.

Als christen weet je, omdat de Bijbel dat leert, dat onze werken nooit goed genoeg kunnen zijn voor God. We hebben Zijn genade nodig! Die is zo overvloedig dat onze werken daar niet eens meer iets aan toe kunnen voegen. Dat is ook met reden zo gedaan: “opdat niemand roeme” en God alleen alle eer en glorie krijgt!

Dus “zuiveren van jezelf” = werken => valse leer! “verzwakken van de donkere krachten uit je bloed” = werken =? valse leer! Het bloed van Jezus reinigt van ALLE zonden! Daar kunnen en hoeven wij dus niets aan toe te voegen!

“lichtlichaam” is een puur occulte term. Wij ontvangen onze verheerlijkte lichamen als we sterven of als we straks de Opname mee mogen maken! Daar groeien we dan niet eens langzaam naar toe, maar worden in een oogwenk veranderd!

De geestziel is ook zo’n misleidende en occulte term, die niet in het christendom thuishoort! Als je Jezus aanneemt als je Redder en Verlosser, dan wordt je wedergeboren en sta je als een nieuwe creatie op! Van het ene op het andere moment!

Als de geboorte heeft plaatsgevonden (dus herboren) vanaf dat moment werk je samen met het licht en je biologische lichaam om alle veranderingsprocessen te ondergaan in zijn laatste reis naar de schedelplaats. In de schedelplaats dient de mannelijke en vrouwelijke energie Ć©Ć©n te worden. Je kan dan zeggen dat de onsterfelijke lichtziel uit de dood herrezen is en weer verenigd is met de geest. De twee is hiermee weer Ć©Ć©n geworden en daarmee is er geen dualiteit meer, dan heeft de totale verlichting zich voltrokken.

Hier zien we ook weer zo’n duivelse misleiding. De schedelplaats is namelijk een verwijzing naar Golgotha, de plaats waar Jezus aan het Kruis stierf!

En dan komt het geklets over “energie” weer, God heeft ons mannelijk en vrouwelijk geschapen. Nergens in de Bijbel leren we iets over het samengaan van deze. Integendeel. Man en vrouw vullen elkaar juist aan!

Bevrijding komt niet zomaar uit de hemel vallen, het is hard werken maar het hoeft niet moeilijk te zijn. Ieder van ons is in staat om zichzelf te bevrijden mochten wij dat uit zuiver verlangen willen.

En dit is de grootste leugen van elke valse leer: Je moet er hard voor werken! En dat is ook gelijk hetgeen wat het christendom uniek maakt: Je kunt het niet verdienen, dus er hard voor werken is volkomen zinloos!

Bevrijding kwam letterlijk uit de Hemel vallen toen Jezus geboren werd, zijn bediening op aarde volbracht en uiteindelijk Zichzelf offerde op het Kruis van Golgotha als enige en volmaakte offer voor de zonde van de wereld.

En nee, niemand van ons is in staat zichzelf te bevrijden! NIEMAND! De Enige die bevrijding kan geven is Jezus. Hij biedt dat aan iedereen aan als gift. Enige wat wij kunnen en moeten doen, is dat cadeau aannemen!

Als je eenmaal het pad bewandeld zal er met zoveel liefde voor je gezorgd worden.

De Katharen verkondigende dus de oorspronkelijke leer om het pad naar binnen te gaan. Als in de tijd van toen wordt ook nu de waarheid verwijderd uit de samenleving. Alles van de Katharen werd “door de kerk” dus door donkere krachten afkomstig van lucifer verbrand, de Katharen zelf werden uitgeroeid op verschrikkelijke wijze. Ze probeerde alles te vernietigen wat de mensheid instaat stelt de missie te volbrengen waarvoor we hier op aarde gekomen zijn. Ook nu in deze tijden met al het censuur worden overal bepaalde mensen (wakkere) weg gezet/zwart gemaakt. Informatie wordt verwijderd en van ons afgehouden wat betrekking heeft tot de waarheid.

De Katharen verkondigden dus een satanische, demonische valse leer en het is niet verwonderlijk dat er juist in deze tijd, de laatste dagen, de eindtijd, de tijd waar de Bijbel voor waarschuwt als de tijd vol valse profeten en valse leer, weer velen voor die oude misleidingen vallen.

Over deze valse leer wordt, in tegenstelling tot wat auteur suggereert, niets gecensureerd. Alles is gewoon te vinden. Het dogma “Ik wordt gecensureerd, DUS ik heb gelijk” gaat in dit geval niet op.

Als dat voor hem van doorslaggevend belang zou zijn, dan zou hij zich bekeren en zijn leven aan Jezus geven. Wereldwijd is het christendom het meest vervolgde geloof, het meest gecensureerde geloof, het meest verdraaide geloof en het geloof waar de meeste leugens over verkondigt worden en waar de meeste valse leringen over bestaan.

We leven in een zeer uitzonderlijke/bijzondere tijd. Het kwaad is overal zichtbaar en slaat enorm om zich heen om de macht te kunnen bewaren. Je moet wel stekend blind zijn wil je het niet zien! Er komen nog veel verschrikkelijke dingen op ons pad, dus hou aub het bootje recht in deze woeste zee storm, en keer terug naar huis. Alleen dat zal je vreugde brengen.

Ergens is het grappig, als het niet zo triest was, dat de duivel ook nu weer een hele waarheid misbruikt om een leugen te verkondigen.

Ja, we leven in een tijd van ongekend kwaad en duisternis. Maar nee, de valse leer van de Katharen is geenszins de weg tot verlossing. Die is uitsluitend en alleen door Jezus te vinden!

Helaas hebben de donkere krachten het nog even voor het zeggen. Het is allemaal toegestaan, alles gebeurd nog onder toezicht van de Ene. Maar hun tijd zit er bijna op. Er komt een einde aan maar er zal nog veel geleden worden.

Donkere krachten? Laten we het beestje maar gewoon bij het naampje noemen. Het is de duivel met zijn gevallen engelen, gecombineerd met de duisternis van ons eigen hart. Onze natuur die het duister liever heeft dan het licht.

Niet zo vaag met “donkere krachten” en dan als Don Quichote tegen molens gaan vechten. De machten zijn bekend, en wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de “wereldbeheersers dezer duisternis”.

De wereld kan je niet veranderen, en de wereld kan je niet redden, vergeet het maar. Dit blijft altijd een planeet van lijden.. Het enigste wat je kan veranderen (transformeren) is de donkere krachten in het (eigen) lichaam. Daarnaast kunnen we alleen maar inzicht zaaien bij de nog niets vermoedende medemens om hem haar te helpen naar een hoger doel.

De wereld wordt geregeerd door satan en zijn trawanten, de “wereldbeheersers dezer duisternis”. Het is gewoon hoogmoed te denken dat wij als mensen van vlees en bloed deze geestelijke strijd op eigen kracht kunnen overwinnen. Dat kunnen we niet! Daar hebben we echt het verlossingswerk van Jezus voor nodig!

Waarom lijkt het alsof sommigen winnen?

Dat is pure misleiding. De Bijbel leert dat de duivel zich voordoet “als een engel des lichts”. Hij is het dus niet, hij doet alsof. En zodra hij iemand in een valse leer gevangen heeft, dan laat hij diegene denken dat hij of zij in het licht wandelt en komen er allerlei vage termen als “lichtwerkers”, “lichtmensen”, “licht…” om de hoek kijken.

Op het moment dat hij de strijd gewonnen heeft, kan hij dat ook doen en is er voor diegene geen strijd meer. Diegene “ervaart” vrede.

Maar…

Het is altijd vrede met een “maar”. Neem als voorbeeld de genezingen van Jomanda. Mensen met rugklachten “genazen” als ze “ingestraalde zooltjes” gingen dragen. Maar zodra ze de zooltjes een keer vergaten, waren de rugklachten terug.

Als Jezus je geneest van rugklachten, is dat onvoorwaardelijk en kun je ‘s zomers gewoon met je blote voeten – zonder zooltjes – op het strand lopen!

Zoals je hierboven in de citaten ook leest gaat deze misleiding ook altijd met werken gepaard. Het richt zich dus op de mens, de ego. Eigen eer, eigen credit, het is het resultaat van eigen inspanning.

Maar God wil alle eer. Daarom is Zijn genade zonder voorwaarden en kun je die niet verdienen. Zodra je het kunt verdienen, is het geen genade meer! Genade is een gift, een cadeau, waar Jezus de hoogste prijs voor betaalde. Wie zijn wij dan om te denken dat wij daar iets aan toe kunnen voegen door eigen werk?

Alle religies, op het christendom na, willen je laten geloven dat je je redding, je verlossing, kunt “verdienen” door eigen inspanning. Door werken. En daarmee verhuisd de eer van God naar mens. Daarmee doe je God tekort! Schromelijk tekort!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *