De VS: Wat een erfenis…

Spread the love

De Vs wordt altijd gezien als voorloper op de rest van de wereld. Onze cultuur wordt grotendeels door hen bepaald. De opkomst van internet en Big Tech is daar te vinden. Het land van de onbegrensde mogelijkheden.

Wist je dat 52 van de 55 ondertekenaars van Onafhankelijkheidsverklaring orthodoxe, zeer toegewijde christenen waren? De andere drie geloofden allemaal in de Bijbel als de heilige waarheid, in de God van de Bijbel en Zijn persoonlijke bemoeienis met hun leven.

Het is hetzelfde kabinet dat de “American Bible Society” oprichtte. Direct na het ondertekenen van de Onafhankelijkheidsverklaring, stemde het kabinet voor de aanschaf van 20.000 Bijbels om onder de bevolking te verspreiden.

Patrick Henry

Patrick Henry, die de aanstichter van de Amerikaanse Revolutie wordt genoemd, wordt nog steeds herinnerd door zijn woorden

Geef me vrijheid of geef me de dood

Maar in moderne boeken is de context van deze woorden niet meer terug te vinden. Dit is wat hij in werkelijkheid zei:

Het enige wat ons nog rest is een beroep doen op wapens en de God van de hemelse machten. Maar wij zullen onze strijd niet alleen vechten. Er is een rechtvaardig God die over het lot van landen beslist. De strijd meneer, wordt niet alleen door de sterken gewonnen. Is het leven ons zo kostbaar of vrede zo zoet dat we het willen kopen voor de prijs van kettingen en slavernij? Moge God Almachtig het voorkomen! Ik weet niet welke weg anderen zullen gaan, maar geef mij vrijheid of geef mij dood

Deze zinnen zijn uit de boeken verwijderd. Was Patrick Henry christen? Een jaar later, 1776, schreef hij:

Het kan niet sterk of vaak genoeg benadrukt worden dat deze machtige Natie niet door religieuzen werd opgericht, maar door Christenen; niet op religies, maar op het Evangelie van Jezus Christus. Alleen vanwege die reden, hebben aanhangers van andere geloven hier vrijheid van godsdienst

Presidenten

Overdenk ook de woorden van Thomas Jefferson die hij op de kaft van zijn zwaar versleten Bijbel schreef:

Ik ben een echte Christen, oftewel, een discipel van de leer van Jezus. Ik twijfel er niet aan dat ons hele land binnenkort samenkomt in de eenheid van onze Schepper

Hij was ook voorzitter van de American Bible Society, wat hij als zijn belangrijkste taak zag.

Op 4 juli 1821 zei President Adams:

De hoogste glorie van de Amerikaanse Revolutie was dit: Het verbond de principes van de publieke regering in een onafscheidelijk verbond met de principes van het christendom

Calvin Coolidge, onze 30e President van de Verenigde Staten bevestigde deze waarheid toen hij schreef:

De fundamenten van onze samenleving en onze regering rusten zo zwaar op de leer van de Bijbel dat het moeilijk zou zijn om ze te blijven ondersteunen als het geloof in deze leer niet langer praktisch universeel in ons land zou zijn

Scholen en universiteiten

In 1782 stemde het Amerikaanse Congress voor deze resolutie:

Het “Congress of the United States” adviseert het gebruik van de Heilige Bijbel voor gebruik op alle scholen en keurt dit goed

Van de eerste 108 universiteiten die in Amerika werden opgericht, waren er 106 duidelijk christelijk, waaronder de eerste, Harvard University, opgericht in 1636. In het oorspronkelijke Harvard Handboek, was de eerste regel dat studenten die toegelaten wilden worden Latijns en Grieks moesten kennen, zodat zij de Schriften konden bestuderen:

Laat elke student duidelijk uitgelegd krijgen en aangemoedigd worden om serieus te overdenken dat het belangrijkste doel van zijn leven en studie is om God te kennen en Jezus Christus, die eeuwig leven is, Johannes 17:3

Tegenwoordig vragen we God om Amerika te zegenen. Maar, hoe kan Hij een land zegenen dat zo ver van Hem is afgedwaald? … Het meeste wat je in dit artikel leest is uit de tekstboeken verdwenen. Herzieners hebben de geschiedenis herschreven om de waarheid over de christelijke wortels van ons land te verwijderen.

Cliff Hodnett

Vertaling: Goldmine Media

Lees meer artikelen over Amerika

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *