De leugens van Karin Amatmoekrim

Spread the love

Karin Amatmoekrim, schrijfster en letterkundige. Maar heeft uiteraard een mening van Israël en Gaza. Een nogal gekleurde mening. En nee, dat is geen verwijzing naar huidskleur

Van een schrijfster zou je enige kennis der Nederlandse taal verwachten. Een letterkundige is dan weer iemand die teksten “bestudeert” die tot de literatuur behoren. Mogelijk dat daar iets fout gaat, maar tenenkrommend is het wel.

Column

Mevrouw is columniste in een ooit kwaliteitskrant en schrijft elke twee weken een stukje. Ik had nog nooit van haar gehoord en als het gaat om “You never get a second chance to make a first impression”, dan is er ook absoluut geen enkele reden om uit te zien naar een “second chance”.

De column in kwestie kreeg als titel “Het schoon gewassen geweten van Israël” mee, en dan weet je eigenlijk al in welke duistere ghetto’s van internet je terecht komt. En helaas bleek dat terecht. De ene leugen na de andere wordt achteloos uit het toetsenbord geramd en van enige schaamte is geen spoor te bekennen.

Dan vraag ik me toch even af hoe het dan met het geweten van de persoon in kwestie zit. Hoe kun je een ander een “schoon gewassen geweten” verwijten, terwijl je zelf compleet vast zit in een web van leugens? Werkelijk, ik snap er niks van, maar het laat maar weer eens zien dat we in de tijd leven dat de leugen regeert.

Onrecht

De openingszin is wel een pakkende:

Je vraagt je soms af hoe ver onrecht kan strekken, voordat er een begin van besef komt dat het in feite plaatsvindt

Maar daar heb ik hierboven al genoeg over gezegd.

En dan komt de eerste leugen:

Ik schreef al eerder hoe bijzonder knap het is dat Israël zowel vakantiebestemming kan zijn, als gewelddadig gekoloniseerd gebied.

Iedereen die in Israël geweest is, weet dat dit een enorme leugen is. In het land leven mensen in vrede met elkaar samen. Mensen van werkelijk alle uithoeken van de wereld en alle religies zijn er ook te vinden, inclusief islam (voor het geval u dat nog niet wist). Van kolonisatie is geen sprake.

De Joden zijn in 1914 begonnen met het opkopen van grote stukken woestijn en moeras van de schaarse Arabische bevolking die daar destijds woonde en niets met de grond aan kon, dus blij was dat zij er van af waren.

Vervolgens werd, om een lang verhaal voor de afwisseling eens echt kort te maken, in opdracht van de Volkerenbond (later VN) een thuisland voor het Joodse volk gesticht met als voorwaarde dat de lokale bevolking geen schade mocht ondervinden. Dat heeft Israël, ook na 1948, altijd gedaan. Daarom wonen er ook zoveel bevolkingsgroepen vreedzaam naast elkaar en zijn moslims met een eigen partij vertegenwoordigd in de Knesset.

De leugen “gestolen grond” is dan ook ronduit walgelijk!

En dan komt de volgende nonsens.

Hoe effectief het geweten schoon is gewassen, werd ook bewezen doordat er gedanst kon worden op een paar kilometer afstand van de grens van de Gazastrook.

Dat je als schrijfster van fictieverhalen niet geïnformeerd hoeft te zijn over de werkelijkheid is een gegeven. Maar om dat in een column te doen is toch nogal twijfelachtig…

Het Supernova festival is een festival wat juist voor vrede staat en werd bezocht door veel jongeren die streven naar vrede met de palestijnen. Hoe cynisch is het dat juist deze aanhangers van vrede als een van de eersten door hamas op brute wijze af werden geslacht.

En dan kletst een columiste over een schoon gewassen geweten?

Vervolgens komt de geïndoctrineerdheid van haar beperkte gedachtenwereld vanuit het duister aan het licht! En hoe!

Onmiddellijk drong zich ook een andere gedachte op; een festival organiseren zo dicht bij een gebied dat al sinds het sluiten van de grenzen in 2007 in feite een grote gevangenis is en waar mensen onder erbarmelijke omstandigheden leven – ik zou het cynisch kunnen noemen, maar dan deed ik geen recht aan de uitgesproken arrogantie die eruit spreekt.

Een grote gevangenis

Ja, Gaza is deels afgesloten, maar een gevangenis? Ken je dan de betekenis van het woord gevangenis wel? Iedereen die een klein beetje meer geïnformeerd is weet dat Gazanen met grote regelmaat naar Israël gaan voor bijvoorbeeld medische behandelingen, maar er zijn ook zat Gazanen die gewoon in Israël werken.

En natuurlijk wil Israël die gescreend hebben, maar daar kan toch niemand bezwaar tegen hebben? Als je tegenwoordig het vliegtuig instapt is de screening grondiger, maar waarom horen we dan opeens niemand roepen dat wij in een gevangenis leven?

Maar goed, het is een bijzonder open gevangenis waar ook dag in dag uit tonnen aan voedsel, medicijnen, bouwmaterialen, auto’s, etc, etc, etc, naar binnen gaan.

erbarmelijke omstandigheden

Al eerder schreven we over de “erbarmelijke omstandigheden” in Gaza in ons artikel uit 2011, ik denk het meest aangehaalde artikel om deze klinkklare leugens te weerleggen. Dat laat het werkelijke beeld van Gaza zien. En ja, de hotels en resorts in de “gevangenis” kunt u al die tijd al gewoon op de diverse boekingssites boeken.

Deze video werd gedeeld door waarschijnlijk een inwoner van Gaza zelf. De naam lijkt te leiden naar een medewerker van een bedrijf in mobiele communicatie in Gaza. Serieus? Een gevangenis met mobiele telefoons?

Bijzonder beeld van een heel bijzondere “gevangenis”, waar mensen onder “erbarmelijke omstandigheden” leven…

Wat een arrogantie om zulke duidelijke leugens in een column te durven plaatsen!

Concentratiekamp

Hoe duidelijk moet het nog worden na bovenstaande beelden dat deze “letterkundige” toch wel een ernstig probleem met de definities van woorden heeft. Misschien zou het voor haar goed zijn om eens te stoppen met turen naar lettertjes en eens te kijken naar een echt concentratiekamp:

Waar zijn de rijdende auto’s? De riante flats met zeezicht? Waar zijn de prachtige boulevards? De goedgevulde markten? De hotels? De resorts?

Sorry Karin, maar Gaza vergelijken met een concentratiekamp is een klap in het gezicht van iedereen die echt in een concentratiekamp heeft gezeten. Joden, zigeuners, politieke tegenstanders, homoseksuelen, gehandicapten, etc, etc.

Dat de Gazastrook een afgesloten gebied is, komt de mensen die het in de eerste plaats afsloten goed uit.

Ach ja, de leugen herhaalt, dus nog maar een keer: Duizenden, tienduizenden mensen werken uit Gaza in Israël. Tonnen aan goederen gaan dagelijks de grens over! Een heel bijzonder afgesloten gebied!

Genocide

Weer zo’n woord waar deze linkse geïndoctrineerde leugenaarster de betekenis niet van kent. Het uitroeien van een bevolking heet genocide. Dat betekent dat het aantal inwoners van een gebied afneemt.

Laten we eens kijken naar de bevolkingsontwikkeling van Gaza om te zien hoe hard het met die genocide gaat:

Dus weer een bijzonder iets! De eerste genocide in de menselijke geschiedenis waarbij de “uitgeroeide” bevolking groeit! En hoe! Van 340.000 in 1970 tot maar liefst 2.048.000 in 2020 en inmiddels wordt er gesproken over 2.200.000 inwoners in Gaza.

Dat betekent dat deze onder genocide lijdende bevolking de afgelopen 3 jaar met maar liefst ruim 150.000 mensen in gegroeid! Wauw, dat is een bijzondere genocide!

Misschien mijn excuses, maar ik wordt werkelijk cynisch als mensen serieus proberen over te komen, maar tegelijkertijd zulke walgelijke leugens durven publiceren.

Witte fosfor

Terwijl ik dit stukje schrijf, komen er berichten binnen over een naderend grondoffensief, over illegaal ingezette witte fosfor. Fosfor, moet u weten, vreet zich door de huid en door het vlees heen, tot op het bot. Het is niet te blussen met water, omdat het juist met water een verbinding aangaat. Het is een wapen dat volgens internationaal recht illegaal is om tegen burgers in te zetten, vanwege de ongekend wrede gevolgen ervan.

Uiteraard verwijst zij voor deze leugen naar een site als HRW, maar het blijkt toch wat genuanceerder te liggen dan zij hier dus voorliegt. Eerst de video op basis waarvan Human Rights Watch zou concluderen dat er witte fosfor werd gebruikt.

Op basis van deze video is niet vast te stellen waar het projectiel vandaan kwam, dus voor hetzelfde geld is het een raket van hamas zelf geweest.

Daarnaast schrijft de Washington Post, een krant die bekend staat om zijn kritische berichtgeving over Israël:

Is using white phosphorus a war crime?

Is using white phosphorus a war crime?

It depends. White phosphorus is sometimes used to make smoke for signaling, marking targets or creating a screen, which is considered a legitimate use.It depends. White phosphorus is sometimes used to make smoke for signaling, marking targets or creating a screen, which is considered a legitimate use.

But it can breach international law to use it in areas with high population density. “The use of white phosphorus in Gaza, one of the most densely populated areas in the world, magnifies the risk to civilians and violates the international humanitarian law prohibition on putting civilians at unnecessary risk,” Human Rights Watch said in its report, saying this would make its alleged use violate international law.

Brian Castner, a weapons investigator with Amnesty International, told The Washington Post that it was too soon to tell whether Israel had committed a war crime in using white phosphorus. “We would need to know more about the intended target of this attack, and the intended use,” he said.

White phosphorus is usually not considered a chemical weapon because its damage comes from the fire it creates, not from the chemical itself. It is instead classed as an incendiary weapon.

Aerial incendiary weapon attacks primarily designed to set fires and burn people in civilian areas are prohibited under the United Nations Convention on Certain Conventional Weapons Protocol III, but Israel has not joined, and it is a legal uncertainty whether white phosphorus is covered by this agreement.

Een wat langer stuk, maar wel zeer verhelderend.

  1. Het gebruik van witte fosfor is niet perse illegaal
  2. HRW concludeert veel te snel dat er sprake is van illegaal gebruik, Brian Castner, wapenexpert bij Amnesty International nota bene, stelt dat het te vroeg is om te concluderen dat Israël hier de fout in zou zijn gegaan en dat er eerst meer bekend moet zijn over deze specifieke aanval.
  3. Uit de video blijkt dat de aanval gericht is op de bovenste verdieping van het gebouw, dus niet gericht op burgers op de grond.
  4. Het is niet eens duidelijk of witte fosfor onder het aangehaalde VN protocol valt.

Karin Amatmoekrim is dus veel te snel met haar conclusie die dus hoofdzakelijk ingegeven wordt door vooroordelen en ordinaire haat tegen Joden.

Verwoest

Het is niet onvoorstelbaar dat Israël tegen de tijd dat u dit leest, de Gazastrook heeft verwoest.

Zo’n uitspraak zou je verwachten in een krant als De Telegraaf waar alles graag overdreven en opgeblazen wordt, maar goed, deze Karin heeft helaas wat moeite met het juiste gebruik van termen.

De waarschuwing die Israël dit weekend aan de Palestijnen afgaf, namelijk om te vluchten, klonk alleen voor de meest naïeve toeschouwer als een beschaafd gebaar. Iedereen weet immers dat ze nergens heen kunnen.

Tja, en hier weer zo’n cynische gebeurtenis! Op de eerste plaats klopt het statement niet. Israël adviseerde de burgers om het het noorden van Gaza te vertrekken naar het zuiden. Dat betekent dat ze dus wel ergens heen kunnen.

En ja, het is een beschaafd gebaar, want Israël is zo ongeveer het enige leger wat überhaupt vooraf waarschuwt.

Aan de andere kant heeft Karin gelijk. De mensen kunnen slechts beperkt naar het zuiden. De reden? De wegversperringen die hamas opwerpt om de mensen tegen te houden. Ze zijn zo begaan met het lot van hun eigen bevolking dat ze die als menselijk schild in zetten en de vluchtroutes afsnijden.

Zou dat in de ogen van Karin “beschaafd” gedrag zijn?

En uiteraard herhaalt ze de al eerder weerlegde leugen over de hermetische afsluiting nog maar een keer.

Egypte

Niet geheel verbazingwekkend komt Egypte er in haar ridicule veroordeling opvallend goed van af. Totaal begrip dat Egypte er wel voor past om mensen uit Gaza toe te laten en de grensovergangen hermetisch afgesloten heeft.

Waarschijnlijk heeft ze ook nooit een kritisch woord over Egypte geschreven toen deze de smokkeltunnels naar Gaza rücksichtlos vol water pompte, met de smokkelende terroristen en gedwongen arbeiders er nog in. Ik vermoed ook geen woord van kritiek over het plan van Egypte om Gaza voor eens en voor altijd van Egypte te scheiden door het graven van een diep en breed kanaal.

Natuurlijk wil Egypte geen mensen uit Gaza binnen laten. Ze zijn terecht bang dat die terroristen hun land binnen komen en Egypte het volgende doel wordt. De reden lijkt me duidelijk: De onstuitbare bloeddorst van de Gazanen.

Toen Israël en Egypte Gaza namelijk korte tijd wel hermetisch afsloten werd het ware gezicht van hamas in Gaza duidelijk. Nu ze hun haat niet meer op buitenlanders konden richten, werd die op de inwoners van Gaza zelf gericht. Politieke tegenstanders werden achter motoren door de straten van Gaza gesleept.

Het vredesfestival met veel pro-palestijnse bezoekers maakte het ook al duidelijk: Het maakt ze niet eens zoveel uit wie ze kunnen doden, als ze maar terreur en slachting aan kunnen richten!

Twee waarheden

Dat er twee waarheden naast elkaar kunnen bestaan, namelijk dat Hamas een afschuwelijke terreuraanval op Israël uitvoerde, én dat Israël een gewelddadig, onderdrukkend en racistisch bewind voert over Palestijnen, dat willen intussen nog steeds te weinig mensen erkennen

Twee waarheden kunnen meestal inderdaad niet naast elkaar bestaan. Eén is waarheid, de ander leugen. En laat dit nou eens geen uitzondering zijn.

Israël voert geen racistisch bewind over palestijnen. Sterker nog: Israël heeft sinds 2005 al niets meer te zeggen in Gaza, dus voert er helemaal geen bewind!

Dat Israël een streng toelatingsbeleid voert als mensen naar Israël willen komen is een ander verhaal. Maar daarin is Israël geen uitzondering. Heel veel landen doen dat. De Verenigde Staten kom je ook niet in zonder visa en dan moet je in het vliegtuig ook nog eens een lange verklaring invullen. Vervolgens vingerafdrukken achterlaten bij de douane.

Gekke is dat iedereen dat normaal vind omdat de VS terecht bang is op binnenkomst van terroristen. Maar als Israël het doet, dan is het opeens “racistisch bewind”. Sorry, maar dat is gewoon hypocriet en kan niet anders dan voortkomen uit (onbewust) antisemitisme van de schrijfster. Waarom oordeelt zij anders zo verschillend over twee landen die hetzelfde doen?

Netanyahu

Vervolgens verwijst ze ook nog naar oud artikel in het NRC, waarin volgens haar zou staan dat Netanyahu zou hebben gesteld dat het idee voor de uitroeiing van de Joden niet van Hitler, maar van de grootmoefti van Jeruzalem zou zijn gekomen.

Lees je het artikel echter, dan blijkt dat om een theorie te gaan. En zo gek is de gedachte niet, want het is bekend dat Hitler contacten met diverse moefti’s had en dat zij ook destijds al intense Jodenhaters waren. Diverse (groot)moefti’s hebben verklaard dat het zo jammer was dat Hitler de kans niet kreeg om zijn klus af te maken.

En ja, laten we maar gewoon eerlijk zijn: De islam is een antisemitische religie, waar het valse , fictieve boek “De protocollen van de wijzen van Sion” nog steeds voor waar wordt aangenomen!

Herhaling

Steeds als je denkt dat het niet gekker kan met het hersenspoelen van het publiek, wordt er weer een onvoorstelbare stap gezet.

Deze is zo bizar en cynisch dat je hem eigenlijk drie keer moet lezen om het door te laten dringen!

Zij hersenspoelt haar lezers met aantoonbare leugens en heeft het vervolgens over “een onvoorstelbare stap”?

Het is onvoorstelbaar die iemand die zulke leugens produceert een plaatsje krijgt in een Nederlandse krant!

Wat rest is een angstig besef van hoe cynisch de geschiedenis zich herhaalt. Hoe wreed, ook.

Nou inderdaad. Het antisemitisme spat van het artikel af! Diverse organisaties verklaarden al dat het antisemitisme in Nederland op een hoger punt ligt dan vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Hoe triest is het om te zien dat het inmiddels gewoon open en bloot op een site gepubliceerd wordt die zich ooit onderscheidde door goede artikelen!

Arabische wereld

Wat Karin duidelijk niet begrijpt, en het is een fout die in haar kringen vreselijk veel gemaakt wordt, misschien wel door iedereen, is het cultuurverschil tussen onze westerse wereld en de heersende cultuur daar.

Wij zien “praten” en “polderen” als kracht, maar iedereen die wat contact met moslims hier heeft weet al dat zij daar anders over denken. Zij zien het als zwakte en dwingen Israël daardoor ook keer op keer tot een harde tegenreactie. Zou Israël, wat in de meeste opzichten op onze westerse cultuur lijkt, dat niet doen, dan is een escalatie van geweld onvermijdelijk omdat hamas dan denkt dat Israël zwak staat en dat de tijd rijp is om nu echt toe te slaan.

En als hamas dat niet denkt, dan denkt Iran het wel en schuift haar marionetten van hezbollah naar voren.

Deze manier van denken is ons vreemd, maar wordt wel duidelijk in deze video, en tegelijk geeft deze Saoedi nog even wat essentiële informatie die voor velen in het westen ook nog niet bekend zal zijn.Omdat in het verleden meerdere keren is gebleken dat artikelen na een kritische beschouwing werden aangepast of verwijderd, kopieer ik hieronder de tekst van het artikel waar ik op reageer:

Karin Amatmoekrim

Het schoon gewassen geweten van Israël

Karin Amatmoekrim is schrijver en letterkundige.

Je vraagt je soms af hoe ver onrecht kan strekken, voordat er een begin van besef komt dat het in feite plaatsvindt. Ik schreef al eerder hoe bijzonder knap het is dat Israël zowel vakantiebestemming kan zijn, als gewelddadig gekoloniseerd gebied. Dat er cocktails in Soho House Tel Aviv geserveerd kunnen worden, en niemand eraan herinnerd wordt dat het gebouwd is op gestolen grond. Hoe effectief het geweten schoon is gewassen, werd ook bewezen doordat er gedanst kon worden op een paar kilometer afstand van de grens van de Gazastrook. De beelden van de inval van Hamas, de vluchtende jonge mensen die van het ene op het andere moment in een hel van bloed en dood belandden, maakten grote indruk, ook op mij. Onmiddellijk drong zich ook een andere gedachte op; een festival organiseren zo dicht bij een gebied dat al sinds het sluiten van de grenzen in 2007 in feite een grote gevangenis is en waar mensen onder erbarmelijke omstandigheden leven – ik zou het cynisch kunnen noemen, maar dan deed ik geen recht aan de uitgesproken arrogantie die eruit spreekt.

Gaza lijkt verdacht veel op een concentratiekamp. Het verzet van de Palestijnen is in de laatste decennia succesvol aan ons verkocht als terreur, de Palestijnen zelf als wilde beesten. Dat de Gazastrook een afgesloten gebied is, komt de mensen die het in de eerste plaats afsloten goed uit. De geschiedenis heeft ons immer geleerd dat wie het lukt om zijn vijanden in een afgesloten ruimte bijeen te drijven, ze op een efficiënte manier kan uitroeien.

Terwijl ik dit stukje schrijf, komen er berichten binnen over een naderend grondoffensief, over illegaal ingezette witte fosfor. Fosfor, moet u weten, vreet zich door de huid en door het vlees heen, tot op het bot. Het is niet te blussen met water, omdat het juist met water een verbinding aangaat. Het is een wapen dat volgens internationaal recht illegaal is om tegen burgers in te zetten, vanwege de ongekend wrede gevolgen ervan. Israël zette het al in 2009 in tegen Palestijnse burgers, en nu dus weer.

Het is niet onvoorstelbaar dat Israël tegen de tijd dat u dit leest, de Gazastrook heeft verwoest. De waarschuwing die Israël dit weekend aan de Palestijnen afgaf, namelijk om te vluchten, klonk alleen voor de meest naïeve toeschouwer als een beschaafd gebaar. Iedereen weet immers dat ze nergens heen kunnen. Hun gevangenis is al decennia hermetisch afgesloten door dezelfde mensen die nu de raketten afvuren. Egypte – dat eraan grenst – past er wel voor hen toe te laten. Het herinnert me aan hoe Nederland, toen de eerste Joden de grens met Duitsland overkwamen, deze vluchtelingen willens en wetens terugzond. Dat terugsturen een zekere dood betekende, maakte daarbij geen verschil.

Dat er twee waarheden naast elkaar kunnen bestaan, namelijk dat Hamas een afschuwelijke terreuraanval op Israël uitvoerde, én dat Israël een gewelddadig, onderdrukkend en racistisch bewind voert over Palestijnen, dat willen intussen nog steeds te weinig mensen erkennen. Liever worden er wapens en morele steun toegezegd aan Netanyahu, iemand die ooit stelde dat het niet Adolf Hitler was, die de Joden wilde uitmoorden. Hitler, in de woorden van Netanyahu, had de Joden slechts willen verjagen. Het was de grootmoefti van Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, die Hitler het idee van genocide had ingefluisterd.

Zonder de moslims, was Netanyahu’s punt, was Hitler nooit op het idee van genocide gekomen. De boodschap was duidelijk: de moslim is het kwaad. Erger zelfs dan het grootste kwaad dat een jood zich kan voorstellen.

Steeds als je denkt dat het niet gekker kan met het hersenspoelen van het publiek, wordt er weer een onvoorstelbare stap gezet. Wat rest is een angstig besef van hoe cynisch de geschiedenis zich herhaalt. Hoe wreed, ook.

Karin Amatmoekrim is schrijver en letterkundige. Ze schrijft om de week op deze plek een column.

Een versie van dit artikel verscheen ook in de krant van 17 oktober 2023.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *