Weer een ‘uitgestorven’ plantje gevonden

Zoals met enige regelmaat gemeld blijkt dat uitgestorven gewaande planten- en diersoorten niet uitgestorven zijn. Nu is het Baardmos terug van weggeweest. Onlangs zijn op Texel maar liefst 19 exemplaren gevonden tijdens een inventarisatie op het militaire oefenterrein, aldus de Dienst Vastgoed Defensie. Extra bijzonder is dat het mos is aangetroffen op de grond omdat het normaal op boomtakken en stammen groeit.

Lees verder “Weer een ‘uitgestorven’ plantje gevonden”

Schrijn onthuld hogepriesterlijk geheim

Onderzoekers van de universiteiten van Bar-IIan en Te Aviv hebben in een studie gepubliceerd waarin de authenticiteit van de recentelijk verkregen schrijn wordt bevestigd. De schrijn is verkregen van antiekrovers. De 2000 jaar oude schrijn, een stenen schrijn voor de herbegraving van botten, is van een dochter van de hogepriesterlijke familie van Kajafas geweest.
Lees verder “Schrijn onthuld hogepriesterlijk geheim”

Red de gloeilamp!

Honderd jaar geleden leefden we bij het licht van petroleumlampen en gaslantaarns. Met de komst van de gloeilamp kwam daar een einde aan. Maar binnenkort komt er ook een einde aan het tijdperk van de gloeilamp. De Europese Unie gaat de verkoop ervan verbieden. Jammer, want deze lamp heeft een geheim. Hij staat veel dichter bij zonlicht dan andere moderne lichtbronnen. En zonlicht is het beste en mooiste voor onze ogen!

Lees verder “Red de gloeilamp!”

Trage wetenschap, trage politiek

Na 95 jaar werden eindelijk de vervalste tekeningen uit biologieboeken gehaald.

Al heel lang was bekend dat de tekeningen van Ernst Haeckel (1834-1919) die de evolutietheorie wetenschappelijk moesten bewijzen niet klopten. Haeckel wilde aantonen dat er een evolutie is geweest van eencellige vis, reptiel naar uiteindelijk de mens. Hij meende dat de embryonale ontwikkeling een afspiegeling was van evolutie en beweerde dat er een vroeg embryonaal stadium was overgebleven dat bij alle gewervelden gelijk was.

In 1915 verscheen er al een boek over de vervalsing, dus je zou verwachten dat de wetenschap, die toch beweert zich op feiten te baseren, direct afscheid zou nemen van de tekeningen. Niets is echter minder waar.

In 1997 verscheen een publicatie van Michael K. Richardson met foto’s van het eerste stadium. Duidelijk was dat die totaal niet lijken op Haeckel’s tekeningen. Weer zou je verwachten dat er wat mee gedaan zou worden, maar wederom: helaas.

In 2005 verscheen het boek ‘Degeneratie’ van Peter Scheele, die tevens de pers en alle politieke partijen benaderde over de leugens in de lesboeken, maar weer bleef het oorverdovend stil, kwam er nauwelijks een reactie en bleven de tekeningen ‘gewoon’ gehandhaafd.

Uiteindelijk was de in 2009 huis-aan-huis folder “Schepping of evolutie, wat geloof jij”, die met name door veel atheïsten belachelijk is gemaakt en verfoeid werd, aanleiding geweest om eindelijk actie te ondernemen. Kennislink.nl bevestigde in 2009 dat de tekeningen niet kloppen. Letterlijk staat er in hun publicatie:

Haeckel tekende de embryo’s van vijf dieren en een mens naast elkaar om dit proces duidelijk te maken. Nu weten we dat dit idee niet klopt.

Kennislink.nl is de website van het Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie. De gebruikte term ‘nu’ is wat lachwekkend als je beseft dat de kennis al 95 jaar lang bekend was! Bijna een eeuw lang heeft dit nationale centrum mee gewerkt aan het verspreiden van een leugen!

Ook uitgeverij Malmberg (uitgever van veel lesmateriaal) gaf destijds aan dat de tekeningen in de zesde druk niet meer voor zullen komen.

De totale onwilligheid van wetenschap en politiek, beiden verantwoordelijk voor onder andere het lesmateriaal op onze scholen, geeft aan dat levensbeschouwing in deze vraagstukken belangrijker is dan wetenschap. Wetenschap is mooi, maar het is goed om steeds opnieuw te beseffen dat er andere krachten aan het werk zijn die de pure wetenschap vertroebelen.