‘Dit is niet het land waarin ik wil wonen, maar wij zijn het gaafste land ter wereld’

Spread the love

Premier Ruttealdus premier Rutte. Maar, wij zijn ook het gaafste land ter wereld? Saillant detail is echter wel dat uitgerekend hij na drie kabinetten Rutte de hoofdverantwoordelijke is voor het land waarin hij leeft!

Wij kunnen nog zeggen dat wij hier niet voor gekozen hebben, maar na 10 jaar premierschap, rust een zware verantwoordelijkheid voor de staat van het land op zijn schouders!

Een reactie op het artikel uit de Volkskrant.

GESPREK VAN DE DAG
 ‘We schamen ons allemaal diep’

‘Ik ga niet vloeken, maar een land waarin een voetballer in tranen van het veld gaat omdat hij wordt aangesproken op iets waar hij niets mee te maken heeft (…) Als dat het land is waarin wij wonen, dan kunnen we het tentje beter morgen sluiten (…) Dit is het stomste en het domste wat je in een land kunt doen (…) Wij zijn het gaafste land van de wereld, maar op dit soort momenten schamen we ons allemaal diep.’

De zin die mij triggerde was eerst ” Als dat het land is waarin wij wonen, dan kunnen we het tentje beter morgen sluiten”. Maar dat veranderde later in de zin ” Wij zijn het gaafste land ter wereld”. Het eerste is een gedachte die bij steeds meer mensen leeft en met het derde kabinet Rutte mogen we hem er ook verantwoordelijk voor houden!

Hoe hypocriet is het om ons land eerst zo naar de knoppen te laten gaan en dan zo’n uitspraak te doen?

En ja, natuurlijk weet ik dat we met een coalitie te maken hebben, maar het kabinet heet niet voor niets Rutte III.

“Wij zijn het gaafste land ter wereld…”

Ook dat beamen steeds minder mensen. We zijn een verschrikkelijk land geworden, waarin met de dag meer fout gaat. Politie kan ons niet meer beschermen, we hebben inmiddels gewapende burgerwachten in ons land. In bepaalde delen van de steden kun je ’s avonds niet meer buiten komen.

Protesten

Diverse beroepsgroepen hebben afgelopen tijd gestaakt en meer acties staan op stapel. De zorg had een landelijke staking, maar ook lokaal of regionaal waren er stiptheidsacties en draaide men zondagsdiensten.

Het onderwijs staakte voor de zoveelste keer. Volgens links moeten de lonen omhoog, maar volgens de leerkrachten is dat het probleem helemaal niet, maar de werkdruk, het tekort aan leerkrachten en dat los je met “poen” niet op. Het linkse motto “poen moet het doen” is eindelijk over de houdbaarheidsdatum heen

Boeren protesteerden op het Malieveld en in de stad. Hun bedrijven, hun levenswerk en gezinnen worden kapot gemaakt door het onduidelijke, zwalkende beleid van de overheid die met steeds nieuwe regeltjes en paniekvoetbal de probleem jaarlijks vergroot en een industrie waar we trots op mogen zijn als land, een industrie die diep geworteld is in onze collectieve historie, totaal kapot maakt!

Een persoonlijke noot wat ik het meest schrijnend vindt is dat een ‘christelijke’ politica in Den Haag en een in Groningen uitgerekend degenen zijn die voor de hardste lijn kiezen en letterlijk mensenlevens kapot maken!

Maar, wij zijn het gaafste land ter wereld?

Minder nadrukkelijk in het nieuws

De gele hesjes kregen hier weinig voet aan de grond, en vooral na een aantal heftige antisemitische uitingen werd deze beweging gelukkig al snel gedecimeerd.

De bouwers kregen ook relatief weinig aandacht en wat ze kregen was, net als bij de boeren, vaak ook nog een verkeerde weergave door de media, die steeds vaker als propagandakanaal voor onze overheid lijken te functioneren.

Wat we ook bijna niet horen zijn de zo goed als dagelijkse protesten van diverse groepen bij de provinciehuizen in ons land. De onrust gaat dus wel door, maar de media zwijgen het dood.

Maar, wij zijn het gaafste land ter wereld?

Politie

De politie roept op tot minder festivals in 2020 omdat de mankracht eigenlijk ontbreekt. Duizenden aangiften blijven liggen wegens tijdgebrek en gebrek aan mankracht, ook zware criminaliteit.

Amsterdam wordt overspoeld door criminaliteit en linkse politici en de politie kunnen het niet aan. Asielzoekers ontpoppen zich massaal als zakkenrollers. Winkels en bedrijven worden overvallen en tasjesrovers worden steeds brutaler. Homo’s durven nog maar in een paar straten openlijk over straat te gaan. Joden wordt geadviseerd om hun keppeltje af te doen in het openbaar. Hoezo racisme?

Burgers doen massaal geen aangifte meer, want het heeft toch geen zin. Winkeliers die zelf initiatieven ondernemen om elkaar te beschermen worden wel vervolgd omdat zij privacywetgeving zouden overtreden. Winkeliers verzuchten dat zij nog een uur bezig zijn om aangifte te doen en de winkeldief al weer buiten loopt, soms nog even op het raam tikkend en zwaaiend naar de winkelier.

Maar, wij zijn het gaafste land ter wereld?

Justitie

Kan het werk niet aan en is racistisch, waarmee zij de tweespalt in de samenleving vergroten. Trouwstoeten die de rijksweg blokkeren worden genegeerd, of afgedaan als iets wat bij de ‘cultuur’ hoort, en niet strafrechtelijk vervolgd.

Als vervolgens een groep Friezen besluit die ‘culturele verrijking’ te omarmen, worden zij vervolgens wel als zware criminelen vervolgd en moeten zelfs DNA afstaan!

En feitelijk blokkeerden zij de rijksweg helemaal niet, een detail wat de media nogal graag over het hoofd zien.

Een allochtoonse verkrachter krijgt 20 dagen, we hebben inmiddels gewapende burgerwachten met een uitrusting waar de politie jaloers op is, boeren moeten elkaar beschermen middels whatsappgroepen omdat ze niet meer op politie en justitie kunnen vertrouwen.

De rechtspraak kan het werk niet aan en sociale rechtspraak wordt wegbezuinigd. Voor andere groepen is rechtspraak van het ene op het andere moment maar liefst 1800% duurder geworden…

Maar, wij zijn het gaafste land ter wereld?

Zorg

De zorg gaat kapot aan ambtelijk regeltjes en onzinnige administratieve eisen, de farmacie blijkt keer op keer grote winsten te maken over de rug van zieke mensen, er zijn grote verschillen in vergoedingen tussen verzekeraars, er is een schrijnend tekort aan verplegend personeel en de stijging van personeelskosten hebben mede veroorzaakt dat twee ziekenhuizen failliet gingen.

Moord wordt algemeen toegestaan, middels abortus en euthanasie ja. En als iemand dan dood is, dan moet zijn of haar lichaam vooral dienen als voorraadschuur voor onderdelen voor andere mensen. Dat een mens niet dood is op het moment dat de organen “geoogst” worden, werd door de meeste media verzwegen en uiteraard hoor je de voorstanders daar ook niet al te nadrukkelijk over.

Maar, wij zijn het gaafste land ter wereld?

Onderwijs

Ook leerkrachten staken. In tegenstelling tot wat de linkse partijen en media proberen te laten zien niet zozeer voor meer geld, maar juist voor meer hulp bij hun taak

Dit artikel geeft de schrijnende situatie, en het grote probleem in onze samenleving rond integratie en opvoeding van ouders is.

Milieu

Een ‘hot item’ de afgelopen jaren, maar…

Subsidies stromen met miljarden het land uit. Biomassa wordt gesubsidieerd, maar blijkt 20% vervuilender dan kolencentrales. Elektrisch rijden wordt gepromoot, maar grondstoffen worden door kindslaven gewonnen en de productie is zo vervuilend dat er pas na 800.000 kilometer enige milieuwinst blijkt te zijn. Gebruikte elektrische auto’s leveren in het buitenland een veel hogere prijs op. Schade voor onze economie tot nu toe: € 6.000.000.000,=.

Ons land is het enige land ter wereld met een stikstofprobleem. De uitstoot in buurland Duitsland mag 400x hoger zijn dan hier. Onze maximum snelheid wordt verlaagd (met ongetwijfeld een bonnenregen tot gevolg), Duitsland heeft het onderzocht en concludeert dat er nauwelijks milieuwinst is, en handhaaft Autobahnen zonder maximum, en Oostenrijk verhoogd de maximumsnelheid naar 140 km/h.

We klagen dat er in het Amazonegebied wat bomen worden gekapt, maar door de biomassaproductie (die de gemeenten veel geld oplevert!) ontbost Nederland momenteel sneller dan de Amazone…

Vliegverkeer blijkt enorm vervuilend. Maar Schiphol mag groeien en Lelystad Airport is al aangelegd en zal naar verwachting binnenkort geopend worden voor lijnvluchten.

Zwaar gesubsidieerde windmolens blijken jaarlijks honderden kilo’s superbroeikasgassen in de atmosfeer uit te stoten.

Maar, wij zijn het gaafste land ter wereld?

Diversen

Belastingenverhogingen en pensioenverlagingen zijn standaard. We betalen sinds het aantreden van Rutte maar liefst 25 miljard per jaar meer. Sommige groepen zijn al zwaar getroffen en krijgen meerdere verhogingen achter elkaar voor hun kiezen.

De belasting op eerste levensbehoeften is met 50% gestegen van 6 naar 9% en de belastingen op brandstof en aardgas zullen de komende jaren exploderen.

De democratie is om zeep geholpen. Als 95% iets vindt, dan wordt toch de mening van 5% doorgedramd. Het referendum is, uitgerekend door referendumpartij D66, afgeschaft.

De politiek is corrupt en fraudeurs zitten zonder probleem in de Tweede Kamer. De invloed van buitenlandse overheden is bij sommige partijen wel heel erg overduidelijk, en hoe hard ze ook tegen onze normen en waarden ingaan, het maakt allemaal niet meer uit in “het gaafste land ter wereld”.

Woningnood

Al bijna een decennium geleden waarschuwden experts voor de huidige situatie op de woningmarkt. De diverse incompetente kabinetten die elkaar opvolgden wisten het allemaal zoveel beter dan de experts dat we nu met dramatische gevolgen zitten.

Mensen met een fulltime baan die geen huis meer kunnen betalen en in de daklozenopvang terecht zijn gekomen. De stroom van 120.000 immigranten die voorrang krijgen op de woningmarkt versterkt dit probleem alleen maar en ergste is dat veel van deze immigranten uit inmiddels veilige landen blijken te komen!

In het verlengde daarvan puilen de AZC’s uit en het COA pleit voor tienduizenden nieuwe opvangplaatsen!

Asielzoekers in Ter Apel terroriseren een buslijn, maar in plaats van vervolging, zoals bij Nederlanders zou gebeuren, krijgen ze een privébus. Hoezo racisme?

Als je dan durft te stellen “Wij zijn het gaafste land”, dan ben je volgens mij echt al het contact met de samenleving compleet kwijt!

Maar, wij zijn het gaafste land ter wereld?

Spoed…

Minister-president Rutte werd dinsdagmiddag met spoed naar de Tweede Kamer geroepen vanwege de gebeurtenissen bij FC Den Bosch-Excelsior. Oppositie- en coalitiepartijen eisten op hoge toon dat het kabinet harder optreedt tegen racistische uitingen in de voetbalstadions. D66 denkt aan levenslange stadionverboden wegens wangedrag. Plus subsidiestops voor clubs die onvoldoende optreden. Het CDA oppert om punten af te pakken van lakse clubs. GroenLinks wil dat ‘elke optie voor nieuw beleid’ nu besproken wordt.

Domme linkse partijen komen gelijk weer met wetgeving, maar zijn niet in staat het werkelijke probleem te zien: groeiende onrust in de samenleving. Iedereen met meer dan twee werkende hersencellen ziet een herhaling van de geschiedenis.

Racisme als (verkapt) overheidsbeleid

Racisme was soms (verkapt) actief overheidsbeleid, met links nazi-Duitsland als meest recente voorbeeld. Maar vergeet niet dat vluchtende Joden in zo goed als geen enkel land ter wereld welkom waren!. Ook nu kunnen we de overheid aansprakelijk stellen voor het groeiende racisme. Juist de partijen die claimen anti-racistisch te zijn, zijn ten diepste het meest racistisch. Zij weigeren te luisteren naar de argumenten van hun eigen bevolking die met lede ogen toe moet zien hoe allochtonen een voorkeursbehandeling krijgen van D66-rechters en Groenlinks activisten.

Straffen voor blanken zijn aanzienlijk hoger. Allochtonen krijgen een aai over de bol en de autotochtoon moet dat maar accepteren omdat dat bij de cultuur zou horen. Men claimt dat deze mensen onze cultuur verrijken, maar als Friezen een weg blokkeren (wat feitelijk niet eens gebeurde!) dan worden ze als zware criminelen aangepakt en moeten zelfs DNA afstaan!

Dan is er opeens geen sprake van culturele verrijking, maar van een strafbaar feit. Feitelijk werken racistische rechters daarmee de tweespalt in ons land in de hand en bevorderen deze. Zeker als twee dagen later een trouwstoet de rijksweg echt blokkeert en daar zonder enig gevolg mee weg komt.

Dit lijkt nu iets te veranderen en de laatste tijd zijn er een paar Turkse trouwstoeten wel aangepakt, maar het signaal was al weer afgegeven: Nederlanders, jullie zijn minderwaardig!

Dit racisme tijdens een voetbalwedstrijd is dus een regelrecht gevolg van het falede regeringsbeleid, met D66 en Groenlinks voorop! Laten zij dus vooral hun mond houden met zou moeten, want zij zijn de grootste slopers van onze samenleving!

De bal onterecht terugkaatsen…

De premier knikte van ja en beloofde met alle betrokkenen in gesprek te gaan, maar denkt niet dat daarin de oplossing ligt. Hij draaide het om en legde de bal terug in de samenleving: ‘Natuurlijk moet de overheid hier iets van vinden. En misschien is wetgeving nodig. Maar alsjeblieft, heb niet de illusie dat wij dit als kabinet of Tweede Kamer kunnen oplossen. Hier ligt ook een verantwoordelijkheid voor het collectief. Laten wij als samenleving eerst eens 24 of 48 uur nadenken wat we hier zelf aan kunnen doen. Hoe kunnen wij hier elkaar op aanspreken? Hoe maken wij duidelijk dat dit onacceptabel is, dat dit een land is waarin we niet willen leven? Het is collectief dom, het is individueel dom, we moeten elkaar hierop aanspreken.’

Dit is politiek anno 2019. Problemen veroorzaken en dan vervolgens het probleem bij de samenleving neerleggen. Twee ton per jaar opstrijken, er een puinhoop van maken en dan zeggen dat de bal in de samenleving ligt!

De overheid moet hier niets van vinden, de overheid hoort in een democratie naar de meerderheid te luisteren. En kom dan niet aan dat ‘democratie ook bescherming van de minderheid is’. Om vervolgens als politiek de zin van 5% van de samenleving door de strot van de overige 95% te drammen. Dan ben je als politicus je plaats gewoon niet waardig. Je snapt in de verste verte niet wat de gevolgen van je wanbeleid zullen gaan zijn!

Dit racisme hebben heel veel mensen aan zien komen, velen hebben er voor gewaarschuwd. Maar… de politiek wist het beter, en nu het fout dreigt te gaan, gaan ze de bal in de samenleving leggen.

Nee politiek! Nee! Jullie hebben de samenleving iets gegeven wat zij niet wilde. Waarvan ze keer op keer duidelijk maakte dat zij dat niet wilde. Dus nu moeten jullie de problemen ook maar zelf oplossen en niet op een laffe manier bij de samenleving neerleggen!

De oplossing zoeken waar het probleem niet is…

De Kamer bleek die oproep te delen, maar vond het toch ook net wat te abstract om tevreden mee te kunnen instemmen. De premier mocht daarom pas weg toen hij had beloofd dat het kabinet zo snel mogelijk om tafel gaat met de KNVB, clubs en spelers om over een concrete aanpak te spreken. De premier zal daarbij zelf aanschuiven. 

En WEER maakt de politiek een blunder van onvoorstelbaar formaat! Zit het racisme bij de KNVB? Bij de clubs? Zijn de spelers racisten? Nee, dat geloof ik niet. Dus gaan ze gewoon met de verkeerde partijen rond de tafel.

Het racisme is een groeiend probleem binnen de samenleving, dus waarom ga je niet met die samenleving rond de tafel? Waarom ga je oplossingen zoeken op een plek waar de problemen helemaal niet spelen?

Dit is het zoveelste bewijs van de incompetentheid van onze regering.

“Een volk krijgt de leiders wat zij verdient”. Steeds vaker moet ik daar aan denken. En steeds vaker bekruipt me de overtuiging dat wij als samenleving dan toch wel iets heel, heel, HEEL, HEEL erg fout hebben gedaan. Waarom krijgen we anders het zoveelste incompetente kabinet in successie als ‘leiders’?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *