“Islam is een criminele psychose”

Spread the love

islam is een criminele psychoseHet is helemaal geen religie. Islam is een criminele psychose die de mensheid wil vernietigen. Waarom wil allah de mensheid vernietigen? Omdat wij naar Gods beeld zijn gemaakt. allah kan niet zeggen dat hij groter is dan God totdat hij iedereen naar Gods beeld heeft vermoord. Om te bewijzen dat hij groter is dan God.

Disclaimer

Als eerste een korte disclaimer. Deze tekst is een transcriptie van de video die onder aan de pagina is geplaatst. Als auteur moet dus Avi Lipkin worden gezien, en wij staan niet volledig achter hetgeen hij leert en zegt.

Bron

Interview met Avi Lipkin die 26 uur studiemateriaal over dit onderwerp heeft. De lezingen die hij geeft duren normaal 2 uur per onderwerp. Dit is een samenvatting van amper 20 minuten…

Normaliter gaat het eerste onderwerp over de vijf misleidingen van de islam. Dat is een onderwerp van twee uur. …

Vijf grote misleidingen

Maar er zijn vijf grote misleidingen in de islam. Allereerst zeggen dat de islam een religie van liefde is. Ik toon aan dat dit fout is. Ze zeggen dat de islam een religie van vrede is. Ik zeg dat dat niet klopt. Ze zeggen dat allah en God dezelfde zijn. Ik zeg dat dit niet zo is. Ze zeggen in Christus te geloven. Ik toon aan dat dit niet waar is. De vijfde misleiding is dat ze zeggen dat de koran een heilig boek is. Ik toon aan dat de koran door een rabbijn en een priester werd geschreven die ontvoerd en, onder dwang met een zwaard, gedwongen werden dat boek te schrijven voor de moslim bezetters. Na het schrijven werden ze gedood.

Ik heb het bewezen. Ik heb het helemaal bestudeerd en uitgezocht.

We moeten eerst de vijf misleidingen doorlopen. Zo komen we uit bij het uiteindelijke punt. Jezus, de joodse rabbi, leerde de wereld om God lief te hebben en onze naasten als onszelf. Dit staat niet in de koran.

De eerste misleiding: Liefde

In de koran staat dat je je moslimnaasten moet liefhebben als jezelf. Ieder ander is de vijand. Jezus had het over de hele mensheid. Dit is dus de eerste misleiding.

Liefde voor God. Er is geen liefde voor God in de islam. In de islam heb je geen relatie met allah. allah is ergens boven. Het is een heidense god. Niet de God van joden en christenen.

De tweede misleiding: Vrede

Als tweede zegt de islam een religie van vrede te zijn. Islam in Arabisch is: “Din as sayif”. Dat betekent: religie van het zwaard. Islam is de religie van het zwaard. In onze heilige Bijbel, die van de joden en christenen staat in Genesis 9 dat iedereen die een mens doodt, het met zijn eigen leven moet betalen. Want hij heeft iemand naar Gods beeld gedood. In de koran staat in hoofdstuk 2 vers 216 ‘Mensen vermoorden met het zwaard is je geboden, ook als je er afkerig van bent’. Maar het kan zijn dat je tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor je is. allah weet dat het goed voor je is. Precies het tegenovergestelde dus.

Islam is een religie van het zwaard. Een religie van oorlog, een strijd om ‘ongelovigen’ te doden of ze tot de islam te bekeren.

Derde misleiding: allah = God

De derde misleiding is dat God en allah dezelfde zijn.
Onze God, de God van Abraham, Isaac en Jakob, is dezelfde God voor joden en christenen. Maar niet dezelfde als allah, de maangod. Als je op een moskee de maan ziet, komt dat omdat hun god een maangod is. Oorspronkelijk aanbaden ze 360 goden in Saoedi-Arabië. Tijdens de tijd van Mohammed. Toen hielden ze er nog drie over. De zon, de maan en de sterren. Je ziet de zon, maan en sterren op hun vlaggen en geld. Alles staat vol maan, zon en sterren. De maan is de grootste van hun goden. De zon is nummer twee. De zon is de moeder. De drie sterren in de hemel zijn de dochters van de zon en maan.

In Deuteronomium 17, een heilig boek voor christenen en joden, staat dat als iemand in de poorten van Israël, en voor mij zijn Nederland en Europa de poorten van Israël. Christelijke landen zijn de poorten van Israël, tezamen met Israël, omdat we in dezelfde God en Bijbel geloven. Iedereen die bidt tot de maan, de zon of sterren pleegt een gruwel in Gods ogen. Breng ze naar de poorten van de stad en stenig ze. Volgens de Bijbel moet de islam wettelijk verboden worden.

Hun god is de maangod, de god van oorlog en het zwaard. Onze God is een God van liefde en vrede. Ons geloof is tegen doden. In de islam is doden iets heiligs. Voor allah. Onze God geeft leven, niet de dood.

Vierde misleiding: Geloof in Jezus

De vierde misleiding, ik zet het nu erg beknopt, de vierde misleiding is dat ze zeggen in Jezus Christus te geloven. Alleen zou Jezus Christus bij Zijn tweede terugkeer als moslim terugkomen. Als een Arabisch sprekende krijger. Hij gaat de antichrist doden. Een jood. Mocht je het niet weten, de antichrist is een jood. Hun messias is een moslim. Nadat hij de antichrist heeft vermoord gaat hij naar de Tempelberg, hij breekt de kruizen van alle kerken, hij vernietigt de kerken van christenen, hij vernietigt de synagogen van de joden. Bij alle joden en christenen die zich niet tot de islam bekeren wordt hun keel afgesneden door deze ‘jezus christus’, de moslim. Het is dus niet precies de Jezus van Nazareth. Die we kennen en van Wie we houden.

Hoe bedoel je dat van de antichrist?

Het staat in de hadith. Een islamitische leer. Je hebt de koran en de hadith. De hadith is een verzameling van tradities over en van Mohammed. Ze staan niet in de koran, maar zijn erg heilig. Moslims moeten alle joden doden. Dat staat er. Op de Dag des Oordeels komt er een laatste veldslag. Joden zullen zich achter rotsen en bomen verschuilen. allah geeft de rotsen en bomen monden zodat ze kunnen zeggen: ‘hier zit een jood verstopt. kom hem doden.’ Elke jood moet dus sterven. Deze ‘jezus christus’, de moslim, vermoordt iedere jood en christen. Dat is de islamitische manier van denken. Iedere moslim gelooft dit. Anders zijn ze geen moslim.

Vijfde misleiding: Betekenis allah akbar

De vijfde misleiding is dat toen Mohammed stierf… Mohammed kon niet lezen en schrijven. Zijn vroegste volgelingen, bedoeïenen konden ook niet lezen of schrijven. Ze hadden dus een god die groter is dan onze God. Ze zeggen niet zomaar allah, maar schreeuwen “allah akbar”. “allah akbar” betekent niet ‘god is groter’, allah betekent gewoon allah, akbar betekent groter. allah is groter dan de joods-christelijke God.

Volgens de christelijke theologie zei de duivel dat hij groter was dan God. Voordat hij uit de hemel verbannen werd. Dus deze duivelse satan is allah. Als ze “allahu akbar” zeggen, proclameren ze dat hun god groter is dan de God van de joden en christenen. Deze mensen waren analfabeet. Ze konden niet lezen en schrijven. Ze hadden een god groter dan de onze, hun religie was machtiger dan de onze, dus hadden ze een boek nodig. Groter dan onze Bijbel. Het Nieuwe Testament en het Oude Testament.

Hoe kom je aan een boek dat groter is dan de Bijbel? Je ontvoert een rabbijn en een priester. Je stopt ze in een gevangenis en zegt: ‘Als je dit boek niet schrijft vermoord ik je.”

Kun je dat nog eens herhalen?

De naam van de rabbijn is Ovadyah Ben-Shalom (of Abdallah ibn Salam). De naam van de priester is Sergius Buhaira. Bekende namen in de Arabische wereld. Het waren zogenaamde vertrouwelingen van Mohammed en zijn volgelingen. Ze werden gedwongen. Ik heb dit gettuigenis mondeling gekregen. Maar ik heb een boek uit 1912, geschreven door een katholieke Jezuïtische priester uit India, genaamd Menezes. Menezes geeft dezelfde namen en zegt dat de koran geschreven is door een rabbijn en een priester. Nadat ze het geschreven hadden werden ze geëxecuteerd want het is in de islam een deugd om te liegen.

Misleiding en liegen

Eén van de namen van allah in het Arabisch is El Macker. Het betekent ‘allah is de grootste van alle leugenaars en misleiders’. Want in de islam is het een deugd om te liegen. Leugens en misleiding zijn onderdeel van de krijgskunst. Voor ons, joden en christenen, is de waarheid vertellen een deugd. Voor moslims is het liegen en bedriegen. Dat is de deugd van de islam. En allah is de grootste van alle leugenaars.

Een christen zal zeggen dat satan de grootste leugenaar en bedrieger is. De islamieten aanbidden dus satan. Ze zeggen ‘alluha akbar’, ‘allah is groter’. Dus allah is satan. Als je een god hebt die allah heet die elke jood wil doden op zaterdag en elke christen op zondag, dan is dat satan en duidelijk niet God.

Het verschil tussen satan, allah en Hitler is dat Hitler alleen de joden wilde vermoorden. satan/allah wil joden op zaterdag en christenen op zondag vermoorden. De hindoes, de boeddhisten en mensen in Afrika. En dan moorden de moslims elkaar uit. De sjieten en soennieten moorden elkaar uit. Het is helemaal geen religie. Islam is een criminele psychose die de mensheid wil vernietigen.

Lees dit artikel voor meer informatie over de stromingen in de islam.

Waarom wil allah de mensheid vernietigen? Omdat wij naar Gods beeld zijn gemaakt. allah kan niet zeggen dat hij groter is dan God totdat hij iedereen naar Gods beeld heeft vermoord. Om te bewijzen dat hij groter is dan God. Dus de islam is het ultieme systeem voor de vernietiging van de mensheid. En dit vertel ik in de kerken.

De zwarte steen, kaaba, in Mekka

Je zei ook iets over de zwarte steen in Mekka. Wat is daar fout mee?

De kaaba is de heiligste plek voor de meeste moslims. ISIS heeft gezegd de kaaba op te gaan blazen, want ze beweren, en er zit een kern van waarheid in…

Dit was in Bijbelse tijd een afschuwelijke plek. Ik weet niet of je je nog herinnert, maar in de Bijbel staat een verhaal in Numeri. Een Israëlische prins heeft seks met een Midjanitische prinses. Pinehas, de kleinzoon van Aaron, komt met een zwaard en doodt ze terwijl ze seks hebben omdat het bij de religies in die tijd om seks draaide. Seks, het vermoorden van je eerste kind op het altaar van Moloch, homoseksualiteit, slapen met dieren en al dit soort dingen. Trouwens, die zijn tegenwoordig erg populair in Europa en Amerika.

De pest

De pest, waaraan 24.000 Israëlieten stierven, brak uit. En toen Pinehas de Israëlische prins en de Midjanitische prinses gedood had, stopte de pest. Dit gebeurde bij de zwarte steen. Er zijn tradities dat vrouwen die vloeiden, vrouwen die ongesteld waren, smeerden hun bloed op die steen. Het is smerig, maar die steen stond voor seks, prostitutie en ontucht.

Ontucht

Je kent het Nieuwe Testament, daar hoef ik je niets over uit te leggen. In Handelingen 15 en 21 staat: ‘Eet geen vlees wat aan afgoden geofferd is.’ Dat is halal vlees. Het is geofferd aan satan. Het is ontucht. Met ontucht wordt geen seks buiten het huwelijk of zo bedoeld. Met ontucht wordt tempelprostitutie bedoeld tijdens oude religies. De Grieken, Romeinen, Egyptenaren, Babyloniërs, Kanaänieten, Midjanieten. Bij al die volken stond seks in het middelpunt van hun systeem. Joodse mannen dragen gedenkfranjes al sinds Numeri 15:37-41. God zei tegen de Israëlieten dat ze gedenkfranjes moesten dragen om hen er aan te herinneren dat ze niet achter prostituees van andere religies aan moesten lopen. Want ze verleidden joodse jongens en meisjes om heidense goden te volgen.

ISIS

ISIS weet deze dingen. Toen Mohammed de zwarte steen uitkoos zei hij: “We reinigen het nu”. ISIS blies het beeld van boeddha op in Bamiyan Afghanistan. In Palmira, Syrië, bliezen ze allerlei oudheidkundige dingen op. In Egypte bliezen ze tempels van Farao’s op. Ze willen alles wegvagen van pre-islamitische tijden. De zwarte steen is pre-islamitisch. Ze zeggen dat Mohammed nooit de zwarte steen uit had moeten kiezen en ISIS zegt dat ze de zwarte steen op gaan blazen.

Denkt u dat dat gaat gebeuren?

Ja. ISIS staat op het punt Jordanië in te nemen. Ze vallen Jordanië al aan. ISIS staat op het punt Saoedi-Arabië aan te vallen. 92% van de Saoediërs steunt ISIS. ISIS is niet iets uitzonderlijks. Het is de wet. ISIS is het hart van de islamitische wereld. Het wordt door de Saoediërs gesponsord en gesteund. Veel Saoedische jongeren zijn daar heen gestuurd. Veel van die mensen zijn Tsetsjenen uit Rusland. Saoedi-Arabië bouwt moskeeën in Rusland en islamitische republieken. Zelfs in Israël worden grote moskeeën gebouwd met geld van de Tsetsjenen en Saoediërs. Met zoveel geld, want op plaatsen waar ze een moskee bouwen en de eerste spade de grond in steken zeggen ze “allah is hier. De islam heerst.”

Een wereldkalifaat

Denkt u dat ISIS de wereld zal veroveren?

Nee, ISIS zal overwonnen worden, maar niet om de redenen die wij denken. Ze zullen niet worden verslagen door joden of christenen. Ze zullen verslagen worden door iets wat wij de NWO noemen. Die NWO heeft een andere god. Daar kunnen we ook over praten. Die heet mammon, dat betekent geld. Deze mensen, bankiers en oliemagnaten, zij gebruiken de moslims voor hun eigen doel. Om de wereld te overheersen en geld te verdienen. ISIS heeft ook gezegd de olievelden in Saoedi-Arabië op te blazen.

Hoe vernietig je het christendom? Door hun economie te vernietigen. Hoe vernietig je hun economie? Door olievelden op te blazen. Als je dat in Saoedi-Arabië, Koeweit en al die landen doet en voorkomt dat olie Europa bereikt, is er in twee weken tijd geen olie meer. Dan is er binnen twee weken geen plastic meer. Zonder olie kun je geen plastic maken en stort de wereldeconomie in.

Dus dit is het plan van ISIS: de kabaa en olievelden opblazen, de koning van Saoedi-Arabië ombrengen, waarvan ze zeggen dat hij de grootste verrader ter wereld is omdat hij close is met christenen en de NWO. Ik denk dat de NWO uiteindelijk zal zeggen:”Genoeg is genoeg, we gaan de islam beëindigen.” Ik zeg iets wat niemand anders zegt en vreemd klinkt.

De derde tempel

Je kent de tempel in Jeruzalem? Ik had het toch over de koepel op de rots? Vaak vragen Amerikaanse christenen:”Wanneer wordt die moskee opgeblazen?” Maar dat is het probleem niet. Het probleem is de zwarte steen in Mekka. Als ISIS de zwarte steen in Mekka vernietigt, betekent dat het einde van de islam. ISIS zelf zal de islam vernietigen. De NWO wil macht afdwingen en zij zullen naar de joden komen en zeggen: “Bouw jullie tempel nu.” Omdat er geen islam meer is. Bouw je tempel. Dan komt de leider naar Jeruzalem om daar opgedragen te worden. Je weet wie die leider is? De antichrist.

Voor mij is het allemaal glashelder. Veel christenen zijn sprakeloos als ze dit horen. En joden begrijpen het misschien niet omdat de antichrist hen vreemd is. Maar volgens mij gaat dit snel gebeuren.

Wat zijn uw gedachten over Europa en de islam die Europa binnen dringt? Terwijl Europa christelijk wortels heeft. Hoe zit het daar mee?

Ik zei je eerder dat ik tien jaar geleden in Nederland was. Acht jaar geleden was ik in Engeland, in 2009 was ik in Zwitserland. Daar kreeg ik drie jaar gevangenisstraf om ik zei dat allah satan en de islam is een criminele psychose.

Kunt u daar over vertellen?

Gevangen in Zwitserland

Er waren 400 moskeeën in 2009, 400 moskeeën in Zwitserland. Ze zeiden tegen de Zwitsers:”We willen er minaretten op.” De christelijke partij, IPDC, had me uitgenodigd. Avi Lipkin, de jood, en ik legde uit dat als er om half vijf ’s ochtends “allahu akbar” wordt geroepen, ze dan zeggen dat hun god satan groter is dan jullie God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat ze de overwinning afkondigen, dat satan heerst, over de God van de joden en christenen. Want dat doen ze in Europa.

Ik zei dus dat allah satan is en de islam een criminele psychose en 57% van de Zwitsers joden en christenen, stemden tegen de minaretten. Er zijn dus geen minaretten in Zwitserland. Ik geloof dat er een christelijke opwekking komt in Europa. Ieder land heeft zijn eigen problemen en eigen oplossingen. Aan het einde zal er een, dat geloof ik, duidelijke keuze komen. Ik haat de moslims niet, ik hou van ze, het zijn goede mensen. Duitsers zijn ook goede mensen, alleen nazi’s zijn dat niet.

Democratie naast andere systemen

Toen George Marshall in 1945 met zijn Marshallplan kwam werd het nazisme verboden. Je kunt geen democratie en nazisme naast elkaar hebben. In Japan bande Douglas MacArthur het facisme. Alleen liet Amerika keizer Hirohito met rust. Kijk eens naar Japan en Duitsland, dat zijn tegenwoordig de meest pro-westerse landen ter wereld vanwege judeo-christelijke westerse civilisatie en democratie.

Wat de moslims betreft denk ik dat als je de zwarte steen vernietigt, je ook allah vernietigt. Als je ze dan voor 1000 jaar voor het hellevuur zet, dan kunnen moslims aan het leven beginnen. Dan kunnen ze een goed leven leiden. En kunnen ze Europees worden. Dan zijn ze geen kankergezwel dat het christendom wil smoren, Europa wil overnemen en ze hun wil op wil leggen. En doen met vrouwen wat ze willen. En ze willen de shariawet. Het is allemaal onzin. Je kunt het niet tolereren.

Bron: Youtubevideo IsraelCNN

2 antwoorden op ““Islam is een criminele psychose””

  1. Gelukkig bewijs de praktijk het tegendeel!

    De enige religie die alles kapot maakt is de islam. Kijk maar naar de feiten. Alle mensen die tot levend geloof in Jezus zijn gekomen getuigen van de enorme positieve invloed die dat in hun leven heeft.

    En dat alles gebeurd zoals iemand het in 1987 voorspelde is niet zo spannend. Dat geldt voor mij ook.

    Wat veel spannender is, is dat de Bijbel deze dingen al duizenden jaren geleden voorspelde en dat alles letterlijk uit is gekomen en aan het uitkomen is en dus ook zal gaan uitkomen!

  2. Geloof; om het even welk, is verwerpelijk. Geloof maakt alles stuk omdat het exoterisch is en van dogma’s uitgaat. In mij hoeft niemand te geloven; ook zonder aardse volgers gebeurt tot nog toe alles zoals ik het sinds 1987 voorspeld heb. Het katern ‘Over mij’ is onderverdeeld in diverse hoofdstukken. (Er staan nog foutjes in aangezien mijn webmaster alsmede het programma wat hij gebruikt ‘leesblind’ is inzake punten aan het einde van zinnen en het gebruik van spaties).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *