Zijn ongevaccineerden bezig martelaren voor de naam van Christus te worden?

Spread the love

Willem J. Ouweneel had weer eens een lekker stigmatiserend artikel. Een reactie is hard nodig… helaas!

Een van de dingen die mij verdrietig maken, is het feit dat de groeiende polarisatie tussen gevaccineerden en ongevaccineerden ook de christenheid steeds meer in haar greep krijgt.

Dit is een ronduit bizarre opening! Ouweneel is zelf namelijk één van de grote veroorzakers van die polarisatie. Hij strooit kwistig met polariserende termen als “wappie”, “anitvaxxers””, “alternatieve websites”, onjuiste informatie”, etc, etc.

Dus als je echt iets aan de polarisatie zou willen doen, Willem, dan ga je beginnen niet alleen te zeggen “ en daarbij ook nog eens respect hebben voor het standpunt van de andere partij“, maar dat ook eens in praktijk brengen, want dat doe je in je artikelen bepaald niet.

Verschuilen achter onleesbare bronnen

Dat is ook niet zo’n wonder. Als ik het interview met huisarts Els van Veen lees, denk ik: hoe is het mogelijk dat het Nederlandse volk zulke voorlichting krijgt, zelfs van artsen? Ik ben ontzettend blij met de respons van een andere arts, Alie Hoek-van Kooten, die dokter Els stuk voor stuk weerlegd heeft. Ik ben het 200 procent met Alie eens. Maar wat helpt dat? Op de eerste plaats helpt het natuurlijk niets als je linkt naar artikelen die voor de meerderheid van de lezers niet te lezen zijn. Hoe kan iemand nu zelf bepalen of je gelijk hebt of niet?

Op deze manier is het vooral goedkope propaganda door je achter iemand te scharen waarvan een groot deel van de mensen de mening niet eens kan lezen. Totaal onwetenschappelijk en nietszeggend.

Goed begin!

Valse informatie

Talloze antivaxxers zullen Els’ argumenten – naast vele soortgelijke argumenten, afkomstig van alternatieve websites – dankbaar aangrijpen om zich niet te laten vaccineren en daarmee de pandemie langer te laten voortduren dan nodig is. En alsjeblieft, laten de meningsverschillen niet tot oorlog leiden. Dat gevaar is levensgroot.

Kijk, hier heb je al weer zo’n polariserende opmerking die hard meewerkt aan het tot stand brengen van de door jouw blijkbaar toch wel gewenste oorlog. Als je beide kampen objectief en serieus had bestudeerd, dan had je namelijk geweten dat die zogenaamde “antivaxxers” hun mening niet op basis van valse argumenten hebben gebaseerd, maar op basis van duidelijke wetenschappelijke onderzoeken, uitleg van experts, waarschuwing van experts (van een iets hoger niveau dan huisartsen), de steeds groter wordende groep huisartsen die zich openlijk uitspreekt tegen vaccinatie, en gewoon de statistische cijfers van het RIVM zelf.

Belachelijke invulling

het volgende is ook wel erg: Daniël van Deutekom beroept zich in een tweet op Romeinen 5:3-4, overduidelijk met de suggestie dat de anti-vaxxers een soort martelaren van Christus zijn

Het is bijzonder te zien hoe je steeds Daniël van Deutekom weer aanhaalt. Die zit toch een beetje in dezelfde zweverige übercharismatische hoek als Mattheüs van der Steen, waar je groot fan van bent.

Persoonlijk heb ik niets met van Deutekom, vond zijn hele houding om hun verdronken vriend aanstootgevend en schadelijk voor het christendom als geheel. Maar de suggestie dat “overduidelijk” de suggestie zou worden gewekt dat “antivaxxers” (bedankt voor de polarisering!) martelaren zouden zijn, vindt ik slechts lachwekkend. Een typerend voorbeeld van iemand die een stok zoekt om een hond te slaan (en hopelijk weet je ook dat hij die volgens het spreekwoord altijd vindt)

Gelovigen komen steeds meer in de verdrukking te staan. Maar waarschijnlijk mis je opmerkingen zoals die door de hoofdredacteur van het met publiek geld betaalde platform Joop worden gedaan:

Die fucking christenen mogen wel dood

Joop, BNNVARA

En ja, dat ging over de keuze om zich niet te laten vaccineren. Ik meen (heb geen zin om die walgelijke pulp nogmaals op te zoeken) in relatie tot Urk. Wat het overigens met de coronacijfers uitstekend doet!

Daarmee gaat dus gelijk je hele verhaal mank, want Urk doet het prima en kent de laagste vaccinatiegraad van Nederland, gevolgd door Staphorst.

Ook hashtags als #cancelchristianity of de verklaring van een onderzoekscommissie van de democrats dat christenen een gevaar voor de maatschappij vormen en allemaal als terrorist zouden moeten worden aangemerkt, zijn je waarschijnlijk volledig ontgaan.

In de hele tweet van van Deutekom is geen woord over vaccinatie te lezen. Dit is dus weer een sterk staaltje inlegkunde. En dat zet voor mij dan ook weer vraagtekens bij de uit- of inleg over de Bijbel. Daar moet ik dan wel even eerlijk in zijn.

Desinformatie

als de anti-vaxxers zich hadden laten vaccineren, zouden we intussen allang van de corona-pandemie verlost zijn

Een mooi voorbeeld van het valselijk beschuldigen van een andere partij, en ook nog eens met werkelijk klinkklare onzin! RadboudUMC heeft maanden geleden al een waarschuwende tweet de wereld in gestuurd dat een groot deel van haar volledig gevaccineerde personeel een hoge virale load heeft, en dus besmettelijk is voor anderen. Er waren op dat moment nog weinig ziektegevallen, maar het feit dat diverse ziekenhuizen met cijfers naar buiten kwamen dat de overgrote meerderheid van de opgenomen patiënten volledig gevaccineerd is, spreekt boekdelen.

Daarnaast kent het coronavirus, net als het influenzavirus, een dierlijke poel waardoor “verlossing” van dit virus een utopie is. Denk maar aan de besmetting van de apen in San Diego en de Apenheul.

Dus sorry Willem, maar je verspreidt dus desinformatie en polariseert ook nog eens in één zin! Niet zo netjes.

De belofte van de Jonge was dat bij 65% gevaccineerden er sprake zou zijn van groepsimmuniteit en daarna zou de maatschappij weer open gaan. En zou

Leugens

Hou toch op, zeg. Er is in ons land helemaal geen vaccinatieplicht (zoals in sommige andere landen wel), en die komt er ook niet.

Werkelijk geen idee op welke basis deze uitspraak gedaan wordt, maar voorlopig is de motie hierover onder meer door de CU verworpen, dus “en die komt er ook niet” is volkomen nergens op gebaseerd. Bedenk daarbij ook dat de Jonge zijn mening in gemiddeld drie weken à een maand volledig omdraait, zijn opmerking dat vaccinatieplicht inmiddels wel degelijk overwogen moet worden, en de basis voor deze stellige opmerking wordt toch wel heel erg wankel.

Bijbel

Onderzoek nu toch eens waar Openbaring 13 echt over gaat.

Dat is een prima advies. En tel daar dan het besef bij op dat de profetieën die in vervulling gaan, of die op het punt staan in vervulling te gaan, heel vaak vooraf worden gegaan door waarschuwingen zoals bijvoorbeeld gebeurtenissen die aanwijzing zijn om die specifieke profetie in vervulling te laten gaan.

De lockdowns zijn daar een voorbeeld van. Mensen kunnen niet kopen of verkopen, tenzij de overheid dat wil. Is dat een merkteken? Nee, natuurlijk niet, maar mogelijk wel een voorafschaduwing. Is de Jonge de antichrist? Nee, maar christelijk is hij met al zijn gelieg natuurlijk ook totaal niet.

Is dat een teken van de tijd? Lijkt me wel. Het is wel duidelijk dat wat recht is krom gepraat wordt en andersom. Dat volk tegen volk op wordt gezet, en dat een Bijbelleraar als Ouweneel daar ook niet ongevoelig voor blijkt te zijn en net zo hard mee doet.

Bizar voorbeeld

Je doet me denken aan de man die de tijd van zijn baas misbruikte om tegenover zijn collega’s te ‘getuigen’. Ten slotte ontsloeg zijn baas hem, omdat de man een dief van de baas z’n tijd was.

Een bizar voorbeeld voor iemand die zichzelf christen en Bijbelleraar noemt! De Bijbel roept op om altijd en overal te getuigen. Een medechristen die getuigt “een dief” noemen, is werkelijk compleet van de zotte!

Dagelijks praten werknemers in de baas hun tijd over hun hobbies, over het feest van afgelopen weekend, hoeveel meiden ze “gescoord” hebben, hun nieuwe auto, staan te roken in de baas zijn tijd, bezoeken talloze websites die niets met werk te maken hebben, werken hun social media bij, beantwoorden privé telefoontjes.

Kortom, volgens de maatstaf van Ouweneel moet elke werknemer ontslagen worden! Alle werknemers zijn dieven!

Weer desinformatie

Ik zou niet graag naar een restaurant gaan waar ze een loopje nemen met de QR-code, want ik wil geen slachtoffer worden van ongevaccineerde gasten. (Je kunt ook besmet worden door een gevaccineerde, maar die kans is aanzienlijk kleiner.)

Eerst een heel simpele vraag, waar ik nog nooit een goed antwoord op heb gekregen. Als dat vaccin zo goed beschermd dat iedereen het zou moeten nemen, waarom ben je dan zo vreselijk bang voor iemand die ongevaccineerd is?

De kans om ongevaccineerd ziek te worden is, volgens het RIVM 1,85%. Als het vaccin inderdaad de beloofde 95% bescherming zou bieden, dan zou de kans op ziek worden door de besmetting van iemand anders (gevaccineerd of ongevaccineerd) dus slechts 0,0925% zijn.

Ik neem aan dat Ouweneel de deur ook niet meer uitkomt, want de kans op een val of verkeersongeval is vele malen groter. Van de kleine en lichte ongevallen en letsels is geen goede registratie, dus kijken we even naar de ernstige gevallen. Dat is het verkeer 1,3 promille, tegen over 0,9 promille kans op een ernstige besmetting.

De vermelding dat de kans op besmetting door een gevaccineerde veel kleiner zou zijn is al maanden geleden achterhaald, dus ik heb niet veel zin om daar nog een keer op in te gaan. De stelling van Ouweneel klopt niet.

Persoonlijke verhalen

Laat me eindigen aan wat een verpleegkundige mij mailde

Behalve dat daar een taalkundige fout in staat, kan ik niets met zo’n verhaal. Laat mij eindigen met wat een verpleegkundige mij persoonlijk vertelde.

“Ik heb tijdens de laatste golf op de corona-afdeling gewerkt. Dat was voor ons een heel stressvolle tijd. Covid was een nieuwe ziekte die we helemaal moesten leren kennen en ontdekken. Het was een tijd van trial and error en constant met elkaar overleggen waar we succes mee boekten en waar niet mee.

De signalen moesten we leren kennen. Die kenden we toen nog niet, maar inmiddels weten we veel meer wat wel en niet werkt en waar we op moeten letten. Aan het eind van die eerste periode waren ik en mijn collega’s allemaal helemaal op. Sommigen hadden een burnout, anderen – waaronder ik – zaten er tegen aan. In zo’n periode kwamen ze opeens met vaccinaties aan zetten en veel van ons hebben hem maar genomen omdat we geen tijd hadden om uit te zoeken wat het precies inhield. Dus ik ben dubbel gevaccineerd, maar als ik toen had geweten wat ik nu weet, had ik het nooit gedaan”

En nee, zij is geen christen, dus houdt er geen bijbelse ideeën op na. Wel een duidelijke mening dat ze het nooit had moeten doen!

Is ze de enige zorgmedewerker die er zo in staat? Bepaald niet. In Ontario en Quebec heeft men afgezien van een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers omdat het enorme personeelstekorten op zou leveren in de ziekenhuizen.

Hetzelfde gebeurde in New York City. Daar wilde men de noodtoestand uitroepen omdat zorgmedewerkers massaal ontslag namen. Het RD schreef er, bij mijn weten als enige krant, een artikel over met de kop “Gezondheidszorg lijdt in veel landen onder vaccinatieplicht“.

Zouden al die zorgmedewerkers dan echt zo dom en onwetend zijn als Ouweneel “de anderen” probeert in de hoek te zetten? Werkelijk?

In een interview met een groepje Amerikaanse verpleegsters wordt ook duidelijk gesteld dat er afdelingen in hun ziekenhuis zijn waar slechts 20% van de medewerkers gevaccineerd is. Een vaccinatieplicht zou op die afdelingen dus het vertrek van 80% van de zorgmedewerkers tot gevolg hebben. En ook van medewerkers die dagelijks met covidpatiënten te maken hebben.

Zouden zij nou echt allemaal zo dom zijn, Willem? Echt?

Video

Tot slot nog een duidelijk filmpje waarin een Duitse gevaccineerde zich duidelijk uitspreekt tegen wat er in zijn land gebeurt. Uitgerekend het land wat van de geschiedenis had moeten leren. Hopelijk kan Willem Ouweneel er nog wel wat van opsteken…

De spreker blijkt Hans-Ulrich Jörges te zijn. Een befaamd journalist en voormalig hoofdredacteur van Stern. Het programma is “Viertel nach Acht”. Hij is zelf al drie keer ingeënt, maar walgt van de manier waarop met ongevaccineerden wordt omgegaan.


Het artikel is cadeau gedaan, dus zou voor iedereen openbaar leesbaar moeten zijn.

Een van de dingen die mij verdrietig maken, is het feit dat de groeiende polarisatie tussen gevaccineerden en ongevaccineerden ook de christenheid steeds meer in haar greep krijgt.

Dat is ook niet zo’n wonder. Als ik het interview met huisarts Els van Veen lees, denk ik: hoe is het mogelijk dat het Nederlandse volk zulke voorlichting krijgt, zelfs van artsen? Ik ben ontzettend blij met de respons van een andere arts, Alie Hoek-van Kooten, die dokter Els stuk voor stuk weerlegd heeft. Ik ben het 200 procent met Alie eens. Maar wat helpt dat? Talloze antivaxxers zullen Els’ argumenten – naast vele soortgelijke argumenten, afkomstig van alternatieve websites – dankbaar aangrijpen om zich niet te laten vaccineren en daarmee de pandemie langer te laten voortduren dan nodig is. En alsjeblieft, laten de meningsverschillen niet tot oorlog leiden. Dat gevaar is levensgroot.

Daarmee zullen we moeten leven, en daarbij ook nog eens respect hebben voor het standpunt van de andere partij. Ik snap de argumenten van sommige ongevaccineerden (hoewel die meestal op onjuiste informatie gebaseerd zijn), maar ik ben het er niet mee eens. Ik hoop dat die mensen ook de argumenten van Alie tot zich nemen en er wat mee doen. En alsjeblieft, laten de meningsverschillen niet tot oorlog leiden. Dat gevaar is levensgroot. Er zijn al gemeenten die over deze kwestie uiteengespat zijn. Er zijn al gemeenten die een QR-code eisen voordat ze mensen binnenlaten. En omgekeerd zijn er ook gemeenten waar ze op je loeren of je al ziekteverschijnselen vertoont, omdat hun wijs gemaakt is dat de gevaccineerden binnen enkele jaren ernstig ziek zullen worden, zo niet zullen overlijden aan het vaccin. Dit is wel een absoluut dieptepunt: vaxxers die stiekem hopen dat de anti-vaxxers corona zullen krijgen (lekker puh), en anti-vaxxers die op je loeren om te zien of je al ziek bent van het vaccin. Christenen die stiekem of openlijk uitkijken naar het ziek worden of zelfs de dood van andere christenen.

Kan het nog erger? Nou, het volgende is ook wel erg: Daniël van Deutekom beroept zich in een tweet op Romeinen 5:3-4, overduidelijk met de suggestie dat de anti-vaxxers een soort martelaren van Christus zijn, die nu door veel moeiten moeten heengaan, maar daardoor gesterkt worden in hun geloof. Ik zie dat de laatste tijd vaker: allerlei christenen gaan met het boek Openbaring aan de haal, op een manier die hun goed uitkomt. Er blijkt weinig respect voor gedegen Schriftuitleg uit. Daniël, snap je niet dat anderen precies de omgekeerde redenering zouden kunnen volgen (en dat zou dan even dwaas zijn)? Zij zouden kunnen redeneren: wij, de gevaccineerden, gaan door moeilijke tijden, want als de anti-vaxxers zich hadden laten vaccineren, zouden we intussen allang van de corona-pandemie verlost zijn. Wij lijden onder de koppigheid van de wappies, maar ach, dat is goed voor ons: we worden daardoor gesterkt in ons geloof. Het is dwaas om de Bijbel te laten buikspreken en op die manier ook nog eens een slachtofferjasje aan te trekken.

Beide redeneringen zijn even overtrokken. Het is dwaas om de Bijbel te laten buikspreken en op die manier ook nog eens een slachtofferjasje aan te trekken. Kijk eens hoe zielig wij antivaxxers zijn… Hou toch op, zeg. Er is in ons land helemaal geen vaccinatieplicht (zoals in sommige andere landen wel), en die komt er ook niet. We leven zelfs in een land waar de kerken helemaal vrijgelaten worden (behalve door de radicale pers), al zijn de meeste kerken zo verstandig de aanbevelingen van het RIVM zo goed mogelijk te volgen. Wél is het zo, dat RIVM en overheid sterke aandrang uitoefenen om mensen tot vaccinatie aan te zetten, en daar hebben ze groot gelijk in. Maar drang is geen dwang. Je maakt jezelf alleen maar zielig als je van jezelf dan toch een slachtoffer of zelfs een martelaar maakt.

Ik ben bioloog, en daarom interesseren de biologisch-medische aspecten van de coronacrisis mij zeer. Maar ik ben ook theoloog, en daarom ben ik zo verdrietig over de oneerbiedige wijze waarop steeds meer geestelijke ‘smaakmakers’ in dit land met de Bijbel omgaan. Ik zei het eerder tegen Jaap Dieleman en Paul Visser: Onderzoek nu toch eens waar Openbaring 13 echt over gaat. En nu zeg ik tegen Daniël: Onderzoek nu toch eens waar Romeinen 5 echt over gaat. Je doet me denken aan de man die de tijd van zijn baas misbruikte om tegenover zijn collega’s te ‘getuigen’. Ten slotte ontsloeg zijn baas hem, omdat de man een dief van de baas z’n tijd was. En hoe reageerde de man? Hij was een martelaar, die nu moest lijden voor de naam van Christus… Is dat je bedoeling, Daniël? Ben jij nu ook een martelaar van Christus, omdat de mensen je bekritiseren vanwege jouw anti-vaxxersopvatting? Ben je nu een martelaar van Christus, omdat je geen QR-code hebt en nu dus geen restaurant of bioscoop binnen mag? Ik zou niet graag naar een restaurant gaan waar ze een loopje nemen met de QR-code, want ik wil geen slachtoffer worden van ongevaccineerde gasten. (Je kunt ook besmet worden door een gevaccineerde, maar die kans is aanzienlijk kleiner.) Ben je nu een martelaar van Christus, omdat je geen QR-code hebt en nu dus geen restaurant of bioscoop binnen mag?

Laat me eindigen aan wat een verpleegkundige mij mailde juist toen ik met deze column bezig was: ‘Als verpleegkundige op de long- (nu corona-)afdeling in het ziekenhuis in … ben ik u zo dankbaar voor uw blogs! Het is zo moeilijk te begrijpen dat zoveel broeders en zusters zo negatief over vaccineren zijn en er hele “Bijbelse theorieën” op na houden. Ik zie iedere dag wat corona teweegbrengt; ik heb zoveel mensen naar de IC gebracht of bijgestaan in hun laatste uren. Mijn collega’s en ik zijn moe en verdrietig!’

Precies. En ik ben als bijbelleraar al even ‘moe en verdrietig’ over het misbruik dat van de Bijbel gemaakt wordt om de antivaxxers aan te moedigen in hun negatieve houding.

Bron: https://cip.nl/cip+/88169-zijn-ongevaccineerden-bezig-martelaren-voor-de-naam-van-christus-te-worden/Gh4EUwdeBCpwbEscEBsRchITEhE

3 antwoorden op “Zijn ongevaccineerden bezig martelaren voor de naam van Christus te worden?”

 1. …maar als [zelfverklaarde] bijbelleraar heb jij wél een uiterst gevaarlijke taak , en kun jij je geen enkele misstap veroorloven – want daar zal God je rekenschap over vragen.
  Feiten zijn :
  ieder [iedere christen] die NIET kan zien wat voor on-gelooflijke hoax dit debiele ‘covid’ verhaal is , opgetuigd om iets aan de mens te veranderen zónder dat het direct argwaan wekt , moet zich echt afvragen wat hij of zij wél heeft begrepen over Openbaring.
  Dit is een directe aanval van Esau op heel ‘ Jakob’ – zo wordt het christendom genoemd in alle profeten. Esau heeft Jacob altijd gehaat , en altijd gezocht naar een manier om hem , uiteindelijk , zijn slaaf te laten worden . Alle oorlogen die Esau bedacht en gefinancierd heeft [=beide kanten dus] hebben Jacob nog niet op de knieen gekregen. Maar Esau heeft dit met zijn globale ‘cojona’ hoax WEL [=en merk op : zijn hele hoax is voornamelijk tegen het Westen gericht — daar verblijft immers het grootste gedeelte van Jacob !] .
  goed – de Schrift :
  Esau [vroeger: farizeers schriftgeleerden etc , nu : pharma , WEF, etc] werkt voor de kwade dimensie. Die kwade dimensie wordt in Op. ‘het beest’ genoemd , en het komt op uit ‘de zee’. In alle profeten is ‘de zee’ ‘de kwade dimensie’. Deze kwade dimensie ligt ten oosten van deze aarde , met als hoofdkwartier ‘mystery-babylon’. Het is ook vanuit deze regio dat ‘200 miljoen koningen [=demonen] naar deze aarde zullen oversteken’ ; en in veel profeten wordt dit herhaald – bv in Nahum waar die geesten op monsterlijke paarden deze aarde binnenvallen.
  God heeft Jacob – op deze aarde – daar tot nu toe tegen beschermd , maar niet langer : omdat met name de gelovigen zich van Zijn [andere] werkelijkheid hebben afgekeerd .
  In openbaring
  staat het originele ‘aanvalsplan’ van die kwade dimensie : zij gebruiken ‘de lam-draak , die uit de aarde opkomt’. Dit lam-draak is “de moderne wetenschap” [=komt uit de aarde , en doet zich voor als nuttig = lam] , maar werkt voor de draak. En maakt dat een “666 carbon humanoide teken aangebracht wordt”, 666 is de overtreffende trap van carbon waaruit dit lichaam bestaat : lees : nano-carbon. Het ‘humanoide’ slaat op een hybride vorm — in dit geval wordt het gif toegediend door middel van BEDROG : het onzinnige ‘covid’ verhaal is de Val om het échte doel – al die constante spuiten – toe te dienen. Er KOMT DUS GEEN ‘later teken’ omdat ook het ‘coronapaspoort’ afgeserveerd zal worden – dat is slechts afleiding – omdat de router techniek al IN het lichaam zit.
  Het doel van mystery-babylon was om de ziel die aan God toebehoort letterlijk tot ‘een batterij’ te maken – als een ziel die GEEN vrije wil meer heeft – dus ook geen geestelijke – omdat zijn denken en alle input beheerst zou worden door het lichaam dat ‘aangestuurd wordt’ door Esau’s AI [=’ze kreat rezet’] . De ziel zou een monddode gevangene zijn in het eigen lichaam , onmachtig om God of Christus zelfs maar te ZOEKEN , en de kwade dimensie zou al deze apathische zielen als GIJZELAAR gebruiken tov. God —
  tot in de eeuwigheid .
  Dit hele thema is prevalent in ALLE profeten [zie beneden] . Ná dit 666 teken zal er kort daarop een periode volgen die omschreven kan worden als “het teken van het beest”, en dit teken gaat over “eigendom”, geestelijk eigendom : de zielen zullen een keuze moeten maken tussen God (die zich aan de zielen geopenbaard zal hebben wanneer deze aarde donker is geworden) en de ziel zal kiezen óf voor God óf voor het Beest – en in het laatste geval zal die ziel ‘het teken van het beest’ ontvangen . Belangrijk is echter dat dit een vrije keuze van de ziel zal zijn – niet dmv bedrog etc , zoals met dit 666 humanoide teken

  1. Omdat wij geen voorstander zijn van het blokkeren van reacties hebben wij deze reactie ook geplaatst. U zult begrijpen dat wij een aantal vraagtekens bij deze reactie hebben, maar zien verdere reacties graag hieronder geplaatst worden.

 2. We hebben mogen zien hoe openbaring 12 1-5 is uitgekomen op en 23/24 sept 2017, maar we zouden naar openbaring 13 niet mogen kijken? (Zie de link naar ‘een’ website hierover).

  Waarom zouden wij verplicht mee moeten doen aan een “gen therapie experiment” waarover men liegt om het een vaccin te noemen, anders zouden nog meer mensen afhaken.

  Mensen, denk na, laat uw DNA zuiver blijven, zoals de schepper ons gemaakt heeft.

  GZMU

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *