Markus 13:12

En een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode en een vader zijn kind en kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen.

Foute Friezen

Naar aanleiding van ” Dat ik het op een aantal punten grondig oneens ben met W.J. Ouweneel is bekend, maar gelukkig heeft iedereen recht op een eigen mening en ik volg hem nog steeds met interesse. Vandaag liep ik tegen een artikel aan wat ik al eerder had gelezen en waar ik wel achter sta. …