Een rampjaar?

Dat 2012 als rampjaar te boek staat, komt misschien vooral door de publicaties van de occultist José Arguëlles (1939). Hij baseerde zijn opvattingen op de Maya-kalender, een heidense cultuur in Zuid-Amerika, met een godheid die Quetzalcoatl heette, een gevederde slang. De Maya’s en de Azteken offerden mensenharten, die bij het leven uit het lijf van de slachtoffers werden gerukt, aan de goden, om het vergaan van de wereld te voorkomen. In kringen van New Age worden deze middeleeuwse Zuid-Amerikaanse culturen als hoogstaand betiteld. Het was echter een zeer wrede cultuur, waarin massaal mensenoffers werden gebracht. Desondanks populair in onze cultuur.

“Een rampjaar?” verder lezen

Dictatuuur van de meerderheid

Mensen die het hardst roepen om democratie, lijken het meest geïnteresseerd in het dwingend opleggen van eigen standpunten op andersdenkenden. Voorbeeld: homoseksualiteit, homohuwelijk, en homotherapie. Alles wat met dit thema samenhangt leent zich beslist niet voor een gesprek over democratische verhoudingen. Eerder is er sprake van dictatuur en mediaterreur. Iedereen moet vinden wat de meerderheid vindt. Een overweging

“Dictatuuur van de meerderheid” verder lezen

Antisemitisme in Duitsland wijdverspreid

BERLIJN – Antisemitische houdingen zijn ”in aanzienlijke mate” in de Duitse samenleving verankerd.

Extreem rechtse figuren, ontkenners van de Holocaust en extremistische moslims gebruiken het internet met grote vanzelfsprekendheid als platform om hun gedachten te verspreiden, maar ook bij ‘gewone’ Duitsers zijn er diepgewortelde vooroordelen en clichés over de Joden.

“Antisemitisme in Duitsland wijdverspreid” verder lezen

Trage wetenschap, trage politiek

Na 95 jaar werden eindelijk de vervalste tekeningen uit biologieboeken gehaald.

Al heel lang was bekend dat de tekeningen van Ernst Haeckel (1834-1919) die de evolutietheorie wetenschappelijk moesten bewijzen niet klopten. Haeckel wilde aantonen dat er een evolutie is geweest van eencellige vis, reptiel naar uiteindelijk de mens. Hij meende dat de embryonale ontwikkeling een afspiegeling was van evolutie en beweerde dat er een vroeg embryonaal stadium was overgebleven dat bij alle gewervelden gelijk was.

In 1915 verscheen er al een boek over de vervalsing, dus je zou verwachten dat de wetenschap, die toch beweert zich op feiten te baseren, direct afscheid zou nemen van de tekeningen. Niets is echter minder waar.

In 1997 verscheen een publicatie van Michael K. Richardson met foto’s van het eerste stadium. Duidelijk was dat die totaal niet lijken op Haeckel’s tekeningen. Weer zou je verwachten dat er wat mee gedaan zou worden, maar wederom: helaas.

In 2005 verscheen het boek ‘Degeneratie’ van Peter Scheele, die tevens de pers en alle politieke partijen benaderde over de leugens in de lesboeken, maar weer bleef het oorverdovend stil, kwam er nauwelijks een reactie en bleven de tekeningen ‘gewoon’ gehandhaafd.

Uiteindelijk was de in 2009 huis-aan-huis folder “Schepping of evolutie, wat geloof jij”, die met name door veel atheïsten belachelijk is gemaakt en verfoeid werd, aanleiding geweest om eindelijk actie te ondernemen. Kennislink.nl bevestigde in 2009 dat de tekeningen niet kloppen. Letterlijk staat er in hun publicatie:

Haeckel tekende de embryo’s van vijf dieren en een mens naast elkaar om dit proces duidelijk te maken. Nu weten we dat dit idee niet klopt.

Kennislink.nl is de website van het Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie. De gebruikte term ‘nu’ is wat lachwekkend als je beseft dat de kennis al 95 jaar lang bekend was! Bijna een eeuw lang heeft dit nationale centrum mee gewerkt aan het verspreiden van een leugen!

Ook uitgeverij Malmberg (uitgever van veel lesmateriaal) gaf destijds aan dat de tekeningen in de zesde druk niet meer voor zullen komen.

De totale onwilligheid van wetenschap en politiek, beiden verantwoordelijk voor onder andere het lesmateriaal op onze scholen, geeft aan dat levensbeschouwing in deze vraagstukken belangrijker is dan wetenschap. Wetenschap is mooi, maar het is goed om steeds opnieuw te beseffen dat er andere krachten aan het werk zijn die de pure wetenschap vertroebelen.