Het merkteken van het beest

Spread the love

Via facebook kreeg ik de vraag of ik een artikel over het merkteken eens wilde bekijken en met een reactie komen. Omdat het dan het makkelijkst is om dat gelijk via deze site te doen, doe ik dat dus via deze site. Ik pik er even de punten uit waar ik op wil reageren.

De bron van het artikel: https://christipedia.miraheze.org/wiki/Merkteken_van_het_Beest

Het bedoelde Beest is een politiek systeem én een zeker mens, het hoofd van dat systeem

Dat lijkt mij tegenstrijdig. Iets kan moeilijk twee dingen tegelijk zijn. We zien momenteel de opkomst van een totalitair politiek systeem, wat wel past bij het beeld wat de Bijbel schetst van de periode waarin deze antichrist aan de macht zal zijn.

Bij een bepaald type leider, past ook een bepaald type politiek systeem. Een dictator kan niets met democratie, en de schaarse echte democraten, kunnen niets met een dictatuur.

Zichtbaar teken?

Het Griekse woord dat vertaald is met ‘merkteken’ is het onzijdige zelfstandige naamwoord caragma. De betekenissen van dit woord zijn[1]:

brandmerk, teken, merkteken. Voorbeelden: (1) een brandmerk op paarden; (2) het merkteken van het Beest, op de rechterhand of op het voorhoofd van mensen.

Dit lijkt er op te wijzen dat het zelfs om een voor iedereen zichtbaar teken gaat. Een brandmerk op paarden kan wel overgroeit raken door de beharing van het paard, maar is wel zichtbaar.

Op zich is dat natuurlijk niet zo vreemd. Op het moment dat ik deze tekst schrijf zitten we midden in de vaccinatiegekte tegen corona en delen mensen op social media hun uitbundige vreugde na het ontvangen van het vaccin. Een situatie die je jezelf een jaar geleden niet voor kon stellen, en die we in de menselijke geschiedenis ook nog nooit eerder hebben gezien!

Dus waarom zouden straks niet iets vergelijkbaars krijgen met het merkteken? Deze situatie doet mij nu al denken aan een andere tekst, namelijk Op. 11:10 waar een bizarre situatie wordt omschreven, die toch wel wat lijkt op wat er nu gebeurt.

Berekene…

De getalswaarden van de letters waaruit de naam is samengesteld kunnen worden opgeteld en zo het getal van zijn naam opleveren.

Vaak wordt aangenomen dat het slechts om een optelling van wat letters gaat, maar daar is mijns inziens te weinig aanleiding voor. Ik ben niet heel bekend met het rekenen met kiezels, maar de strong-uitleg geeft ook aanleiding tot een bredere uitleg.

  1. tellen met kiezels, rekenen, berekenen
  2. zijn stem uitbrengen door een kiezel in de urn te werpen
  3. bij stemming beslissen.

Moeten we er over stemmen? Nee, natuurlijk niet, want er is een duidelijke verwijzing naar zijn naam. Maar de grote vraag voor mij is nog steeds of we zijn naam zullen kunnen herkennen aan alleen de getalswaarde door op te tellen.

De duivel is natuurlijk de misleider van den beginne, dus we moeten er ook rekening mee houden dat hij zal proberen de boel te misleiden. Misschien neemt hij wel een artiestennaam aan om zijn eigen naam te verhullen!

Laten we met alle scenario’s rekening houden!

De reden dat ik mijn vraagtekens heb bij het slechts optellen van de getalswaarde, komt ook voort uit de verwijzing in het artikel naar twee andere Bijbelplaatsen, waaronder Lucas 14:18.

Wie gaat rekenen voor het bouwen van een toren, krijgt zowel te maken met optellen als met aftrekken, of delen.

Misleiding, ontvangst en aanbrenging

Degenen die het merkteken ontvangen doen dat niet zomaar. Ze zijn overtuigd. Maar deze overtuiging berust op misleiding. Door de tekenen die de valse profeet heeft gedaan zijn ze misleid. Aan de acceptatie van het merkteken gaat dus misleiding vooraf.

Dit is deels herkenbaar in de huidige situatie. De mensen die nu de vaccinatie ontvangen doen dat misschien niet zomaar, maar mijns inziens wel te makkelijk. Hun overtuiging berust duidelijk op misleiding.

De overheid heeft lang niet alle informatie met de bevolking gecommuniceerd. Een deel van de beschikbare informatie werd achter gehouden, een deel verdraaid, en de uitspraken van bijvoorbeeld Hugo de Jonge en Mark Rutte werden soms in een week tijd compleet anders.

Aan de acceptatie van het vaccin gaat dus misleiding vooraf. Misschien kunnen we deze prikronde wel beschouwen als een proeftuin om te ontdekken welk deel van de bevolking open staat voor deze misleiding en leert men hiervan om het volgende keer nog beter te doen.

Ze testen dan mogelijk nu ook hoe ver ze kunnen gaan. Er wordt op dit moment voorzichtig gesproken over verplichte vaccinatie en zelfs dwang tot vaccinatie voor degenen die niet willen, hoewel er medisch gezien allang geen enkele noodzaak tot vaccinatie meer is!

Ontvangst

Het merkteken wordt aangebracht in opdracht van de valse profeet. ‘Men’ brengt het teken aan. Het wordt bij ‘allen’ aangebracht. Het gaat waarschijnlijk om een grote meerderheid; er zijn mensen (de heiligen) die het teken weigeren.

Hier zien we mijns inziens toch wel duidelijke parallellen tussen de huidige vaccinatiegekte en het merkteken. Het is echter nog steeds de vraag of er sprake is van “een grote meerderheid”, want hoewel de berichten in de media steeds spreken over een stijgende vaccinatiebereidheid, lijken de cijfers in de praktijk toch wat tegen te vallen.

Helaas moet ik wel constateren dat veel van de bewuste weigeraars geen christenen zijn, dus de kans is groot dat zij straks wel vrij probleemloos het merkteken zullen accepteren.

Plaats

De plaats waarop het merkteken wordt aangebracht is de rechterhand of het voorhoofd.

Dit maakt wel duidelijk dat het vaccin het merkteken nog niet is. Dat neemt niet weg dat de kans bestaat dat het wel degelijk een voorloper van het merkteken is, maar daar kom ik later nog op terug.

Weigering van het merkteken

De heiligen zullen het merkteken weigeren. Als we nu al zien welke (geestelijke) druk er wordt gelegd om een “simpel vaccin” te accepteren, dan kunnen we ons slechts een voorstelling maken van wat er straks gaat komen.

Families worden op dit moment uit elkaar gescheurd door voor- en tegenstanders van het vaccin, met als triest hoogtepunt in mijn eigen omgeving een familie die zo geïndoctrineerd is door de propaganda dat zij een familielid wat het vaccin op advies van de behandelend arts (voorlopig) niet wil nemen doorlopend onder druk zetten om het wel te doen!

Een situatie waarbij een hele familie dus druk uitoefent tegen het medisch advies van een arts in. Dit konden we ons een jaar geleden echt niet voorstellen, maar in een jaar tijd is de samenleving dusdanig verdeeld geraakt dat het wel gebeurt, en ouders en kinderen tegen elkaar op worden gezet!

Economische boycot

Hun weigering is niet zonder gevolg. De weigeraars halen zich een economische boycot op de hals. Het merkteken is het middel om deze boycot uit te voeren. Want zonder merkteken zijn geen economische transacties mogelijk: zonder het merkteken kun je niet kopen of verkopen.

Ook hier zien we parallellen. De roep dat ongevaccineerden moeten worden geweigerd (ook al is allang duidelijk dat momenteel de gevaccineerden juist de grootste verspreiders zijn) wordt steeds luider.

Ongevaccineerden mogen straks niet meer naar festivals, winkels, restaurants, noem maar op. Een feitelijke economische boycot is dus het gevolg.

Nu hebben we nog een uitweg, want we kunnen alles online bestellen en halen het restaurant dan maar in eigen huis of achtertuin, maar als de D66 hun zin krijgen, dan moeten we ons binnenkort identificeren als we online willen zijn.

En dan wordt de werkelijke economische boycot dus wel een realistisch scenario!

Voor weigeraars kent de Bijbel echter ook een belangrijke belofte:

De volhardende zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God gedood worden, en die het merkteken niet ontvangen, zullen echter weer levend worden en in de regering van Christus delen. Hun weigering heeft kwalijke gevolgen voor henzelf, maar de zegen van God overtreft de schade.

Gevolgen van ontvangen

Zij die het beest en zijn beeld aanbidden en het merkteken van het beest ontvangen, zullen de toorn van God ontvangen, gepijnigd worden en zonder rust zijn.

Op zich verbaasd deze “belofte” al niet. De wereld om ons heen wordt steeds gejaagder, rustelozer en lijdt steeds meer pijn. Mensen worden onzekerder, de angst wordt aangewakkerd (teken van de eindtijd).

De berichten over nieuwe varianten zijn steeds onheilspellender. Maar in de praktijk komen de voorspellingen nooit uit. Maar de angst wordt wel gevoed en veel mensen lijden daar onder.

De mensen op aarde die het merkteken dragen zullen geplaagd worden door een kwaadaardige en boze zweer.

De ontwikkelaar van de onderhuidse RFID-chip kwam naar aanleiding van deze tekst tot geloof. Tijdens onderzoek constateerde men dat zweren en etterende wonden het gevolg zouden zijn van een kapotte RFID-chip. Precies zoals de Bijbel schrijft!

De massale voorspelde uitval van de chips is tegenwoordig eenvoudig te realiseren. Eén EMP-bom kan miljoenen chips tegelijk vernietigen. Maar ook andere technieken kunnen daar voor in worden gezet.

Chippen gebeurt inmiddels op kleine schaal al een aantal jaar, onder meer in Zweden.

Mogelijke technische voorlopers

Zoals ik al eerder schreef, zie ik de huidige vaccinatiegekte als een voorloper van het merkteken. Ver gezocht? Zou kunnen, maar…

In 2009 hadden we een vergelijkbare situatie met de Mexicaanse griep. De goede oude tijd waarin ziektes nog gewoon vernoemd mochten worden naar plaatsen waar ze voor het eerst gevonden werden.

Ook toen werd een volledig vaccinatieprogramma opgetuigd en werden er 34.000.000 vaccins besteld. Door gebrek aan animo onder de bevolking konden echter 20.000.000 vaccins ongebruikt de prullenbak in.

Wat leerde men daar van? Dat alleen het zaaien van angst niet voldoende is om mensen massaal over te halen zich te laten prikken. Er is meer nodig, en in 2020 zagen we de start van een massale propagandacampagne met inzet van BN-ers, “influenzers”, de main stream media (die inmiddels in handen is van slechts een handjevol bedrijven), en de hele dag door reclameboodschappen in de media (reclameblokken op alle radio- en TV zenders), delen van berichten op social media, allerlei websites en noem maar op.

De propaganda die in 2009 ontbrak, was nu volop aanwezig!

Maar er is nog een heel ander belangrijk verschil t.o.v. 2009. De nu gepushte vaccins maken gebruik van een compleet nieuwe techniek die nog niet eerder op mensen is toegepast, mRNA. Deze is wel op dieren getest (Ab Osterhaus op katten), met desastreuze gevolgen.

Een misschien wat minder opvallende voorloper is het feit dat cashgeld langzaam maar zeker verdwijnt en verdacht wordt gemaakt.

Kwantumstippenlabel

In het artikel wordt, bijna onderaan, uitgelegd wat dit is. Op zich kun je dit inderdaad zien als een voorloper, net zoals de tatoeagerage die momenteel rondwaart in de westerse wereld. Echter, zoals deze techniek beschreven wordt zou deze niet permanent zijn, dus wat zou dan de zin zijn om daar medische informatie in op te slaan? We mogen toch hopen dat de levensduur van mensen iets langer is dan vijf jaar.

Figuurlijk?

Diverse Bijbeluitleggers leggen het merkteken figuurlijk uit. Gezien de stand der techniek zoals die toen was, begrijpelijk. Maar we kunnen hier slechts van leren dat het moeilijk is om zaken te duiden die nog niet van toepassing zijn.

Het merkteken komt nu wel dagelijks dichterbij en we hebben de techniek beschikbaar die alles wat in Openbaring vermeld staat, mogelijk maakt! Niet alleen het merkteken, alles!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *