Eindtijd

Het einde der tijden, de eindtijd, het einde van de wereld, …

Een onderwerp wat veel besproken, veel bedacht en veel beschreven is. Maar wat is er nu eigenlijk waar en wat niet? Wat kunnen we verwachten, waar moeten we ons op baseren. Vragen die veel mensen bezig houden. Heel veel mensen.

Het is een ingrijpend onderwerp. Bij iedere ‘voorspelling’ van de datum waarop de wereld vergaat zijn er weer mensen die daar geloof aan hechten en hun leven op baseren. Duizenden hebben hun baan opgezegd en gedaan wat ze nog wilden doen voordat het einde daar was. En toen het einde niet kwam? Toen stonden ze met lege handen. Velen zonder huis, zonder baan, zonder geld, zonder werk, niets meer.

Eigen schuld, dikke bult zult u wellicht denken. Maar “Waar rook is, is vuur”, dus zou er toch niet een kern van waarheid zitten in al die eind-verhalen?

Daar wil deze site zich in verdiepen en natuurlijk is uw feedback van harte welkom!